Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Provinciale Entiteit Oost-Vlaanderen : Algemene Statutaire Vergadering op 2 december 2017

Geplaatst op 02/12/2017, Auteur: Phil


bestuur-vlnr-jeroen-rommelaere-luc-bafort-mark-de-backer-willy-nuel-willy-marchant.jpg | Pitts

 

vlnr. Jeroen Rommelaere, Luc Bafort, Mark De Backer, Willy Nuêl en Willy Marchant

 

Op zaterdagmorgen, 2 december, verzamelden de voorzitters van de Oost-Vlaamse verenigingen in ’t Boerenhof te Oostakker voor de algemene vergadering van hun P.E.

Voorzitter Mark De Backer opende de vergadering met een kleine vertraging. Hij heette iedereen welkom op deze laatste vergadering van het oude bestuur en bedankte allen voor de jarenlange samenwerking.

 

Hij stelde meteen ook het nieuwe bestuur van de P.E. Oost-Vlaanderen voor, zijnde : Guy Calebaut, Wim Nuël, Luc De Backer, Bart Piens, D’Hondt Philip, Frans Hermans en Gert-Jan Van Raemdonck (verontschuldigd).

Mark De Backer: “Er zijn goede afspraken gemaakt met de nieuwe ploeg en wij zijn bereid hen met raad en daad bij te staan.”

het-nieuwe-prov-bestuur.jpg | Pitts

 

Op de agenda stonden :

-          Goedkeuring van het verslag van de Algemene Vergadering van 03/12/2016. 

-          Bespreking en goedkeuring van het Activiteitverslag over het dienstjaar 2017

-          a) administratief

-          b) juridisch

-          c) sportief

-          Sportief programma van onze Provinciale Entiteit  Oost - Vlaanderen seizoen 2018

-          Provinciaal Sportreglement 2018

-          Voorlopige dagorde van de Nationale Algemene Vergadering van  jan./feb. 2018

 

Het nieuwe adres van het secretariaat wordt medegedeeld :

de zitdagen gaan door in het nieuwe gebouw van de Melac, Dorpstraat 31,  Zwijnaarde(op de 1ste verdieping) .

 

Mark De Backer : “Het ontringen van een duif kan enkel plaatsvinden in het secretariaat. De liefhebber/vereniging moet contact opnemen met het secretariaat, zij hebben daar de nodige tools om de duif te ontringen en de bijbehorende documenten op te stellen. Ontringen wordt enkel daar gedaan, dus niet met de duif en de ring afzonderlijk afkomen, dat is niet geldig !”

 

Evolutie Ringen

 

Er is een neerwaartse tendens over gans België. Er werden in 2017 meer dan 14.000 ringen minder verkocht dan in 2016.

Mark De Backer:”Zonder twijfel speelt de meerprijs vanaf ring 151 daarin een rol.”

 

De ringen 2018 worden op 29 december in iedere sector verdeeld.

evolutie-ringen.jpg | Pitts

 

Evolutie liefhebbers

 

Mark De Backer :” De ouderdom is niet de enige reden. De duivensport moet dringend gepromoot worden. Het is belangrijk om ook de groep van de jong gepensioneerden te bereiken.”

 

evolutie-liehebbers.jpg | Pitts

 

Evolutie verenigingen

 

Opnieuw is een daling in het aantal verenigingen waargenomen, van 105 in 2016 naar 101 in 2017. Ook voor 2018 is reeds een daling aangekondigd met een voorzichtige raming van een 8-tal lokalen. Hier is personeelstekort de voornaamste reden.

Mark De Backer:”Het is een feit dat de medewerkers van de verenigingen niet altijd gewaardeerd worden door de liefhebbers.”

evolutie-verenigingen.jpg | Pitts

 

Nationale kampioenschappen

 

Mark De Backer:”We hebben een goede vluchtkalender opgesteld in 2017 en dat heeft zijn vruchten afgeworpen.”

•      52 verschillende liefhebbers behaalden 78 vermeldingen in de nationale kampioenschappen 2017

•      8 nationale overwinningen in Oost-Vlaanderen

 

Info Nationaal 2018

 

•      Lidgeld 2018 blijft 25 Euro – 10 Euro voor tandemleden

•      Prijs van de ring 2018 -> 1,00 Euro

•      Liefhebbers die meer dan 150 ringen kopen krijgen een factuur vanuit de KBDB toegestuurd voor een supplement van 2 Euro per ring.

•      Afschaffing van de Gummi’s op de Grote Halve Fond Vluchten.

Mark De Backer :”Ik ga daar niet echt mee akkoord. De veiligheid van de duivensport steunt op het gebruik van die gummi’s want op het gebied van de electronische ringen kan e.e.a. gebeuren.  De klokken commissie wilde het behoud van de gummi’s maar ons advies is niet gevolgd.”

 

•      Het seizoen zal aanvatten tijdens het weekend van 10-11 maart 2018 en eindigen het laatste weekend van oktober.

•      Vluchten 14/7 gaan naar 15/7 qua lossing (nat.feestdag in Frankrijk.

•      VLuchten 21/7 gaan misschien naar 22/7 qua lossing (nat. Feestdag in België – militair défilé met vliegtuigen in de lucht)

 

Juridisch luik

 

Willy Nuël : “Er zijn gelukkig maar 3 lopende zaken. Dat wil zeggen dat die drie zaken in de kamers zitten en dus niet meer bij het provinciaal bestuur. Het heeft dus totaal geen zin om naar iemand van ons te bellen, wij kunnen daar geen info meer over geven.”

 

Sportief 2018

 

Lossingen Westenlijn - Snelheid

 

Arras-Clermont-Fontenay

 

PROVINCIALE LOSSING OOST-VLAANDEREN

Er is geen aparte lossing voor de jonge duiven, de jonge duiven dienen dus steeds samen met de oude te vliegen.

 

Mark De Backer:” Deze keuze heeft vruchten opgeleverd, er is een kampioen afgeleverd. Dus, er wordt voor 2018 niet geopteerd voor Pontoise. Voor de snelheid evenals voor de kl. HAFO wordt gans het jaar door ingekorfd op vrijdagavond met lossing op zaterdag.”

 

Lossingen Middenlijn

 

Quiévrain-Noyon : Snelheid

 

INTERPROVINCIALE LOSSING 

OOST-VLAANDEREN + ANTWERPEN + VLAAMS-BRABANT

en een provinciale lossing Oost-Vlaanderen.

 

Een aparte lossing van jonge duiven is enkel mogelijk te Quiévrain tijdens de maanden mei en juni.

 

•      Wedstrijden uit Quiévrain voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf 19/05/2018

•      leervluchten uit Quiévrain voor jonge duiven zijn toegelaten vanaf 01/05/2018

 

De lokalen kunnen kiezen,provinciaal of interprovinciaal. Vorig jaar koos 95% voor interprovinciaal.

Dat ingevulde keuzeblad moet samen met de vluchtkalender ingediend worden.

 

De Nederlandse duiven worden altijd gelost 30 min. voor de Belgische duiven.

 

 

Toury : Kleine HAFO

 

- Provinciale lossing

 

Luc Bafort :”De werkers in de verenigingen zijn het kloppend hart van de duivensport in Oost-Vlaanderen. De lossingen in Toury zijn in 2017 redelijk goed verlopen. Er was wel een spijtig voorval vorig seizoen waar Wybo 30 minuten te laat lostte, dat kan niet, alles moet op één lossing. Toch kende die vlucht met een verschil van 30 min. een normaal verloop” en hij besloot als volgt :”Ik ben geen slechte verliezer, ik wens de nieuwe ploeg oprecht veel succes, zij moeten het vanaf 1 maart ’18 gaan waar maken.”

 

- Er is geen aparte lossing voor de jonge duiven, de jonge duiven dienen dus steeds samen met de oude duiven te vliegen.

- Jonge duiven kunnen pas vanaf 10/06/2018 gespeeld worden op de kleine halve fond

 

PERONNE – PONT-STE-MAXENCE - ECOUEN

PROVINCIALE LOSSING OOST-VLAANDEREN

Los vanaf 7u30

Er is geen aparte lossing voor de jonge duiven, de jonge duiven dienen dus steeds samen met de oude duiven te vliegen.

 

Opmerking van het bestuur:”Provinciale lossingen zijn voor alle verenigingen en voerders gelijk. Alle duiven worden op dezelfde minuut gelost. De lossingsverantwoordelijke beslist in samenspraak met de verantwoordelijke op de lossingsplaats. Bij afwijking zal streng opgetreden worden!”

 

Deze vluchten worden het ganse seizoen gelost op zaterdag met inkorving op vrijdagavond.

 

Mark De Backer: “Iedereen bleek daar tevreden over. Het voordeel is dat in geval van slecht weer er nog een extra dag is voor de lossing en er is ook op zondag dan geen personeel meer nodig. Nadeel is dat het dan op vrijdag wel druk kan zijn voor de verenigingen, maar dat is maar één keer kwaad werk …

Er waren ook klachten dat voor de jonge duiven de sprong van Noyon naar Toury te groot is.  Wij doen daarom het voorstel om op 2/7 en 9/7 Noyon te vervangen door Ecouen en Pont. De sprong is dan zo groot niet meer om dan op 16/7 naar Toury te gaan. De lokalen moeten de keuze maken. Ze hebben nog 1 maand de tijd om te overleggen met de voerders wat mogelijk is.”

 

Verenigingen op de scheidingslijn tussen westenlijn en middenlijn.

Betreft de streek van Kluisbergen tot Zelzate. Zij moeten de keuze maken wat ze gaan organiseren, maar dan geldt die keuze wel voor gans het seizoen.

 

Mark De Backer:”Er moet continuïteit zijn in het seizoen en in de duivensport.”

 

Ronde van België

Verantwoordelijke Luc Bafort:” 5 à 6 lokalen hebben de Ronde gespeeld in 2017. Er moet geopteerd worden om gedurende die 4 weken telkens een vlucht in te richten uit een andere windstreek dus N-O-Z-W.  Er was voor Oost-Vlaanderen geen lossingsverantwoordelijke ter plaatse. De KBDB moet daarom toezien dat er op elke lossingsplaats een lossingsverantwoordelijke ter plaatse is."

 

Provinciale Kampioenendag 2017

 

De kampioenen worden gehuldigd op     zaterdag 13 januari ‘18 in de Salons Mantovani te Oudenaarde.

Inschrijven kan tot 31 december ’17 aan de stuntprijs van 10€! Mark De Backer :”En het zullen geen boterhammen met potvlees zijn ! Het wordt een volwaardig menu ! Marijn De Valck en zijn orkest zullen instaan voor de muzikale omlijsting.”

Liefhebbers die met familie of in groep willen komen kunnen een tafel reserveren bij Nadia – het zijn tafels van 8 personen. 

    

Goede raad voor de verenigingen

 

Mark De Backer:”Ik geef U de raad om alles goed te overdenken vooraleer de vluchtkalender in te vullen. Deze moet goed en volledig zijn en duidelijk leesbaar ingevuld worden. Neem de nodige kopietjes. Laat de kalender invullen door een bestuurslid met een goed leesbaar handschrift zodat wij niet moeten gaan raden wat er geschreven staat of moeten opbellen om uitleg te vragen.”

 

De voorzitter besluit de vergadering met een dankwoord voor Jeroen Rommelaere en Nadia van het secretariaat voor hun inzet gedurende 2017.

Klik hier voor de powerrpoint presentatie die gebruikt werd tijdens de vergadering.

 

de-aanwezige-oostvlaamse-verenigingen.jpg | Pitts

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven