Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Verbroedering - Obrafo: Aanmeldingen en meer !

Geplaatst op 15/08/2017, Auteur: Persbericht / Davy

obrafo.jpg | Pitts

Verbroedering - Obrafo: Aanmeldingen en meer !

Dat de KBDB dit jaar enkele drastische wijzigingen heeft doorgevoerd is ondertussen geweten. Als vereniging dienen wij hierop te anticiperen, er rest ons geen keus...

Reeds begin juni mochten we van bondswege felicitaties ontvangen voor onze organisatie bij het aanmelden van de duiven. U als liefhebber draagt hier onmiskenbaar toe bij. Weliswaar zien we ons genoodzaakt enkele richtlijnen te geven m.b.t dit item.

De verantwoordelijkheid voor het aanmelden van de duiven ligt bij u als liefhebber. Aangeraden wordt om via briconweb aan te melden via pc of labtop. Waarom ?

- dit systeem geeft de meeste zekerheid en is rechtstreeks gekoppeld aan het KBDB-online aanmeldsysteem
- de kans op fouten is zo het kleinst en wordt hierdoor beperkt
- u ontlast en respecteert zo bestuursleden van uw vereniging 
- het is een eenvoudig systeem dat mits wat goede wil door praktisch iedereen kan gebruikt worden. (een infosessie wordt door de vereniging voorzien in het tussenseizoen)

Voor de oudere generatie en in het geval van problemen met briconweb kan beroep worden gedaan op de telefonische aanmelding via de vereniging. Laat duidelijk zijn dat dit optie 2 is.

Tijdens de afgelopen nationale Bourges waren server en softwareproblemen oorzaak van aanmeldperikelen. Dezelfde software-oorzaak evenals telefonische providercomplicaties stroeiden dit weekend roet in het eten.

Gezien de aard van de feiten heeft het bestuur unaniem beslist geen consequenties te koppelen aan de uitslagen van dit weekend. Voor meer info aangaande alles i.v.m aanmeldingsprocedures, reglementering e.a. verwijzen we nogmaals naar onze website www.obrafo.be. Hou er rekening mee dat niet éénieder deze info via mail of internet zich kan eigen maken. Graag wat bereidwillige hulp en solidariteit voor deze collega- liefhebbers.

Noot : lees zeker ook nog eens de info na over de mogelijke provinciale dubbeling.

Obrafo-groet,

Voor het bestuur,

Verbist Francis
Voorzitter

 


Naar overzicht van verenigingsnieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven