Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

PE Oost-Vlaanderen - Algemene statutaire vergadering op 3 december

Geplaatst op 05/12/2016, Auteur:
Van links naar rechts : Willy Marchant - Willy Nuel - Mark De Backer - Jeroen Rommelaere - Luc Bafort. Afwezig gemeld Pierre De Rijst en Yvan Eeckhout

Op zaterdag 3 december werden alle maatschappijen en hun vertegenwoordiger uitgenodigd in het Boerenhof te Oostakker voor de jaarlijkse provinciale vergadering
Alle Oost-Vlaamse maatschappijen waren present op een paar uitzonderingen na en dit ten gevolge van omleidingen in en om Oostakker. 
De redenen van deze wijziging was zoals vorig jaar te zoeken in het feit dat het cultureel centrum te Zwijnaarde, waar de KBDB een eigen lokaal heeft nog steeds in opbouw is.

Op de dagorde stond het activiteiten verslag over het dienstjaar 2015 waarbij een: adminstratief; juridisch en een sportief luik werd besproken.
Luc Bafort opende de de zitting met een zinsnede van de Nationale Voorzitter: de heer Van Bockstaele en dit hield verband met het respect binnen onze hobby en waarbij het eigenbelang primeert in de huidige context.

Administratief Activiteiten Verslag

 •  Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 05/12/2015;
 •  Bespreking en goedkeuring van het Activiteitverslag over het dienstjaar 2016
  - a) administratief
  - b) juridisch
  - c) sportief
 • Sportief programma van onze Provinciale Entiteit Oost - Vlaanderen seizoen 2017;

Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van jan./feb. 2017. 

Jaarverslag
52 verschillende liefhebbers behaalde 84 vermeldingen in de nationale kampioenschappen
10 nationale overwinningen

Info Nationaal
Lidgeld 2017 blijft 25 Euro – 10 Euro voor tandemleden
Prijs van de ring 2017 -> 1,00 Euro
Liefhebbers die meer dan 150 ringen kopen krijgen een factuur vanuit de KBDB toegestuurd voor een supplement van 2 Euro per ring.
In 2017 zullen de zones die van toepassing zijn op de grote halve fond ook voor de fondvluchten gebruikt worden.
Het seizoen zal onder aanvatten tijdens het weekend van 11-12 maart 2017 en eindigen het laatste weekend van oktober. 

 

Juridisch ( verplichte & aandachtspunten)

 • Algemene vergadering bijeen roepen;
 • Steekproeven qua vaccinatie;
 • Enkel leden kunnen ringen aankopen;
 • Electronisch constataties en klokken van chipringen ref. reglement;
 • Bestatigingen zonder gummiring en falen systeem( verwijderen van de uitslag);
 • Uitprinten bestatigingen en inzagerecht;
 • Koppelingslijsten digitaal versturen aan KBDB
   

Sportieve Vooruitzichten 2017

 • Arras – Clermont – Fontenay ( Westenlijn)

  Provinciale lossing

   Oost-Vlaanderen

  Er is geen aparte lossing voor de jonge duiven, de jonge duiven dienen dus steeds samen met de oude te vliegen.
  Lossingsuren:
  Arras: Vanaf 8u30
  maart, april en september Vanaf 9u00
  Clermont: Vanaf 7u30
  april en september Vanaf 8u00
  Fontenay: Vanaf 7u30
   
 • Peronne - Pont Maxence - Ecouen ( Middenlijn)

  Provinciale lossing Oost-Vlaanderen
  lossingsuren van 7u30
  Er is geen aparte lossing voor jonge duiven. De jonge duiven dienen dus steeds samen te vliegen met de oude duiven.

 • Quievrain -   Noyon 
 • ( Interprovinciale lossingen Oost-Vlaanderen - Antwerpen en Vlaamse Brabant)

 • Quievrain - Noyon ( plus een provinciale lossing)
  Quievrain Oude Interprovinciaal 8uur - Provinciaal 8u30
  Quievrain jonge duiven Interprovinciaal 8:15 uur - Provinciaal 8u45
  Noyon Oude Interprovinciaal 7u30 - Provinciaal 7u45
  Noyon Jonge duiven Interprovinciaal 7u30 - Provinciaal 7u45
  Wedstrijden uit Quiévrain voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf 13/05/2017
  leervluchten uit Quiévrain voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf 29/04/2017

  in bijzondere omstandigheden kunnen lossingen vóór de voorziene uren gebeuren. Dit zal dan wel duidelijk medegedeeld worden op teletext
  Voor de feestdagen wordt de weekendregeling behouden. Op andere weekvluchten : Antwerpen Oostenlijn 7u50 - Antwerpen Middenlijn met Vlaams Brabant Sector 1 en Oost-Vlaanderen > 8u10 met Oost-Vlaanderen West


 • Lossingsuren 2017 Kleine Halve Fond
  Lossing vanuit: Toury
  Provinciale lossing, er is geen aparte lossing voor de jonge duiven. De jongen dienen dus samen met de oude te vliegen. Jonge duiven kunnen pas gespeeld worden vanaf 10/06/2017 op de Kleine Halve Fond.
  Er is geen interprovinciaal akkoord met betrekking tot de Kleine halve fond

  Met betrekking tot deze materie verwijzen we graag naar de video waar meer bepaald een passage in voorkomt en verbandt houdt met een fundamenteel meningverschil tussen de nationale leiding ( De Heer Van Bockstaele .... ) en PE Oost-Vlaanderen, waarbij op imperatieve zou zijn tussengekomen om Souppes-sur Loing op de vluchtkalender te houden en dit ten nadele van een betere lossingsplaats Toury. Op Souppes worden de Oost-Vlaamse duiven meegezogen naar Brabant en komen de duiven massaal uit het oosten. Veel verliezen  worden hierdoor gecreëerd, een nefaste lossingsplaats in het oosten voor Oost-Vlaanderen.
  Dit item wordt uitvoeriger behandeld in een apart artikel op Pitts.

 

 • Voorlopige dagorde januari/feb 2017

  Er werden geen voorstellen ingediend.

 • Allerlei

  dankwoord aan de heer Philips voor zijn jarenlange inzet als secretaris.
  Opvolging door Jeroen Rommelaere, secretaris voor Antwerpen en Oost-Vlaanderen;
  Dankwoord aan Nadia Vandemergel voor haar inzet tov de verenigingen OVL en liefhebbers;
  Nationale dagen en Olympiade in Brussels Square op 27 & 28  & 29 januari 2017

 

 

 

 

 Klik hier voor de powerpoint voorstelling van de vergadering en besproken items
 
Klik hierna op het pijltje voor de toespraak van voorzitter Mark De Backer ivm de modaliteiten en organisatie van de vluchten 2017 

 

Sfeerbeelden van de aanwezige maatschappijen en hun vertegenwoordiging 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven