Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

PE Antwerpen Algemene Vergadering 27 nov.

Geplaatst op 30/11/2021, Auteur: Persbericht / Davy

187835-provincie-antwerpen-croppedxs.jpg | Pitts

Jaarverslag van het Provinciaal Comite 2020-2021

Het provinciaal comité vergaderde het afgelopen seizoen 5 maal (hervat vanaf juni 2021 ingevolge Corona).

 

Klik hier voor het Verslag & Wijzigingen nationaal sportreglement

 

Het seizoen 2021 was een zeer moeilijk seizoen. De Corona-maatregelen waren nog steeds van toepassing en de weergoden waren ons niet gunstig gezind waarbij er regelmatig diende gewijzigd wat betreft het vluchtprogramma.

In 2021 waren er nog 98 verenigingen aangesloten in onze provincie . Dit wil zeggen dat er 7 verenigingen ofwel ontbonden ofwel gefusioneerd zijn op het einde van vorig seizoen.

In 2021 betaalden nog 3.464 leden hun bijdrage. Dit is een daling van 157 tov 2020 Deze 3.464 leden kunnen opsplitsen 2.996 hoklijsten waarbij er 468 tandemleden werden aangesloten.

In onze afdeling werden er nog 236.558 ringen verkocht. Dit zijn er 6.029 minder dan in 2020.

We noteerden dit jaar 45 zonale winnaars (= +16 tov van 2020) en 11 nationale winnaars(= +1 tov 2020) in onze rangen : 6 op de Grote halve fond, 3 op de Fond, 2 op de Grote Fond..

 

Commotie onderwerp “kleine halve fond vluchten”

Zaterdag 27 November heeft de provinciale vergadering KBDB afdeling Antwerpen plaatsgevonden. Het onderwerp “kleine halve fond vluchten” zorgde voor de nodige commotie.

De wenkbrauwen fronste dan ook bij menig liefhebber over de kalender 2022 die nu uiteindelijk opgemaakt is op deze algemene vergadering.

Klik hier voor Reactie Hafo Antwerpen "buitenbeentje van België" en Antwerpen West buitenspel gezet

In het begin van de vergadering lag er een vluchtkalender klaar met een meerderheid aan Sermaises mits een aanbeveling van het Nationale bestuur KBDB : “hafo vluchten moeten in het kader van het dierenwelzijn op 2 nachten mand ingekorfd worden”. Daarenboven maken de Sermaises ook een interprovinciale lossing mogelijk met Oost-Vlaanderen, een uitdrukkelijke vraag vanuit het westen van Antwerpen.

 

Aandachtspunten

Provinciaal sportreglement – Aanpassing voor 2021 

- Geen wijziging ten overstaan van 2020. 

 

Juridisch

Tijdens het werkjaar 2020-2021 werd door het provinciaal comité één dossier overgemaakt aan de KBDB om te laten bekijken door hun juridische raadgevers.

 

Nationale Algemene Vergadering oktober 2021 

- Het lidgeld voor 2022 blijft hetzelfde als vorig jaar en bedraagt dus 25,00 Euro,
voor tandemleden blijft het bedrag op 10,00 Euro.

- De prijs van de ring voor 2022 bedraagt 1,00 €.
Liefhebbers betalen vanaf hun 151ste ring 2 euro extra, vanaf hun 301ste ring 4 euro extra.
Dit bedrag zal net als vorig jaar rechtstreeks door de KBDB aan de liefhebber gefactureerd worden.
De verenigingen verkopen hun ringen dus aan de liefhebbers voor 1,00 Euro / ring ongeacht het aantal.

- Alle duiven van 2019, 2020, 2021 en 2022 (vliegers en kwekers) alsook alle vliegers van eerdere jaartallen die men van derden heeft gekregen of aangekocht, dienen verplicht gemuteerd op naam van de duivenliefhebber.

- Belang van volledige informatie aangaande spelwijze en dubbelingen binnen een provincie met het oog op de automatische berekening en nazicht van alle kampioenschappen nationaal en provinciaal.

- Aandacht voor alle verenigingen voor het tijdig opladen van alle wedvluchten op het KBDB platform. 

 

Allerlei

- De verplichte enting tegen het paramyxovirus blijft gelden.

- Net als vorig jaar kunnen de verenigingen via de login op het KBDB platform hun infoblad doorsturen (bevestigen) met de samenstelling van het bestuur en de opgave van alle helpers binnen de vereniging. Wij vragen u om de nodige aandacht te besteden aan de juistheid van deze gegevens alvorens u het document valideert voor 2022.

- Ook vragen we dat alle verenigingen een contactpersoon (correspondent) zouden opgeven die een e-mailadres bezit. Op die manier kunnen we de verenigingen op een snelle manier bereiken. Eveneens wordt bij de liefhebbers aangedrongen om zoveel mogelijk een e-mail adres op te geven gezien de verdwaalde duiven via deze weg gemeld worden aan de eigenaars.

- Nieuw vanaf dit jaar is dat de verenigingen hun vluchtdocumenten 2022 eveneens via het KBDB platform zullen inbrengen..

- Er zal in twee stappen gewerkt worden. Eerst zullen de hoofdwedstrijden tot een bepaalde datum ingebracht dienen te worden. Vervolgens kunnen daarna de dubbelingen in het systeem ingebracht worden.

- Vanuit KBDB Nationaal werd gevraagd alle verenigingen erop te wijzen dat er zowel bij het koppelen van de duiven alsook bij het inkorven ervan steeds goed wordt gecontroleerd dat de voetring klopt met de EC ring die de duif aanheeft of bij het koppelen die de liefhebber opgeeft.

- Sommige verenigingen hebben hun ringenlijsten van 2021 nog niet volledig doorgegeven aan de KBDB. Het is tevens de bedoeling dat u via de login op het platform de resterende ringen 2021 zal kunnen inbrengen tot ongeveer 15 december. Wij vragen dit zo spoedig mogelijk in te geven of de lijsten aan de administratie over te maken.

- De verenigingen kunnen net als de vorige jaren hun ringen 2022 bestellen via de login van de vereniging op het KBDB platform.

- De leden van het provinciaal comité houden eraan om alle actieve bestuursleden en medewerkers, die in 2021 ten dienste hebben gestaan voor onze sport, van harte te danken.

- De ringen 2022 zullen op 30-12-2021 in Café Den Berg, Antwerpsesteenweg 214, Malle, verdeeld worden indien de Covid-19 maatregelen dit zullen toelaten.

 

Wij als comité kunnen u meedelen dat het interprovinciaal akkoord voor 2022 zo goed als rond is dwz.

1. Deel van Antwerpen

2. Sector 1 Vlaams Brabant

3. Met Oost Vlaanderen nog in onderhandeling

 

Wij als comité zouden enkele belangrijke punten willen aanhalen :

1. Snelheidsspel : de maatschappijen kunnen kiezen zaterdag(Momignies en Soissons) of zondagspel (Quiévrain en Noyon) : Interprovinciaal of Quiévrain oostkant 10 minuten later lossen.

2. Halve fond: kunnen de verbonden kiezen interprovinciaal of 15 min later lossen.

3. Indien U een samenspel aangaat, gebruik NIET de naam “ Overkoepeling” maar SAMENSPEL OF VERBOND. Reden : “Overkoepeling staat niet in de reglementen van de KBDB.

4. Vul het sportieve inlichtingenblad 2022 zo goed mogelijk in, als info voor het comité. U kan dit afgeven bij het afhalen van uw ringen 2022 op 30 november 2021. Dit staat los van de online ingave van uw vluchtprogramma 2022 op het KBDB platform.

 

- De Algemene vergadering 2022 zal doorgaan op 26 november 2022.

 

Definitieve dagorde algemene vergadering PE Antwerpen 27-11-2021

De voorzitter van de provinciale afdeling KBDB Antwerpen heeft de eer conform het huishoudelijk reglement een bestuur afvaardiging van uw vereniging, uit te nodigen op de algemene provinciale vergadering die plaatsheeft op zaterdag 27 november 2021 in de zaal De Populier – Populierenhoeve 22 – 2240 ZANDHOVEN.

Deze is gelegen achter tuincentrum Rijmenants ( gelegen op de grote baan tussen afrit E34 Zoersel en afrit E313 Massenhoven ) en tussen het containerpark  en BMX terrein van Zandhoven )

  • Aanvang : 9.30 u
  • COVID SAFE TICKET is  VERPLICHT en zal strikt toegepast worden.

 

DEFINTIEVE DAGORDE

1. Openingswoord van de voorzitter

2. Goedkeuring verslag van de algemene vergadering van 28/11/2020 (Coronaproof) (Geen lezing !! – verslag in bijlage)

3. Jaarverslag van het Provinciaal Comité – dienstjaar 2020/2021 (Geen lezing !! – verslag in bijlage)

4. Voorstelling sportief programma 2022 (in bijlage)

5. Goedkeuring provinciaal sportreglement 2022 (in bijlage)

6. Eventuele voorstellen tot inlassing in de dagorde van de nationale algemene vergadering     van januari/februari  2022

 

Documentatie:

 

NAMENS KBDB PE ANTWERPEN
de voorzitter

 

NOTA: De hoklijsten 2022 mogen afgegeven worden op de Algemene Vergadering van 27/11/2021.

Het is voor de administratie een grote hulp indien deze reeds vooraf alfabetisch gesorteerd zijn.
Een hulpmiddel is om ze op volgorde te leggen van het nummer dat rechts onderaan de hoklijst is gedrukt.


Let op.
Gelieve bij ontvangst van de hoklijsten volgende zaken na te zien :

  • - of elke hoklijst door het lid (de leden) dat (die) erop vermeld staat (staan) werd ondertekend, voorafgegaan door geschreven ‘gelezen en goedgekeurd’
  • - dat de geboortedatum van de aangeslotene(n) correct is (zijn) ingevuld
  • - dat bij minderjarige leden (-18) een verantwoordelijke de hoklijst medeondertekend met vermelding van zijn verwantschap (vader/moeder en naam van de persoon)

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven