Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Uitslagen KBDB: Walen sturen open brief aan de KBDB

Geplaatst op 12/08/2017, Auteur: piet.aelberts@telenet.be


De openbrief is getekend door Bernard Chapelle, voorzitter van de Henegouwen-Waals-Brabant. Het is een smeekbede aan de KBDB om de belangen van liefhebbers en verenigingen te verdedigen.

"Heren leden van de Raad van het Nationale Bestuur ;

Ik moet, in mijn hoedanigheid van voorzitter van het EPR Henegouwen-Waals Brabant en in naam van alle leden van mijn commissie, om U aan te spreken om zo snel mogelijk een einde te brengen en in hoogste instantie aan de nieuwe procedure wat betreft de nationale en internationale uitslagen. Het idee, dat sterk verdedigd en ondersteund werd door de leden van uw raad ten overstaan van de algemene nationale vergadering, was misschien aannemelijk in theorie (hoewel het oude systeem goed liep en bewijzen leverde en beantwoorde aan de noden van iedereen) maar in de praktijk, is dit nieuwe programma een ware catastrofe voor alle tussenpersonen op het terrein. Niets werkt nog…. maar gelukkig, is het spel nog niet gespeeld. Wij kunnen niet langer, op lokaal of regionaal niveau, U dekken en verzachtende uitleg geven aan de personen die ons om uitleg vragen over deze kwestie. Hun geduld heeft grenzen. Wij, de mandatarissen, werden gekozen om de belangen van de liefhebbers, de maatschappijen, de vrijwilligers, de maatschappijen, enz. te verdedigen,… en, uiteindelijk, zoals ik het zie, van de KBDB. Allen voorgenoemd, behalve misschien het bestuur van de KBDB, zijn getroffen door deze crisis zonder weerga in de schoot van de KBDB en begrijpen de koppigheid niet, om niet te reageren. De pers heeft reeds aan de alarmbel getrokken maar zonder enige reactie. Bepaalde mandatarissen intervenieerde persoonlijk maar zonder enig antwoord van de KBDB en zonder enig effect op de onjuiste voorlopige uitslagen. Iedereen kan zich vergissen maar dan moet men ten tijde zijn fout inzien. Misschien voor de “klanten” en de “markt” die niet aan de primaire behoeften voldoen van het gekozen systeem of op de bereidwilligheid om dit nieuwe systeem in te voeren op het einde van het mandaat terwijl de verschillende bemiddelaars onvoldoende geïnformeerd of opgeleid zijn. Hoe dan ook, U moet, in het belang van onze KBDB, reageren en beantwoorden aan de verwachtingen van uw leden. Ik vraag U, namens mijn collega’s en namens diegenen die de inhoud van dit bericht delen, om deze procedure te beëindigen en een stap terug te zetten om zodoende te redden wat er te redden valt. Wij bezorgen dit bericht aan de pers om zo onze liefhebbers op de hoogte te houden, die ons als onbekwaam, passief en vaak zelfs als laf aanzien.
Met hoogachting.

Voor het EPR Henegouwen-Waals-Brabant ; De Voorzitter,

Chapelle Bernard."


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven