Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Staf Vermeiren (Wuustwezel): Seizoensoverzicht 2017

Geplaatst op 01/01/2018, Auteur: Persbericht / DD

staf-2-1.jpg | Pitts

Contactgegevens:

 • Staf Vermeiren Popendonkseweg 56 2990 Loenhout - Wuustwezel - Antwerpen - tel +32 3 669 67 19

 

Kampioenschappen 2017

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 1ste Kampioen oude duiven 1e get & 1+2eget & 1+2+3e get & 1+2+3+4e get Halve Fond 2017 samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 1ste Kampioen jaarse duiven 1+2e get & 1+2+3+4e get Halve Fond 2017 samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint 1-2e Asduif oude duiven Halve Fond 2017 samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint 1-3-4e Asduif jaarse duiven Halve Fond 2017 samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 2de Kampioen oude duiven Halve Fond 2017 samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 2de Kampioen jaarse duiven 1+2+3e get Halve Fond 2017 samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 3de Koning Halve Fond 2017 samenspel Grensverbond.

Klik hier voor meer Kampioenschappen 2017 samenspel Grensverbond

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 1ste Koning Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN).

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 1ste Algemeen Kampioen Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN) Zone Oost.

Klik hier voor Reportage 2017 Staf Vermeiren (Wuustwezel, Ant.): 1ste Koning Noyon 2017 NAN & 1ste Algemeen Kampioen Noyon 2017 NAN Zone Oost

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 1ste Kampioen oude duiven 1e get & 1+2e get & 1+2+3e get & 1+2+3+4e get Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN) Zone Oost.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) win t1-2e Asduif oude duiven Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN).

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint 1-2e Asduif jaarse duiven Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN).

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 2de Kampioen oude duiven 1+2-3-4e get Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN) Zone Oost.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 3de Kampioen oude duiven 1+2-3e get Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN) Zone Oost.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 4de Kampioen oude duiven 1+2e get Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN) Zone Oost.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) werd 4de Kampioen jonge duiven 1+2-3-4e get Noyon 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN) Zone Oost.

Klik hier voor meer Kampioenschappen 2017 samenspel Noyonverbond Antwerpen Noord (NAN) Zone Oost

 

Ereprijzen 2017

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de 1e & 2e prijs uit Noyon op 30/07/17 van 174 oude duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de 1e & 2e prijs uit Noyon op 30/07/17 van 112 jaarse duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de 1e & 2e prijs uit Noyon op 30/07/17 van 107 oude duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de 1e & 2e prijs uit Noyon op 30/07/17 van 79 jaarse duiven in het samenspel NAN.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 22/07/17 van 316 jaarse duiven in het samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 22/07/17 van 107 jaarse duiven in het samenspel Grensverbond Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 9/07/17 van 116 oude duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 9/07/17 van 51 oude duiven in het samenspel NAN Zone Oost. 

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 8/07/17 van 434 oude duiven in het samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 8/07/17 van 188 oude duiven in het samenspel Grensverbond Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 25/06/17 van 149 oude duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 25/06/17 van 111 jaarse duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 25/06/17 van 78 jaarse duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 25/06/17 van 108 oude duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 25/06/17 van 83 jaarse duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 11/06/17 van 89 jaarse duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 4/06/17 van 223 oude duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 4/06/17 van 164 jaarse duiven in het samenspel NAN.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 4/06/17 van 125 oude duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 4/06/17 van 94 jaarse duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 10/06/17 van 662 oude duiven in het samenspel Grensverbond.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 27/05/17 van 898 oude duiven in het samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 27/05/17 van 735 jaarse duiven in het samenspel Grensverbond.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 27/05/17 van 410 oude duiven in het samenspel Grensverbond Zone Oost.

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Chevrainvilliers op 27/05/17 van 276 jaarse duiven in het samenspel Grensverbond Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 21/05/17 van 105 oude duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

 

Staf Vermeiren uit Wuustwezel (Antwerpen) wint de eerste prijs uit Noyon op 14/05/17 van 132 jaarse duiven in het samenspel NAN Zone Oost.

 

Enkele Mooie Prestaties 2017

 • Noyon (236.139 km) 27/08/17
  • samenspel NAN
   • 120 jonge duiven: 15-18-23-39...
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 69 jonge duiven: 6-7-11-20-22...
 • Noyon (236.139 km) 20/08/17
  • samenspel NAN
   • 238 jonge duiven: 3-22-23-24-37-41-44-46-68-71 10op26
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 177 jonge duiven: 3-16-17-18-27-31-34-36-53-55 10op26
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 16/08/17
  • samenspel Grensverbond
   • 101 oude duiven: 2-8-19-22-24 5op12
 • Noyon (236.139 km) 13/08/17
  • samenspel NAN
   • 342 jonge duiven: 28-84-89-103-108-109-110...
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 198 jonge duiven: 21-55-57-63-65-66...
 • Pont-Ste-Maxence (277.741 km) 5/08/17
  • samenspel Grensverbond
   • 365 oude duiven: 3-4-15-27-33-36-39-60-61-63... 14op24
   • 1.140 jonge duiven: 154-180-309 3op6
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 413 jonge duiven: 80-93 2op6
 • Noyon (236.139 km) 30/07/17
  • samenspel NAN
   • 174 oude duiven: 1-2-6-7-51 5op12
   • 112 jaarse duiven: 1-2-4-23-31-34-38 7/8
   • 471 jonge duiven: 3-21-28-37-48-50-51-56-94-141 10op29
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 107 oude duiven: 1-2-5-6-33 5op12
   • 79 jaarse duiven: 1-2-3-17-22-23-25 7op8
   • 318 jonge duiven: 3-18-23-31-41-43-44-45-72-103 10op29
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 29/07/17
  • samenspel Grensverbond
   • 422 oude duiven: 17-30-48-49-52-55-56-57-71-73... 15op33
   • 372 jaarse duiven: 15-25-26-27-35-36-39-49-50-72... 13op19
  • samenspel Grensverbond  Zone Oost
   • 193 oude duiven: 10-20-29-30-33-34-35-36-45-47... 12op33
   • 131 jaarse duiven: 11-14-15-16-21-22-25-31-32-44 10op19
 • Noyon (236.139 km) 23/07/17
  • samenspel NAN
   • 115 oude duiven: 14-17-22...
   • 73 jaarse duiven: 9-11...
   • 418 jonge duiven: 7-9-19-24-72-104-122 7op15
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 58 oude duiven: 5-7-9-19...
   • 41 jaarse duiven: 4-6-11-13 4op8
   • 292 jonge duiven: 7-8-15-19-48-70-79 7op15
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 22/07/17
  • samenspel Grensverbond
   • 389 oude duiven:  3-10-15-25-27-30-34-37-38-39... 18op32
   • 316 jaarse duiven: 1-4-6-15-19-21-52-64-86-98... 11op19
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 153 oude duiven: 3-7-9-14-15-17-20-21-22-23... 14op32
   • 107 jaarse duiven: 1-3-4-8-11-13-27-32 8op19
 • Noyon (236.139 km) 17/07/17
  • samenspel NAN
   • 175 oude duiven: 5-6-34-38-55 5op11
   • 94 jaarse duiven: 3-11-12-19 4op7
   • 448 jonge duiven: 2-17-21-56-73-85-91-92-101-131... 11op33
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 100 oude duiven: 3-4-19-21-32 5op11
   • 56 jaarse duiven: 2-6-7-12 4op7
   • 311 jonge duiven: 2-12-14-37-47-56-61-62-68-87... 11op33
 • Gien (438.406 km) 15/07/17
  • samenspel Grensverbond
   • 372 oude duiven: 4-9-10-13-22-31-40-57-61-69... 13op24
   • 292 jaarse duiven: 2-3-10-14-30-53-63-65-84 9op15
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 174 oude duiven: 4-8-9-11-16-20-24-37-41-45... 10op24
   • 135 jaarse duiven: 2-3-6-7-17-30-38-40-41 8op15
 • Noyon (236.139 km) 9/07/17
  • samenspel NAN
   • 116 oude duiven: 1-5-11-17-18 5op10
   • 79 jaarse duiven: 4-8-14-15 4op6
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 51 oude duiven: 1-3-6-9-10 5op10
   • 44 jaarse duiven: 2-6-8-9 4op6
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 8/07/17
  • samenspel Grensverbond
   • 434 oude duiven: 1-10-12-30-50-52-90-95-99-100... 14op21
   • 360 jaarse duiven: 4-27-29-45-49-53-54-56-66 9op12
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 188 oude duiven: 1-10-12-25-32-33-53-55-59-60... 12op21
   • 133 jaarse duiven: 4-14-15-24-26-30-31-33-39 9op12
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 2/07/17
  • samenspel Grensverbond
   • 441 oude duiven: 20-21-41-50-53-60-61-67-69-105... 14op39
   • 314 jaarse duiven: 12-13-32-39-74-90...
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 196 oude duiven: 11-12-24-30-32-35-36-40-41-53... 13op39
   • 137 jaarse duiven: 5-6-19-23-34-40...
 • Noyon (236.139 km) 2/07/17
  • samenspel NAN
   • 148 oude duiven: 12-13-18-28 4op11
   • 96 jaarse duiven: 6-19...
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 77 oude duiven: 8-9-11-16 4op11
   • 60 jaarse duiven: 5-12
 • Noyon (236.139 km) 25/06/17
  • samenspel NAN
   • 149 oude duiven: 1-5-16-20-27-28 6op11
   • 111 jaarse duiven: 1-4-13 3op7
   • 271 jonge duiven: 45-48-54 3op7
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 78 jaarse duiven: 1-3-10 3op7
   • 193 jonge duiven: 32-35-37 3op7
 • Melun (338.726 km) 24/06/17
  • samenspel Grensverbond
   • 680 oude duiven: 2-8-9-20-26-27-36-71-73-75... 21op40
   • 613 jaarse duiven: 2-3-13-17-35-47-49-75-82-147... 12op24
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 315 oude duiven: 2-7-8-16-20-21-26-47-49-50... 18op40
   • 229 jaarse duiven: 2-3-11-14-24-31-33-48-50 9op24
 • Noyon (236.139 km) 18/06/17
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 108 oude duiven: 1-4-5-6-7-16-22-33 8op13
   • 83 jaarse duiven: 1-3-6-12-24 5op8
 • Melun (338.726 km) 17/06/17
  • samenspel Grensverbond
   • 792 oude duiven: 27-31-37-38-40-59-61-62-68-72... 23op39
   • 669 jaarse duiven: 15-31-32-56-81-82-90-108-126-142... 13op23
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 389 oude duiven: 24-27-31-32-34-50-52-53-57-60... 18op39
   • 252 jaarse duiven: 14-28-29-45-59-60-65-76-82 9op23
 • Noyon (236.139 km) 1/06/17
  • samenspel NAN
   • 191 oude duiven: 4-6-22-24-30-31-33 7op12
   • 154 jaarse duiven: 2-4-16-17-36 5op7
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 96 oude duiven: 3-5-10-11-13-14-15-27-31-32 10op12
   • 89 jaarse duiven: 1-3-9-10-19 5op7
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 10/06/17
  • samenspel Grensverbond
   • 662 oude duiven: 1-2-5-6-9-11-15-21-22-24... 31op38
   • 633 jaarse duiven: 2-4-6-13-14-16-28-34-35-48...16op22
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 298 oude duiven: 1-2-4-6-8-10-11-14-15-17 ...19op38
   • 222 jaarse duiven: 1-3-5-9-10-11-18-22-23-28... 16op22
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 4/06/17
  • samenspel Grensverbond
   • 650 oude duiven: 3-4-5-19-29-31-40-42-43-49... 26op36
   • 499 jaarse duiven: 2-3-10-15-18-30-36-45-57-64... 16op21
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 323 oude duiven: 2-3-4-17-25-27-32-34-35-37... 24op36
   • 226 jaarse duiven: 2-3-10-14-15-21-25-27-34-38... 13op21
 • Noyon (236.139 km) 4/06/17
  • samenspel NAN
   • 223 oude duiven: 1-2-7-9-29-41 6op13
   • 164 jaarse duiven: 1-2-5-18-31-52 6op10
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 125 oude duiven: 1-2-7-9-22-29 6op13
   • 94 jaarse duiven: 1-2-5-14-24 5op10
 • Noyon (236.139 km) 28/05/17
  • samenspel NAN
   • 174 oude duiven: 2-3-13-22-32-35-42 7op9
   • 107 jaarse duiven: 2-6-11-19 4op6
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 73 oude duiven: 2-3-6-11-15-17-19 7op9
   • 59 jaarse duiven: 2-4-7-12 4op6
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 27/05/17
  • samenspel Grensverbond
   • 898 oude duiven: 1-23-35-67-82-85-87-88-116-121... 15op39
   • 735 jaarse duiven: 1-19-39-46-48-67-173-236 8op23
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 410 oude duiven: 1-17-26-43-52-55-56-57-68-70... 15op39
   • 276 jaarse duiven: 1-15-28-33-34-42-88 7op23
 • Noyon (236.139 km) 21/05/17
  • samenspel NAN
   • 227 oude duiven: 4-6-9-12-18-43-75 7op15
   • 184 jaarse duiven: 5-6-21-52-54-56 6op9
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 105 oude duiven: 1-3-5-7-10-23-31 7op15
   • 92 jaarse duiven: 3-4-14-27-29-31 6op9
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 20/05/17
  • samenspel Grensverbond
   • 1.260 oude duiven: 12-19-48-51-70-72-76-83-96-100... 30op41
   • 1.058 jaarse duiven: 8-24-37-49-61-66-93-99-130-131... 20op25
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 540 oude duiven: 10-16-37-40-56-58-59-65-76-78... 24op41
   • 463 jaarse duiven: 6-18-27-37-43-48-67-72-91-92... 16op25
 • Noyon (236.139 km) 14/05/17
  • samenspel NAN
   • 322 oude duiven: 3-4-10-68-74 5op15
   • 205 jaarse duiven: 4-39-69 3op9
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 195 oude duiven: 1-2-7-40-45 5op15
   • 132 jaarse duiven: 3-26...
 • Chevrainvilliers (382.605 km) 13/05/17
  • samenspel Grensverbond
   • 1.344 oude duiven: 4-14-18-21-28-29-36-40-47-76... 27op41
   • 1.035 jaarse duiven: 11-37-45-54-55-56-78-79-96-105... 17op25
  • samenspel Grensverbond Zone Oost
   • 536 oude duiven: 2-7-11-14-20-21-26-30-36-55... 26op41
   • 489 jaarse duiven: 7-24-30-33-34-35-44-45-54-58... 17op25
 • Noyon (236.139 km) 8/05/17
  • samenspel NAN
   • 297 oude duiven: 7-13-32-49-59-67-68-74-79-85... 10op24
   • 188 jaarse duiven: 5-39-40-49-51-63 6op17
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 208 oude duiven: 6-9-26-42-49-54-55-58-63-65 10op24
   • 133 jaarse duiven: 2-30-31-38-39...
 • Noyon (236.139 km) 30/04/17
  • samenspel NAN
   • 984 oude duiven: 15-51-68-69-71-73-81-86-90-138... 23op54
   • 709 jaarse duiven: 9-32-33-41-69-73-75-85-105-110... 13op34
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 655 oude duiven: 14-41-52-53-55-57-64-67-70-106... 21op54
   • 466 jaarse duiven: 9-26-27-34-56-60-61-69-79-84... 13op34
 • Noyon (236.139 km) 23/04/17
  • samenspel NAN
   • 611 oude duiven: 7-14-15-16-21-30-43-44-50-54... 26op42
   • 430 jaarse duiven: 7-17-30-31-45-48-52-56-67-71... 17op25
  • samenspel NAN Zone Oost
   • 442 oude duiven: 7-11-12-13-18-26-38-39-45-48... 26op42
   • 287 jaarse duiven: 6-15-24-25-36-38-42-46-55-58... 16op25
 • Quievrain (130.722 km) 16/04/17
  • samenspel Wugobraka
   • 574 oude duiven: 7-11-18-21-37-39-43-44-47-90... 30op57
   • 455 jaarse duiven: 3-6-17-19-21-45-48-58-70-72... 20op35
 • Quievrain (130.722 km) 9/04/17
  • samenspel Wugobraka
   • 758 oude duiven: 49-52-58-63-78-97-110-112-122-136... 15op23
   • 596 jaarse duiven: 9-18-27-33-75-83-91-101-113-119... 16op37
 • Quievrain (130.722 km) 2/04/17
  • samenspel Wugobraka
   • 778 oude duiven: 25-31-40-60-64-66-79-86-124-248...

 

 


Naar overzicht van prestaties

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven