Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Sans Peur Herent: Uitnodiging feest nationale winnaars

Geplaatst op 26/07/2017, Auteur: Persbericht / DD

sans-peur-herent.jpg | Pitts

Feest nationale winnaars - woensdag 26 juli

Op woensdag 26 juli hebben Leo Van Horenbeeck en Jeroen, Stijn en Rudi Rans het genoegen om iedereen uit te nodigen om samen met hen de nationale overwinningen uit Argenton en Pau feestelijk te vieren.

Er worden pensen en hamburgers gebakken en een glas geklonken op deze fantastische overwinningen van eind juni.

Iedereen welkom dus tijdens de inkorving van Tulle, dat is vanaf 19u30!

 

Nationale uitslagen KBDB

Wij wensen al onze leden en liefhebbers in te lichten dat wij niet akkoord gaan met de huidige gang van zaken omtrent de uitslagen, die zoals u weet sinds dit seizoen opgesteld worden door de KBDB, via WPROL.

Nog steeds is van geen enkele nationale vlucht een 100% correcte uitslag beschikbaar. Bij vele uitslagen valt het vrijwel onmiddellijk op dat de uitslag gewoonweg niet juist is. Recent nog werd deze van Cahors gepubliceerd, en enkel de nationale winnaar was correct, vanaf plaats 2 was zowat alles fout.

Ook zetgelden worden foutief verwerkt, het blijkt ook dat het berekenen (afronden) van snelheden niet correct wordt gedaan. De tijd om te reageren is ook uiterst kort. Daar komt nog bij dat liefhebbers die geen PC hebben geen uitslagen meer krijgen, iets waar wij ons absoluut niet in kunnen vinden. En hoewel wij onze leden uiteraard met plezier verder helpen, komt het ondersteunen van de leden zonder PC, weer maar eens op de kap van de vereniging terecht.

Bovenstaande, terwijl het nationale bestuur gedurende de hele winter geen gelegenheid onbenut heeft gelaten om te verkondigen hoe slecht, onnauwkeurig en abominabel de uitslagen in het verleden gemaakt werden door de inrichters. Powerpoint-presentaties met overzichten werden gemaakt om te wijzen naar deze fouten. Als wij nu een presentatie zouden maken over de uitslagen, zouden we kiezen om voor te stellen wat goed loopt; er zal bitter weinig op staan!

Reeds van in het begin van het seizoen was er veel onduidelijkheid en maar één constante; chaos, desinformatie en enkel en alleen maar de wil om de leverancier uit Zuid-Afrika zijn ding te laten doen. Hetgeen erg véél vragen oproept!

Reeds meerdere keren hebben wij opmerkingen gestuurd, meestal zonder resultaat. Wij begrijpen ondertussen dat wanneer u een klacht stuurt naar Philippe Vanhaezebroeck (de contactpersoon van de KBDB in verband met de uitslagen), hij deze vertaalt naar het Engels om deze dan door te sturen naar de Zuid-Afrikanen. Even heeft men het zelfs aangedurfd om met een beschuldigende vinger te wijzen richting de lokalen, nu is er echter vooral stilte. Wij hebben trouwens nog wekelijks problemen om onze spiegellijsten via de daarvoor voorziene weg te bezorgen aan WPROL, keer op kaar krijgen we foutmeldingen en dienen we op alternatieve wijze onze informatie aan te leveren.

Wij willen onze leden vertegenwoordigen en stappen ondernemen om deze absurde toestand aan te klagen. Een vraag die wij ons ook stellen is wat het kostenplaatje van dit alles is, al is het natuurlijk makkelijk om de liefhebber hier fors voor te laten opdraaien, het geld verbonden aan de uitslagen is flink opgetrokken tegenover vorig jaar! Ondertussen werden ook de termijnen die de KBDB hanteert voor het opstellen van uitslagen in zijn eigen reglementen, overschreden, en is ook de redelijke termijn om dergelijke uitslagen af te werken al lang overschreden.

In het kluwen van de KBDB is het echter niet eenvoudig om deze wantoestanden aan te klagen en te verhelpen, andermaal wordt het beeld van de ivoren toren alle eer aan gedaan. Wij zullen ons beraden en u op de hoogte houden.

Wij doen ook een oproep, de verkiezingen van komende winter indachtig, om uw stem te laten horen en dit falende project af te straffen!

www.sanspeurherent.be @sanspeurherent

 


Naar overzicht van verenigingsnieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven