Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Verkiezingen KBDB: kandidaten stellen hun programma voor

Geplaatst op 22/09/2017, Auteur: PItts/PB


Verkiezingen KBDB - PE Oost-Vlaanderen

Freddy Van Overwaele

Mijn naam is Freddy Van Overwaele, 65j, afkomstig van Zwalm, Paulatem en nu woonachtig in Michelbeke.

Vanaf mijn 10e levensjaar heb ik een grote passie voor de duivensport.

Gedurende mijn loopbaan als postbode in Brussel, Oudenaarde en Zottegem kwam ik in contact met veel duivenmelkers. Samen met mijn echtgenote Rita Gabriël hebben we een duivenlokaal opgestart “Eendracht & Vooruitgang. Dit was het casino van de duivensport. Bij het verlopen van het huurcontract werd dit stopgezet. Vanaf de jaren 90 ben ik zelf een actieve duivenspeler, tandennaam Freddy  Van Overwaele & Rita Gabriël.

 

2)   Wat is uw functie in de duivensport? Welke discipline speelt u?

 Vanaf 2013 ben ik medewerker in de maatschappij “Eerlijk duurt het langst” in Viaene, Moerbeke.

Wij spelen de fond vluchten vanaf Limoges en verder en heb een groot begrip voor de duivenliefhebbers die de korte afstand spelen.

 

3)   Wat is uw visie in de duivensport?

1.      Momenteel veel te omslachtig en ook veel te duur.

2.     Er moet dringend een efficiënt jeugdbeleid gevoerd worden.

3.     Weinig aantrekkelijk actueel.

4.     Het sociaal-gevoel van vroeger ontbreekt.

5.     Een grote afstand tussen liefhebber en bestuur.

 

4)   Welk probleem in onze duivensport wil u het snelst aangepakt zien?

1.      Een doeltreffende reorganisatie van de KBDB (op alle niveaus).

2.     Een correcte toepassing van de reglementen met eventuele aanpassing waar nodig.

3.     Een werkelijke “nieuwsbrief” naar alle leden toe.

4.     Geldverspelling tegengaan.

 

5)   Wil u iets veranderen aan de huidige vluchten? Zo ja, wat?

1.      Een serieuze evaluatie maken van het actuele WPROL, de uitslagen van vroeger waren beter.

2.     En temeer wat betreft de financiële impact hiervan.

3.     Alsook er voor zorgen dat alle categoriën (snelheid, halve fond, zware halve fond en fond) hun eigenheid behouden zodat iedere liefhebber maximaal “aan de bak” komt.

4.     Gelijke kansen voor iedereen in de kampioenschappen.

5.     Een grondige evaluatie maken van de nationale vluchten 2017, dit zowel voor de kosten als aantallen, met het oog op volgend seizoen (eventueel kan dit pas vanaf 2019).

 

6)   Eigen opmerkingen:

1.      100% tevredenheid is moeilijk realiseerbaar, maar wanneer 85% van de liefhebbers de duivensport opnieuw een aangename “hobby” kan vinden, ben ik tevreden.

2.     Hopelijk zijn we met enkele collega’s die aan vooropgestelde projecten en doelstellingen willen meewerken.

 

Gegevens:

Freddy Van Overwaele

Boekendries 15

9660 Michelbeke

055/42 42 02

0479/425 217

freddy.vanoverwaele@proximus.be

 

 

Marc Rousseau

Met het toesturen van de kiesbrieven komt de kiesstrijd pas echt op volle snelheid.
Hierbij vinden jullie in bijlage mijn persoonlijke standpunten en speerpunten van besturen voor de komende KBDB verkiezingen voor het arrondissement Oudenaarde
PE OVL moet zijn eigen onafhankelijke koers kunnen blijven varen, de personen van de ploeg waar ik deel van uitmaak, vormt dan ook de beste waarborgen voor de toekomst.
Immers als we voor ons eigen zorgen, dan zorgen we voor een goede zaak. 

Mocht u geen kiesbrief hebben ontvangen, meldt dit direct aan de nationale secretaris Geert Philips: philips.g@kbdb.be of het PE Oost-Vlaanderen secretariaat : vandemergel.n@kbdb.be.

Hierbij kunnen jullie mijn doelstellingen en pijlers van toekomstig basisplan lezen.
Dit plan biedt naar mijn oordeel goede garanties waarbij het voor de Oost-Vlaamse entiteit een werkbaar document moet zijn, een toegevoegde waarde voor PE Oost-Vlaanderen/De maatschappijen en de duivenliefhebbers. 

Kandidaat/profiel:  ROUSSEAU MARC, wonende te Leupegem/Oudenaarde en 67jaar. Boekhouder, voorheen Belgacom/Proximus medewerker als Finance en Budgetting Supervisor. Is sinds 1980 lid van de kbdb. Stond in het verleden in de Duivenmaatschappij te Nederename/Oudenaarde en behaalde in die periode ook het attest van constateurzetter/regelaar. Was tot 2016 actief als reporter bij De Duivenkrant/Pitts. Jeugdsponsor van 3 jeugdleden uit de Zuidoost-Vlaamse regio.
Het accent in de duivensport gaat van snelheid tot Zware Halve Fond.
Kandidaat voor het arrondissement Oudenaarde >> stem enkel Marc Rousseau voor het arrondissement Oudenaarde

Marc Rousseau (rechts) samen met de jeugdspelers die gesponsord worden bij de overhandiging van het duivenvoeder in april 2017.

Voor de info over heel het team klik hier

 

Verkiezingen KBDB - PE West-Vlaanderen

Davy Verlije

Mijn naam is Verlije Davy, ik stel mij kandidaat voor de provinciale verkiezingen voor de komende sessie 2018-2024.
Ik ben 43 jaar en werk als havenarbeider. Wonende te Damme, waar ik momenteel speel onder de naam Verlije Davy & Amber. 

De discipline die we spelen is Halve Fond / Fond / Zware Fond. Vroeger spelende in Moerkerke onder de naam Cocquyt & Verlije.
In 2011 ben ik opnieuw begonnen op een nieuw adres te Damme. 

 

Wat is mijn visie op de duivensport?
Dit is een punt voor de snelheidspelers.
Simpel der duivenspel. Hiermee bedoel ik, laat de snelheidspspelers/ lokalen een volledig jaar, vanaf toegelaten, Arras/ Clermont spelen en Fontenay vanaf mei tot het laatste weekend van augustus, en dit alles met 1 nacht maand. Waarbij Fontenay altijd spelen op zaterdag.

 

Welke problemen in de duivensport wil ik het snelst zien aangepakt?
- Uitslagen op provinciaal en nationaal niveau

- Vogelgriep, de aanpak ervan (op nationaal niveau)

- Transport met bache wagens boven de 2 dagen mand niet van doen.

- Problematiek rond de roofvogels.

- Doping van onafhankelijke dienst waarbij van 2 stalen naar 3 stalen, waarvan 1 staal bij de liefhebber blijft plus alles wordt verzegeld.

 

Wat wil ik graag veranderd zien aan de huidige vluchtkalenders:

Ten eerste wil ik mijn vorige punt over de snelheid benadrukken. Ook een beter afgestelde fondkalender.
Graag zou ik een vlucht zien van jaarlingen van +/- 750km. op het weekend van Barcelona.

Het moet kunnen om als snelheidspeler/ Lichte Halve Fond speler op een provinciale Clermont of Fontenay mee te doen in meer dan één lokaal, met aanduiding welk lokaal telt voor de afgegevenen 1,2,3,4,5,... en de anderel lokalen als 0 afgegevenen op de provinciale uitslag. Wel alle ingekorvde duiven laten meetellen in alle lokalen voor het totaal aantal duiven op de provinciale vlucht. 

In de maanden juli en augustus is het voor de grootste afstanden van West-Vlaanderen zeer moeilijk om nog late jongen/ 2,3,4e rondes te leren met het huidig bewind, zie de vluchten Pontoise/ Brionne. Te grote afstanden. 

 

Wat zijn mijn eigen opmerkingen:

Laat iedere duivenmelker voor zichzelf kiezen, je kan niemand verplichten wat hij met zijn duiven en geld moet doen.

Ik ben wel een grote voorstaner van het programma van Yvan Mouton bij zijn voorstel van het opmaken van nationale uitslagen uit zijn verkiezingsprogramma, zeker te laten komen in een testfase, van een jaar.

Hopelijk mag ik op jullie stem rekenen!

 

 

 

Dany Vandenberghe​

Mijn naam is Vandenberghe Dany  ben 59 jaar en werkzaam bij de Technische dienst  van het  OCMW  te Wevelgem meer bepaald in het woon en zorgcentrum “Het Gulleheem” te Gullegem. Volgend jaar kan ik op pensioen en kan ik mij ten volle inzetten voor onze duivensport.

Ik ben reeds meer dan 20 jaar bestuurslid bij de Gullegemse duivenmaatschappij waar we hoofdzakelijk snelheid – en kleine halve fond vluchten inkorven en waar ikzelf aan deelneem onder de naam Cuvelier-Vandenberghe. Het feit dat we als lokaal jaar na jaar meer en meer duiven inkorven toont aan dat we organisatorisch goed bezig zijn. Mede dankzij de huidige ploeg medewerkers mag ik zeggen dat we trots mogen zijn op wat we opgebouwd hebben.

 

Mijn visie voor de komende jaren.

Dat we op gebied van aantal liefhebbers moeten inbinden gaan we moeilijk kunnen tegenhouden vrees ik, maar het moet de bedoeling zijn met de huidige middelen die we tegenwoordig voor handen hebben de duivensport weer aantrekkelijk en in een beter daglicht te plaatsen, zodat weer wat meer jongeren zich aangetrokken voelen .

Duidelijke informatie en een open beleid naar de liefhebbers en lokalen toe staat bij mij hoog in het vaandel. Ook zal er iets moeten gedaan worden om het versnipperen van de vluchten tegen te gaan. Ik hoorde dit jaar positieve geluiden over de aanpassingen aan de nationale vluchtkalender.                     

De snelheid en kleine HF kalender is nog voor verbetering vatbaar denk ik.

Zoals al aangegeven moeten we het versnipperen van de vluchten tegen gaan. Dat kan enkel door enkele vluchten te schrappen en te vervangen door één vlucht.

Het heeft bv geen zin om een kleine halve fond vlucht met 1 nacht mand van +- 300 km in te richten   en op dezelfde dag een vlucht met twee nachten mand van +- 330 km in te voorzien.

Wat de grotere thema’s betreft zoals de dopingperikelen, vogelgriep toestanden en nationale uitslagen is er inderdaad nog veel werk en vooral overleg (informatie) aan de winkel.

Ik merk ook dat er zeer veel ongenoegen is bij de liefhebbers  naar de huidige bewindvoerders toe vooral dan op de sociale media  . Als we echter het aantal kandidaten bekijken die er iets willen aan veranderen dan moet ik vast stellen dat in sommige arrondissementen zelfs niemand bereid is zich kandidaat te stellen . Ik vind dit bijzonder spijtig hoewel ik moet toegeven dat er bekwame mensen door de huidige reglementen gewoon weg geen kans krijgen zich kandidaat te stellen. Daar mag volgens mij ook dringend werk van gemaakt worden .

Als slot wil ik er wel bijzeggen dat voor iedereen goed doen onmogelijk zal zijn en daarom doe ik een oproep aan de vele criticasters om zich in het vervolg wat in te houden op de sociale media want de verwijten gaan soms heel ver en treffen mensen soms heel diep hoewel ze het allemaal wel goed bedoelen en zich dagelijks inzetten voor onze duivensport. Maar positieve kritiek is natuurlijk altijd welkom.

Om te eindigen zou ik jullie graag willen vragen een stem uit te brengen op mijn naam zodat we toch wat gewicht in de schaal kunnen werpen bij de vorming van de komende ploeg.

Verder wens ik iedereen veel succes toe en hoop dat ik mijn steentje kan bijdragen om onze hobby weer wat nieuw leven in te blazen.

 

 

Paul Haesaert​

Mijn Naam is Paul Haesaert,54 jaar en werk als agent-onderzoeker bij een keuringsorganisme.Gehuwd met Nancy Douchy en samen hebben we 3 zonen. (24-25 en 27 jaar)  Yannick (25) die samen woont met zijn vriendin te Lichtervelde speelt eveneens met de duiven en zit momenteel in het westvlaams jeugdbestuur.

 

2)   Wat is uw jullie functie in de duivensport? Welke discipline speelt u?

Momenteel ben ik enkel spelend lid? Ik speel vooral de snelheids en de halve fondvluchten.

 

3)   Wat is uw visie in de duivensport?

Het is intussen 5 na 12 en we moeten er alles aan doen om vooral de werkende liefhebbers de kans te geven om verder te kunnen spelen met duiven. Hier in west-vlaanderen wil men alles op zaterdag!

Duivensport moet ook veel eerlijker en goedkoper kunnen.

Het huidig nationaal bestuur is veel te veel afhankelijk van externe factoren. Soms zou je denken dat Pipa de KBDB is want is het nu logisch als je uitslagen wilt bekijken dat dit enkel kan op hun site? De KBDB moet autonoom kunnen werken en in 1e instantie instaan voor de belangen van de liefhebbers.        

 

4)   Welk probleem in onze duivensport wil u het snelst aangepakt zien?

Eerlijke duivensport voor iedereen. Hoe kan men nu spreken van een 1e nationaal op 20.000 duiven als er 19.000 niet eens een kans maken door het windvoordeel.Daarom wil ik het systeem van Yvan Mouton (kandidaat arrondissement Tielt-Roeselare) een kans geven ook voor provinciale vluchten.Tevens een zeer bekwaam kandidaat.

Het zaterdagspel voor zware halvefondvluchten en verder ok maar kleinehalve fond en snelheid op zondag zodat de ploegwerker, jeugd,nachtwerker enz. de kans krijgen om te spelen met duiven. Velen werken tot de zaterdagmiddag want de werkgevers eisen dat nu eenmaal.

Voor gepensioneerden is het immers altijd zondag.

 

5)   Wil u iets veranderen aan de huidige vluchten? Zo ja, wat?

Veel meer kleine halve-fondvluchten voor jonge duiven. Doordat ik weinig Fondvluchten speel heb ik daar geen zicht op. Doordat 80% van de liefhebbers nooit verder speelt dan 450 km moet daar de focus op liggen.

Als je vele sites bekijkt zou je wel denken dat het andersom is.

 

6)   Eigen opmerkingen

Ik ben kandidaat omdat ik denk,samen met zo velen ,dat het veel beter kan.Het huidig nationaal bestuur heeft ronduit gefaald in vele opzichten. Provinciale besturen hebben noodgedwongen hun visie moeten volgen ook al waren ze daar niet mee akkoord, ze konden/mochten zich niet uiten. Om die reden ben ik kandidaat tegen Dirk Schreel(mijn ex-buurman) in het arrondissement Brugge.Het heeft lang genoeg geduurd en het wordt tijd dat Dirk vervangen wordt door een bekwaam iemand die zal mogen beginnen met hun brokken te lijmen.

 

 

 

Yvan Mouton

Mijn naam is Yvan Mouton uit Oostrozebeke en kandidaat bij de komende KBDB-verkiezingen voor een (nationaal) mandaat. Ik ben een 67-jarige gehuwde en gepensioneerde vader van 3 kinderen en opa van 5 kleinkinderen. Voor de komende KBDB-verkiezingen (sessie 2018-2024), heb ik mij kandidaat gesteld om het klankbord te zijn van een misnoegde, stilzwijgende meerderheid en voor het consequent bijsturen van vele mistoestanden, voor zover uitvoerbaar gemaakt door samenwerking met nieuwe altruïstische mandatarissen.

Bij een grootbank in West-Vlaanderen leerde ik constructief samenwerken met collega’s op commercieel en management vlak in sturende functies als kantoordirecteur, gebiedsdirecteur en KMO-manager Bedrijvencentrum, e.v.  Ik kon er beroepsmatig ervaren dat men quasi onbereikbare doelstellingen toch kan realiseren door samenwerking in respect en met open geest voor ieders inbreng en mening.

Naast meer dan 48 jaar duivensport als hobby-speler, gaat mijn sportieve interesse ook uit naar recreatief lopen en toeristisch fietsen. Decennia lang was ik ook actief als voetbalspeler in nationale en provinciale afdelingen.                                                           Ik meen te mogen stellen dat ik gedreven ben door een groot rechtvaardigheidsgevoel én altijd met volle overgave klaar sta voor zinvolle en innovatieve samenwerking met onbaatzuchtige en ondernemende mensen.

 

2)   Wat is uw jullie functie in de duivensport? Welke discipline speelt u?

Hobbyspeler vanaf 19-jarige leeftijd met opstapjes via grootvader en vader. Ik speel snelheid en halve fond-vluchten, maar ben wel zeer gefascineerd door de prestaties van fond en zware fond-duiven.

 

3)   Wat is uw visie in de duivensport?

Vele regio’s barsten van verborgen duiventalent zonder voldoende nationale erkenning door de vele onrechtvaardigheden, zoals de geconcentreerde centraal-oostelijke ligging van alle nationale lossingsplaatsen, de kruisende vlieglijnen van de verschillende provinciale entiteiten (beide verantwoordelijk voor de vele verliezen), de unfaire simplistische snelheidsberekening, de discriminerende coëfficiëntenberekening, de gedwongen deelname aan vluchten van geprivilegieerde inrichters op de nationale grote halve fond (>400km) én de jarenlange onbegrijpelijke afwezigheid van deugdelijke provinciale fond-vluchten.

Met uitzondering voor het met ‘allure’ organiseren van dure festiviteiten en vieringen, ontbreekt het onze huidige bewindvoerders vermoedelijk aan onbaatzuchtige eigenschappen en intellectuele vaardigheden, om voluit met haar leden te communiceren en beleidsadvies in te winnen, zodat kordaat handelen op cruciale momenten veelal ontbreekt, waardoor steeds opnieuw de joker van “bestuurlijke discretie” moest worden ingezet.

Een te afhankelijk en behoedzaam beleid nodigt iedereen uit om zonder schroom rond de lobby-tafel de lokale en provinciale belangen of eigen prioriteiten en verworven privileges te blijven behartigen.                                   Vastgeroeste tradities en voorbij gestreefde nostalgie met al hun verworven voorrechten en onrechtmatige uitzonderingen, blijken de grootste valkuilen te zijn naar een rechtvaardiger duivensport.

De mate waarin bevoordeelde of bevoorrechte spelers en regio’s in het algemeen belang, hiervan altruïstisch afstand willen doen, zal bepalend zijn voor het overleven van onze duivensport en het aantrekken van starters.

Het immobilisme en halfslachtige keuzes om een kiesmeerderheid te vriend pogen te houden in de aanloop naar de volgende verkiezingen, hebben thans een zwaar negatief impact op het verlies en werving van leden. Strategische meegaandheid en middelmatigheidsgedrag verhinderen om autoritair bij te sturen naar een evenwichtig sportief belang voor alle leden en dit bevestigt zich in een falend en imagovernietigend dopingbeleid. Een goed beleid kan enkel door een scherp onderscheid te maken tussen consulteren, beslissen, evalueren en bijsturen. Helaas zijn ook in duivenland heel wat economische actoren beroepshalve bezig met belangenbehartiging en commerciële druk via het aanbieden van sponsoring. De weg naar verwerpelijk cliëntisme ligt dan nooit ver af. Daarom hoort sponsoring zich te beperken tot gespreide promotionele projecten én zeker geen liberale dotatie zijn van financiële middelen aan een beleidsploeg met het oog op dubieuze tegenprestaties.

In tegenstelling tot wat men ons graag wil laten geloven, worden de Olympiade en FCI-activiteiten niet georganiseerd als sportieve hoogtepunten voor de gewone duivenspelers of in het belang van de (inter)nationale spelende duivensport. De realiteit wijst direct in de richting van promotie en commerciële ondersteuning van economische actoren en professionele spelers uit onze duivensport. Het ontluikend randverschijnsel ‘bobo-cultuur’ in onze duivensport kan kostenbesparend als kiespijn gemist worden voor onze sportieve en financiële werking.                                                                                                                                                                                

Indien de ‘duivenindustrie’ de kostprijs voor de Olympiade zelf meteen integraal had bekostigd, kon de gewone speler financieel gezien geen enkel bezwaar hebben tegen deze economische realiteit. Maar is dat wel zo?                                                             Daarover oordelen kunnen we helaas pas over 3 jaar omdat subsidies en bepaalde sponsorgelden toegezegd werden met gespreide betaling. Bij afwezigheid van voldoende directe inkomsten, wordt het effectief incasseren van deze openstaande tegoeden (lees: operationeel jaartekort) wel netjes doorgeschoven naar de volgende beleidsploeg wegens het ontbreken van financiële reserves uit vorige bewindsjaren. Getuigt dit van goed beleid?                                                                                                                

Is het dan vreemd als veel spelers ook de oprichting van het FCI (Fédération Colombophile Internationale) beschouwen als een elitair, overbodig en geldverslindend bobo-imperium in de wereld van onze duivensport?                                                                                   Moeten de kiezers dan goedschiks blijven aanvaarden dat de bond, door zelf in de hand gewerkte omstandigheden, ons voorhoud te weinig financiële middelen te hebben voor een efficiënt (doping)beleid?

Meer dan ooit is het nu van levensbelang voor onze duivensport om door een goed beleid, het verloren sociaal draagvlak terug te winnen. Onze medeburgers en potentiële leden moeten de duivensport opnieuw kunnen zien als een onbesproken hobby voor alle generaties, de ideale bezigheid voor hen die van duiven houden en hun dagen een beetje spannend en competitief willen maken.

De afwezigheid van een evenwichtig belangenbeleid tast onze reputatie aan, frustreert en verzuurt vele spelers én ontmoedigt vooral de liefhebbers die zonder graaigewin, bij uitstek eerlijk spel en uitmuntendheid nastreven.                      Niet het duivenspel zelf, maar wel de monsteropbrengsten uit verkoop halen moeiteloos pers, radio en televisie. Reclame en sturing naar naambekendheid in de aanloop naar geplande of systematische verkoop zijn in de duivenmedia belangrijker dan de doodgezwegen prachtprestaties van hobbyspelers zonder verkoopbereidheid.

Het marginaliseren en uitmelken van de gewone speler moet stoppen. De essentie van het duivenspel, de focus op de mens achter de liefhebber die de duivensport met passie laat overleven is verdwenen én moet terugkomen. De meerderheid van hobbyisten houdt uiteindelijk het spelletje draaiende en wil de duivensport als hobby in stand houden. Daarom hebben zij met voorrang recht op een objectieve verslaggeving en sportieve erkenning.

Kampioenschappen waarbij men de meest geschikte uitslag, kan én mag gebruiken om in de spotlights te staan op de vele jaarlijkse vieringen, maken onze duivensport alleen maar oeverloos belachelijk voor buitenstaanders, tot zelfs voor onze meewarige vrouwen, die het steeds meer vertikken om naar ‘would-be’ kampioenenvieringen mee te gaan. De banale eis “prijzen verplicht af te halen” bewijst perfect de zinloosheid van het overaanbod.

Overtuigd dat veel zaken ten goede kunnen worden bijgestuurd zoals uitgelegd in de pagina’s die volgen, wil ik mij met de goedkeurende stem van wakkere kiezers én met kandidaten die mijn visies en standpunten enigszins kunnen bijtreden graag inlaten met het reorganiseren van de KBDB.  De duivensport heeft nu meer dan ooit hoge nood aan beleidsmensen die met bekwame daadkracht en volle overgave gaan voor ingrijpende veranderingen, waarbij ook de lokale en persoonlijke belangen hun recht moeten krijgen, doch altijd eerlijk ondergeschikt aan een nationaal evenwichtig belang, dat we sinds lang kwijt zijn.

 

4)   Welk probleem in onze duivensport wil u het snelst aangepakt zien?

Onze duivensport kan enkel nog overleven door verjonging en nieuwe ledenwerving én dat onder omstandigheden waarbij iedereen op nationaal vlak gelijke winstkansen worden aangereikt. De vele onrechtvaardigheden, zoals de geconcentreerde centraal-oostelijke ligging van alle nationale lossingsplaatsen, de kruisende vlieglijnen van de verschillende provinciale entiteiten, de unfaire simplistische snelheidsberekening, de discriminerende coëfficiëntenberekening, de gedwongen deelname aan vluchten van geprivilegieerde inrichters op de nationale grote halve fond (>400km) én de jarenlange onbegrijpelijke afwezigheid van deugdelijke provinciale fond-vluchten. De mate waarin bevoordeelde of bevoorrechte spelers en regio’s in het algemeen belang, hiervan altruïstisch afstand willen doen, zal bepalend zijn voor het overleven van onze duivensport en het aantrekken van starters.                                                                  

 

5)   Wil u iets veranderen aan de huidige vluchten? Zo ja, wat?

Heel wat én voor o.a. dit onderwerp verwijs ik naar mijn globale programmapunten hierna. Ik verzoek deze niet fragmentarisch uit hun context te rukken, omdat het ene voorstel in de lijn ligt van het andere en ondersteunt.

Klik hier voor de Programmapunten 2017 van Mouton Yvan 

 

 

Wim Logie

Wim Logie ben 50 jaar , gehuwd, geen kinderen .
geboren in Poperinge en wonend in Poperinge .
Sedert een 7 tal jaar beoefen ik de duivensport , daarvoor was mijn
passie te vinden in de vinkensport.
Slager van beroep.
Sedert een 30 tal jaar leidinggevende, waarvan een 22 jaar
verantwoordelijk van een 80 tal mensen over 14 vestigingen.


2)   Wat is uw jullie functie in de duivensport? Welke discipline speelt u?
De eerste jaren speelde ik enkel met jonge duiven.
De laatste 2 jaar heb ik jaarlingen en 2 jaarse duiven.
De bedoeling is halve fond en zware halve fond spelen .


3)   Wat is uw visie in de duivensport?
Mijn visie is dat ieder duivenmelker zijn visie heeft
en dat iedereen gelijk heeft, maar enkel het idee in het belang  van duivensport telt, dit om de toekomst van duivensport te ondersteunen.
Nieuweheden moeten getest worden en na 6 maanden , 1 , 2 jaar geëvalueerd worden. De duivensport laten evolueren zodat die in 2020….. gemoderniseerd
is zodat spelen met duiven aantrekkelijk blijft en dit in het belang van de duiven en van het gezinsleven. Pijnpunten moeten aangepakt worden , communicatie is zeer belangrijk. Mensen willen weten welke richting we uitgaan en waarom.
Vandaag zijn er teveel plaatsen waar er communicatie kan gevonden worden , welke zijn de juiste .
Kunnen de verenigingen verder werken op die manier , krijgen ze genoeg middelen om alles te betalen .
Blijft duivensport betaalbaar voor iedereen?
Kritiek geven op bestuursleden is gemakkelijk ,
deze mensen zetten zich iedere dag in , in het belang van iedereen.


4)   Welk probleem in onze duivensport wil u het snelst aangepakt zien?
In de eerste plaats wil ik luisteren naar iedereen , en het dringendste pijnpunten aanpakken.
Communicatie is zeer belangrijk voor mij.
Besturen laten samen werken in het belang van iedereen .


5)   Wil u iets veranderen aan de huidige vluchten ? Zo ja, wat ?
In onze regio zijn er bepaalde weken zeer veel vluchten , met als gevolg
dat er weinig duiven zijn op bepaalde vluchten .
Overleg tussen verenigingen aanmoedigen, zodat de lokalen beter samenwerken.


6)   Eigen opmerkingen
Ik wil zeker mijn kennis gebruiken vanuit mijn beroepsleven om
iedereen samen te doen werken .
De duivensport wordt minder en minder beoefent , wat kunnen we doen
om jonge mensen een gebruiksvriendelijk systeem aan te bieden omdat
ze het gezinsleven kunnen combineren met hun hobby.
Met overleg , door bruggen te bouwen  en
als team samen te werken kan dit enkel maar ten
goede komen voor de liefhebber en zijn geliefkoosde hobby.

 

 

Koen Meerschaert​

Beste sportvrienden en vriendinnen,

Mijn naam is Koen Meerschaert  en ik geef me aan voor de volgende verkiezingen van de KBDB.

Ik ben zelfstandige van beroep 48jaar en zit al van mijn  11de levensjaar  in de duivensport. Ik speel alles van snelheid tot zware fond.

Dat wil zeggen 37jaar duivensport waar ik heb moeten toezien hoe onze sport van volkssport naar elite sport en vooral dure sport is veranderd.

Voor de jeugd is het zonder steun van derden bijna onmogelijk geworden om met onze hobby te starten .

Maar wat mij het meeste stoort is dat er elk jaar zoveel oudere  liefhebbers afhaken omdat ook zij zien dat er met 2 maten en 2 gewichten gewerkt wordt .

Dus het is nu echt 5 voor 12 en er moet dringend aan gewerkt worden of het is helemaal om zeep.

En niet door  allerlei beloftes te doen  maar door eens goed samen te zitten met de lokalen,andere provinciale besturen en vooral goed te luisteren wat de liefhebbers ( de mensen die voor ons stemmen) willen , want het is met deze mensen dat  we onze sport verder  kunnen en moeten beoefenen .

Onze sport hier in Vlaanderen is werelderfgoed en ik denk dat we toch niet willen eindigen en uitsterven zoals de dinosaurussen.

Ik heb me aangegeven voor de verkiezingen omdat ik voel dat het huidige bewind er alles aan probeert te doen om geen pottenkijkers ( nieuwe verkozenen ) te hebben.

 Door :

 • Bijna een wet te maken dat enkel bestuursleden van lokalen zich konden aangeven.
 • De samenstelling van de Arrondissementen tewijzigen ten opzichte van de vorige verkiezingen, om op die manier zeker verkozen te worden en ook zo weinig mogelijk weerstand te hebben .
 • Kandidaten die aan de vorige verkiezingen mee mochten doen, nu op een twijfelachtige  manier te weren.

Ze hebben  zelfs zonder de liefhebbers er bij te betrekken hun mandaat met 2 jaar verlengd.(zogezegd om de olympiade te kunnen organiseren)

Dus beste duivenvrienden willen jullie zo verder of is het tijd voor verandering ?

Het ligt nu in jullie handen en hopelijk volgend jaar in onze handen . 

 

 

 

Verkiezingen KBDB - PE Vlaams Brabant

Verbist Francis
Geboren in Leuven 1967
Gehuwd Swinnen Anja en papa van Estelle & Birgit.
Zelfstandig ondernemer en Voorzitter Verbroedering Obrafo Tienen Wonende te Wersbeek

Vanuit Bekkevoort via meerdere lokalen in het Hageland ben ik uiteindelijk in Tienen beland. Als lid van Obrafo sinds 1997, ben ik mee geëvolueerd naar moderne duivensport in een vooraanstaande maatschappij. Graag wil ik mijn ervaring delen om onze duivensport een zekere en mooie toekomst te geven.

Historiek & Visie :

Via meerdere lokalen in het Hageland ben ik uiteindelijk in Tienen beland. Als lid van Obrafo sinds 1997, ben ik mee geëvolueerd naar moderne duivensport in een vooraanstaande maatschappij. Mijn ervaring als coördinator-voorzitter in een maatschappij ‘van en voor
de liefhebber’ wil ik graag delen ten bate van de duivensport. Een macro overview behouden zorgt ervoor dat de toekomst van de duivensport safe is. Beginnen bij het begin, behouden wat goed is, werken met een prioriteitenlijst aangaande wat er veranderd dient te worden.

Waar ik voor sta – enkele accenten :

Duivensport van Momignies tot Barcelona : anticiperen op de grote verscheidenheid van vluchten maar iedere discipline behouden, al dan niet onder een aangepaste vorm ! Disciplines zijn snelheid, halve fond en fond !

Aangezien ik van cijfers hou, geef ik u volgend resultaat mee.
Een maatschappij als Tienen korft op jaarbasis 50 000 duiven in.
Verhouding : Snelheid = 46 % ; Halve fond = 44 % ; Fond = 10 % (boven Limoges)

Duivensport voor iedere liefhebber van groot tot klein : grote uitslagen zijn schitterend, zorg echter dat het systeem zo functioneert dat ook de kleine liefhebber zich kan onderscheiden ! Of hij nu snelheid speelt of fond. Respect voor ieder.
De informatica vandaag biedt veel mogelijkheden voor klassementen.

Zelfstandig ondernemer
Voorzitter Verbroedering Obrafo Tienen

° Leuven 1967
Papa van Estelle & Birgit Wonende te Wersbeek

Weg met eigenbelang. Ik dien het algemene belang : het eigenbelang is de achteruitgang voor de duivensport. Herstructureren en reorganiseren is een must. Duivensport heeft nood aan sterke organisaties, dus zullen er fusies dienen te komen van maatschappijen. Dit zal onze sport ten goede komen en de uitstraling vergroten !

Moderne duivensport aangepast aan de noden van deze tijd : ‘Stilstaan is achteruitgaan’. We dienen mee te evolueren met moderne technieken, zij bieden per slot van rekening veel voordelen. De oudere liefhebber hoeft hiervoor niet bevreesd te zijn. De KBDB dient met de verenigingen te overleggen hoe deze doelgroep zo lang mogelijk actief kan blijven. cfr. WPROL problematiek

Indeling in realistische sectoren : het voormalige ideeëngoed met 6 zones op nationale vluchten zware hafo van wijlen onze leermeester F. Nolmans heeft zijn deudelijkheid bewezen. Zij die dit hebben gewijzigd hebben nooit de basisbeginselen en de oorsprong ervan begrepen. Vertrekkende vanuit dit oorspronkelijke systeem kan men constructief en planmatig verder werken.

Voor verder info ben ik steeds bereikbaar op nr. 0497 573 346 

 

 

Gerd Schotsmans

Zoals u weet heb ik mij kandidaat gesteld in de eerstkomende verkiezingen om onze provincie te vertegenwoordigen binnen de KBDB. 
België is de bakermat van de duivensport en bovendien zijn duiven van Belgische afkomst nog steeds de winnaars in bijna alle competities in de wereld.
Een land met zoveel naam en faam verdient dan ook een topbestuur om dit ook in de volgende decennia in goede banen te leiden en op die manier de wereldwijde faam die wij bezitten op zijn minst te behouden en zelfs nog te vergroten.
Hieraan zou ik graag meewerken samen met de liefhebbers uit onze streek.
Op dinsdag 5 september was er in het duivenlokaal van Schoonderbuken (Scherpenheuvel ) een voorstelling van de nieuwe kandidaten van de arrondissementen  Leuven en  Brussel- Halle-Vilvoorde.
Na mijn collega’s gehoord te hebben en de reacties van de liefhebbers en de bestuursleden in de  zaal ben ik er van overtuigd dat we meer dan ooit nood hebben aan vernieuwing en de creatie van eensgezindheid binnen onze sport.

 

Bij deze mijn programma waar ik mij 100% voor zal inzetten. 
Mijn voorstellen zijn modern en toekomstgericht zoals oa : 
1) Het aanstellen van een onafhankelijk full time manager aan het hoofd van de KBDB.
 
2) Een aantal werkgroepen rond deze persoon, die elk een onderwerp uitwerken en met verbeteringsvoorstellen komen, bestaande uit duivenmelkers die bekwaam zijn in hun vakgebied. (snelheid ,halve fond en fond )
   Betreft oa : modern duiventransport, lossingscommissie, zone indeling, sectorspel, enz...
 
3) Afschaffen van provinciegrenzen en opnieuw het zonespel introduceren. Drie zone’s A B en C verdeeld over evenveel liefhebbers. Daarnaast eventueel ook nog verdeling in sectoren omdat zone B en zone C zeer breed zijn.
 
4) Indelen van de zone’s voor het vitessespel en de kleine halve fond.
 
5) Alleen voor sector 2 en sector 3.
Zowel voor sector 2 als sector 3 dezelfde dag inkorven zonder uitzondering op de kleine halve fond.
Bijvoorbeeld : Melun of Sourdun op vrijdag en Gien of Lorris op donderdag.
 
6) 1 vitessevlucht per week van circa 150 – 170 km bv : Vervins of Laon ofwel het behouden van 2 vitessevluchten ( Momignies en Soissons ) zoals nu het geval is.
 
7)  Nationale zware halve fond : Vanaf eind mei : 12 Nationale vluchten voor oude en jaarlingen : 6 Nationale vluchten voor jonge duiven.
 
8)  Fondspel :  1 fondvlucht per week van begin juni tot begin augustus. 10 vluchten in totaal.: 3 vluchten in het Oosten , 4 vluchten in het centrum en 3 vluchten westelijk gelegen in Frankrijk.
    Een logische verdeling en gelijke kansen voor iedere fondspeler.
 
9)  1 Nationaal reglement geldend evenzo voor alle provincies ( later zone’s ) hetzelfde.

 

 

Boudewijn (Bob) Vos

Het hoger belang eerder dan het persoonlijk gewin! // samenwerken voor een nog mooiere duivensport

Bob Vos, 61 jaar, wonende te Tielt-Winge stelt zich voor.

Als voormalig bouwvakker, cafébaas en vooral volksmens weet ik beter dan wie ook wat er leeft onder de liefhebbers. Sinds vele jaren ben ik meewerkend bestuurslid van de Hagelandse Duivenbond in Tielt-Winge waar ik de knepen van het vak geleerd heb.

Waar ik me vooral als kandidaat wil voor inzetten is voor het aantrekkelijker maken van de duivensport.

Duivensport is een volkssport en dat zou het naar mijn mening ook moeten blijven voor die dat wensen. Iedereen weet dat de duivensport de laatste jaren heel veel veranderingen ondergaan heeft en dat het overwicht van de superhokken steeds groter wordt. Dit is een gegeven en daarmee zullen we het moeten doen. Anderzijds kunnen deze super hokken alleen, de sport niet overeind houden en zijn de kleine melkers ook groot nodig om de sport aantrekkelijk te houden voor iedereen. Voor vele kleine melkers is daarom het snelheidsspel belangrijk en daarvoor moeten we ervoor zorgen dat we het snelheidsspel op zo een manier organiseren dat het voor iedereen aantrekkelijk blijft. Dit gaan we niet kunnen doen door het aantal snelheidsvluchten te beperken! Daarom ook dat ik ervoor pleit om zeker in bepaalde perioden van het seizoen ieder weekend 2 snelheidsvluchten te behouden. Bijvoorbeeld om de duiven in de aanvang van het seizoen stapsgewijs “op snelheid” te brengen, en bij de aanvang van het spel met de jonge duiven. Niet iedereen heeft de duiven klaar op dezelfde datum. Waar het me vooral over gaat is het spel op een dergelijke manier te organiseren zodat iedereen een eerlijke kans heeft om een mooie uitslag te spelen ongeacht de ligging van zijn woonplaats. Dit is moeilijk te verzoenen met het aangaan van steeds grotere samenspelen. Ik ben er echter van overtuigd dat door mits de nodige ingrepen, zoals het beperken van het aantal lossingen, een slimme keuze van de lossingsplaats en vooral het samen / gescheiden lossen van duiven dat we hieraan kunnen werken.

Het is in dezelfde richting dat ik wil werken om de inkorving voor de halve fondvluchten te behouden op vrijdag (met 1 nacht korf) Hiervoor zie ik verschillende argumenten en mogelijkheden. Een eerste belangrijk argument is om een duidelijke scheiding te behouden tussen de duiven voor de zware halve fond en de kleine Hafo. Het is ontoelaatbaar de duiven van de kleine en zware Hafo samen opgehaald worden om vergissingen te vermijden. Verder ben ik van mening dat we de lossingsplaats van de kleine hafo zo kunnen kiezen dat het mogelijk is de duiven tijdig op de lossingsplaats te krijgen, gevrijwaard blijven van kruislossingen die de duiven in de verkeerde richting sturen (vooral de jonge duiven zijn hier gevoelig aan) Dit is volgens mij mogelijk door het aantal lossingen te beperken en meer te lossen in sectoren wat groetere lossingen zijn en dus een dubbel voordeel hebben. Let wel op, het gaat over samen lossen, daarom nog niet samen spelen op eenzelfde uitslag. Grote uitslagen van grote samenspelen is leuk en kan dan wel door sommigen goed uitkomen voor kampioenschappen maar de gemiddelde

liefhebber heeft hier niet veel aan.

Aangezien de organisatie van de zware halve fond- en de fondvluchten vluchten vooral nationaal en provinciaal geregeld wordt zie ik niet meteen een noodzaak om hieraan iets te veranderen. Al is het een schande wat er het afgelopen jaar gebeurd is met de uitslagen (WPROL) al komt dit kortelings in orde daar ben ik zeker van. Als er iets is waarover ik met zorgen maak dan is het over de kosten die verbonden zijn aan deelname aan de zware halve fond vluchten. Die zijn de laatste jaren toch wel echt gestegen en dit moeten we zien te stoppen of beter nog om te keren.

Mijn motto is vooral om in overleg te treden met de liefhebbers en naar hun grieven te luisteren. Dit moet niet gebeuren in referendums of internet pols maar gewoon in een persoonlijk contact tussen mensen.

 

 

 

Philip Wauters​

Hierbij mijn visie ivm nieuwe sport
Naam: Philip Wauters
48 jaar, getrouwd , twee dochters
Vertegenwoordiger
Sinds tien jaar speel ik voornamelijk zware'have fond in lokaal recht voor ieder te Gooik.voordien ging ik voornamelijk bij wijlen Jozef De Ridder naar de thuis komst van zijn fondduiven zien.
Sinds 4 jaar ben ik controleur voor de Buitenlandse lossingen te Asse\Zellik.
Visie: Een moderne en goedkopere sport voor IEDEREEN.
 

Problemen dringend aan te pakken:
Prijzen duivenringen halveren door oa terug invoering 3% bij verkopingen
Vanaf halve zware fond moet men gedurende het ganse jaar inkorven'in hetzelfde lokaal


Afschaffing dubbelingen
Vervoer duiven moeten 50% goedkoper (in Nederland rijdt  men voor de helft van de prijs)

In gans België dezelfde regels oa inkorven steeds op straal van 20km en niet op gemeentes.
Op 1 losplaats mag er max 3 lossing en plaatsen hebben op 1 dag
Veel meer onverwachte controles zowel bij liefhebber als inkorflokaal door Belgische controleorganen.
 

 

Rudi & Boudewijn, Joossens – De Bosscher

"Binnen onze hobby “De duivensport” zal 2017 ingaan als het jaar waarin de verkiezingen van 15 oktober, al dan niet een nieuwe wending kunnen of zullen geven aan het huidige reilen en zeilen binnen “De duivensport”."  Het is opportuun dat eenieder van jullie in eer en geweten zijn stem(men) (max 2 per arrondissement) uitbrengt om zijn  persoonlijke bijdrage te leveren t.o.v. de toekomst van “De duivensport” ! Niet stemmen is als in  de politiek “Stemmen voor de verkozen meerderheid”. Geen rustgevendheid voor iedere rechtmatige stemgerechtigde als de uitslag niet deze is wat de stemgerechtigde voor ogen had. Bij het legaal uitbrengen van zijn stem kan men zich berusten in het finale resultaat zonder achteraf in de spiegel zijn eigen te moeten gaan aanzien, overgoten met onomkeerbaar zelfbeklag. Had ik maar ……………….. L

Via de media horen en lezen we geregeld dat het ledenbestand binnen “De duivensport” ieder jaar opnieuw afneemt. Er moeten dringend nieuwe leden bijkomen om onze hobby een opbloeiende wending te geven! Er wordt dan ook halsstarrig gezocht naar oplossingen om dit afglijden een halt toe te roepen. Het is via de huidige actieve duivenmelkers, “21000” ambassadeurs,  dat we de aanpak dienen op te nemen. Zij kunnen als de beste onze geliefde duivensport promoten! Om dit geconcretiseerd te krijgen hebben we een degelijk programma nodig via hetwelk we onze geliefde hobby “De duivensport” kunnen gaan uitvoeren, ondersteunen en herwerken naar een nieuwe en frisse wind.

Binnen dit programma zullen de volgende items zeker aan bod moeten komen:

De kosten moeten aan gezonde en haalbare banden worden gelegd!

Een grondige analyse van de kosten baten in het algemeen uitvoeren.

 • Kostprijs van de ringen …..
 • Port per duif op de wedstrijden ……
 • ……………….

Er moet worden gewerkt aan het geloof in de KBDB leiding ! 

Vertrouwen en respect vormen de voedingsbodem voor iedere relatie.

Transparantie en communicatie naar de aangesloten leden grondig uitwerken.

 • Kosten/baten communiceren naar haar leden.
 • Communicatie middelen optimaler aanwenden om clubs en leden te informeren.

De KBDB leiding als aanspreekpoot naar de buitenwereld toe met als taak zorg te dragen voor haar leden in de breedste zin van het woord.

Schoenmaker blijft bij Uw leest!

 • De KBDB is van nature uit geen inrichter van vluchten!
 • Wel toezichthouder op het correcte naleven en uitvoeren van de reglementen van toepassing op de vluchten en haar leden.
 • Eenieder gelijk voor de wet en geen twee maten en twee gewichten.

Ondersteuning bieden aan de clubs.

De mandatarissen nemen hier hun taken ter harte.

 • Om mee een nieuwe locatie te zoeken.
 • Bemiddelaar waar nodig.
 • Mee denken aan werkvereenvoudiging binnen de (noodlijdende) club(s).
 • Waar nodig in dialoog kunnen gaan met andere club(s) voor een optimalere samenwerking.

De nationale vluchtkalender.

De afstandsgrenzen tussen de verschillende disciplines herzien!

 • Snelheid, KHF, GHF, Fond en Grote Fond.

Evenredige vluchten voor West, Centrum en Oost.

 • Gelijkere kansen binnen de nationale kampioenschappen.

Minder vluchten op de nationale vluchtkalender. 

Degelijk overleg onderhouden met de verschillende inrichters.

In overleg gaan en blijven met de verschillende beleidsorganen van onze buurlanden.

De evolutie van de duivensport is ook een feit in onze buurlanden!

 • Overleg binnen de verschillende PE’s optimaliseren!

Solidaire beslissingen nemen met als insteek “Gelijke behandeling en kansen” voor duiven en liefhebbers”.

 • Inkorven/lossen flexibiliseren tgv de voorspelde weersverwachtingen.
 • Uren van de lossingen evalueren/herzien in het algemeen.
 • Herschikken van de regio’s  in de diepte ifv de breedte.

Streven naar “Succesvolle vluchten voor onze gevleugeld atleten”.

Het welzijn van onze duiven op de eerste plaats zetten!

 • Controles bij het inkorven, vervoeren en lossen van de duiven.
 • In overleg kunnen gaan voor de beslissing tot lossingen met de geschikte mensen geruggesteund door de nodige volwaardige hulpmiddelen.

Het behalen van de krantenkoppen op een negatieve manier wordt hierdoor een hak gezet !

Provinciale grenzen en taalgrenzen.

 • Geen grenzen voor het sportieve.
 • Grenzen enkel nog voor administratieve doeleinden.
 • De doping problematiek in het algemeen.
 • Actieplan samen met de buurlanden op te nemen!

Eenieder over dezelfde kam scheren!

 • Internationale wedstrijden.
 • Olympiades.

Geen twee maten en twee gewichten !

 • Duidelijke omschrijvingen van wat wel en niet mag.
 • Gestaafd op wetenschappelijke bevindingen!
 • Controles op eigen bodem laten uitvoeren!

De werking van de clubs evalueren en bijsturen.

 • Evenwichtige vluchtkalender.
 • De helpers hebben ook een gezinsleven.
 • Zonder clubs geen duivensport!
 • Waar nodig specialiseren en/of samen spelen.

Uitslagen via WPROL staan na “1” vluchtseizoen nog steeds niet op punt!

 • Oa de poelages worden nog  foutief toegekend/uitbetaald.
 • Fall back naar het oude systeem van resultaten opmaak is aangewezen.
 • Uitslag moet functioneel en consulteerbaar zijn voor alle liefhebbers.
 • Zij die geen internet hebben moeten de uitslagen in de club kunnen inzien of op papier krijgen.

Het is steevast een feit dat de nieuw verkozen en/of herkozen mandatarissen voor een uitdaging van formaat staan en ze duidelijk moeten inzien dat er zal moeten gewerkt worden om tot een reëel overleven van “De duivensport” te kunnen komen. Het is ook zeker niet zo dat na verkozen te zijn “De mandatarissen” op hun lauweren mogen en kunnen gaan rusten. Niets is minder waar! Er zal volwaardig moeten worden gewerkt om terug het vertrouwen en het respect van haar leden aan hun zijde te krijgen en dat kan enkel en alleen door samen aan hetzelfde touw te trekken en dat uiteraard in dezelfde richting!

Geselecteerd worden als mandataris door de kiezers geeft als signaal mee dat de liefhebbers een kans bieden aan de verkozen mandataris om af te werken of waar te maken, waar hun voorgangers zijn gestopt. De mandataris wordt bij deze als zijnde de spreekbuis binnen de KBDB leiding om daar volmondig en naar eer en geweten, de liefhebbers kiezers te vertegenwoordigen. Hij dient te weten wat leeft en heerst binnen zijn achterban, en kan binnen de KBDB-leiding (provinciaal/nationaal) deze ook gaan verwoorden en mede naar oplossingen gaan zoeken om als dusdanig tegemoet te komen om de gebreken en tekortkomingen te voorzien van de meest efficiënte en duurzame oplossing. Het is bij deze een onmiskenbaar feit dat de mandataris steeds een luisterend oor moet hebben voor zijn achterban. Hij zorgt er ook voor dat er een vertrouwenssfeer wordt gecreëerd omdat hij zowel kan luisteren naar wat hem wordt doorgegeven als doordat hij waar nodig en verwacht, retourinfo verschaft aan zijn liefhebbers. Dergelijke interactie zal niet van vandaag op morgen tot stand kunnen komen maar het zal zeker een must zijn om er naar te streven om dit te bewerkstelligen. Het is slechts door allen samen ons voor onze hobby in te zetten, dat we “De duivensport” van een nieuwe en frisse wending kunnen voorzien !

 

 

Jean-Pierre Bogaerts​

Ik ben Jean-Pierre Bogaerts en stel mijn kandidatuur als mandataris voor de komende K.B.D.B. verkiezingen voor de provincie Vlaams Brabant. Ik ben 68 jaar en speel al van mijn 18de zelfstandig met duiven, dit in alle disciplines van snelheid tot de zware fond met een nationale Barcelona overwinning als visitekaartje.

 

Hieronder mijn belangrijkste programmapunten die ik samen met andere verkozenen, mits uw stem, zou willen waarmaken.

1.    Afschaffen van de provinciegrenzen en terug naar de oude zones voor de nationale vluchten.

2.    De weken dat er geen nationale vlucht is een vlucht per zone op de vluchtlijnen Oost-Midden-West; dus drie verschillenden vluchten zoals bijvoorbeeld Nevers voor Oost, Bourges voor Midden en Tours voor West.

3.    Voor de snelheid en halve fond spelen in sectoren die lang en niet te breed zijn (de lengte driemaal de breedte). Al wat in die sectoren ligt van Waals-Brabant en Limburg samen los.

4.    Afschaffen van de overeenkomsten met Antwerpen en Limburg en aanpassen van reglementen zodat de maatschappijen gelegen aan een provinciegrens een normale straal kunnen hanteren. Voor iedereen gelijk.

5.    Zo veel als het kan samenspelen maken binnen elke sector en één uitslag voor die sector met deelname van alle maatschappijen. Samen los op één lossingsuur. Op één lossingsuur betekent één uitslag al dan niet met lokale dubbelingen.

6.    Voor het fondspel: 1 vlucht per week. Geen 2 vluchten meer die maar 50 tot 100 Km van elkaar liggen. Keuze van de vluchten met respect voor elke sector Oost-Midden-West.

7.    Het nationaal sportreglement moet gelden voor het ganse land. Geen verschillen meer per provincie. Dit geldt voor zones, inkorvingsdagen, kampioenschappen…en afstanden. Voorbeelden voor de kleine halve fond: inkorven op vrijdag tot 350 Km. Verder dan 350 Km op donderdag.

8.    Een liefhebber moet de vrijheid krijgen om op de nationale vluchten te gaan inkorven waar hij wil zoals vroeger. Gaat men inkorven in Waals Brabant, in Limburg of in Antwerpen, dan moet men nog steeds de duiven kunnen spelen op de provinciale uitslag waar men woont én als men dit wenst.

9.    Elk jaar dient er een vergadering met alle maatschappijen per sector georganiseerd te worden dit v r de algemene vergadering.

 

 

Albert Wees

 • UITTREDEND ONDERVOORZITTER PE VLAAMS-BRABANT KBDB
 • JEUGDVERANTWOORDELIJKE PE VLAAMS- BRABANT KBDB
 • 10 JAAR MANDATARIS PE VLAAMS-BRABANT
 • 4 JAAR SECRETARIS VERSLAGGEVER
 • 6 JAAR ONDERVOORZITTER
 • SNELHEIDSSPELER  - QUIEVRAIN
 • EVENWAARDIGHEID RESPECT VOOR ALLE DISCIPLINES
 • JOKER VAN DE DUIVENLIEFHEBBER

 

INTEGRITEIT

eerlijk -  oprecht -  betrouwbaarheid -  onomkoopbaar, zegt wat hij doet,  doet wat hij zegt,

GEEN WOORDEN MAAR DADEN

 

INTELLECT

 • Gediplomeerde sportfunctionaris BLOSO – ere-sportfunctionaris gemeente Asse
 • Gegradueerde boekhouding – bankwezen – fiscaliteit – bedrijfs – sportmanagement

 

ERVARING

bijna 60 jaar ACTIEVE DUIVENLIEFHEBBER – vanaf 5 jarige leeftijd

mede pionier van  gemeentelijk  politiereglement op uitvliegen van duiven zon-feestdagen

weekvluchten bij VVSG – Vereniging van  Vlaamse Steden en Gemeenten

mede stichter van de gemeentelijke duivensportcommissie  Asse – organisatie duivenkampioenendag -

uitstappen  duivenmarkt Lier – Natural -  Olympiade Utrecht – Oostende

ere-verantwoordelijke gemeentelijke duivencommissie Asse

30 jaar actief  in het gemeentelijk – provinciaal – landelijk – nationaal sportbeleidsniveau ’s

 

DYNAMISCH

actieve uitoefening van het provinciaal bestuursmandaat gedurende 10 jaar legislatuursmandaat steeds aan

de barricade gestaan om de duivensport te vernieuwen, moderne aanpak is uiterst noodzakelijk om deze

volkssport eeuwig te laten beoefenen, waarvoor ik ten stelligste verder zal blijven ijveren, onmiddellijk na

installatie van de nieuwe bestuursfuncties

 

DIENSTVERLENEND

steeds ter beschikking van de liefhebbers – 24 op 24 bereikbaar

altijd luisterend oor voor  de beoefenaars

voor en door de liefhebber gemandateerd om hen met woord en daad bij te staan – luisterend oor

UW VERTROUWEN  BEPALEND VOOR DE DUIVENSPORT

DUIVENSPORT AANPASSEN AAN   DE NODEN VAN DEZE  TIJD

administratief – communicatief

eenvormig nationaal en PE reglementen – volledig herschrijven

optimale communicatie – openheid – transparantie – flexibiliteit – inspraak

modern -  efficiënt – communicatief – dienstverlenend – klantvriendelijk – bereikbaar personeelsbeleid  -     door en voor de leden

aanwenden van de modernste communicatiemiddelen

inspraak in het beleid door oprichten van adviescommissies op alle niveau’s –

ervaren persverantwoordelijke om optimale feed back te realiseren

sportief

promoten  samenspelen op alle vluchtdisciplines – steeds  lokale dubbeling

gelijkwaardigheid   diverse vluchtdisciplines – herwaardering snelheid

vanaf mei  lossingsverantwoordelijke voor  leervluchten in de week – om verliezen te voorkomen

bespreken - aanpassen  reglementering rond provinciale grenzen volledig opentrekken

bestudering – invoering zonale speelstralen noodzakelijk  mits consultatie -  advies  van de leden

evaluatie – aanpassen van de nationale provinciale vluchten – inspraak van alle niveau’s

sectorverantwoordelijken voor 1, 2-3, jaarlijks minimum 2 vergaderingen om problematiek – evaluatie

bespreken – met maximale inspraak – adviesverlening  van de liefhebbers

gummi’s uitsluitend voor liefhebbers zonder  elektronisch  constateersysteem – huidige reglementering

dringend herzien – tijdrovend – enorm duur voor de maatschappijen

regelmatig overleg met de vergezellers om de problematiek van vervoer en lossingen te bespreken

in de toekomst nog één ring samengesteld uit ring en chip is reeds mogelijk

 

JEUGD - WISSEL VOOR DE TOEKOMST

nodige aandacht besteden aan de jeugdwerking, hiervoor de nodige fondsen voorzien

nationale propagandacommissie stelt minihok ter beschikking aan jeugd beginners

activeren van de jeugdclub Vlaams-Brabant, dat heel goed opgestart is met succes

Jeugdverantwoordelijke dient de motor zijn van de jeugdclub, het jeugdbestuur en de leden dienen  zelf te zorgen  voor   de uitwerking

adviseurs en begeleiders dienen de jongeren bij te staan met adviesverlening en steun

promotie voeren via de moderne communicatiemiddelen

herbekijken van de definitie jeugd en beginners

jeugdkampioenschappen opstellen zodat slechts  1 liefhebber geklasseerd wordt, zodat bijna iedereen aan bod komt

jeugdwerk gebaseerd op infovergaderingen en bezoeken aan belangrijke duiveninstanties

samenwerking met de andere jeugdclubs – uitwisselen informatie

Ter info – Geplande activiteiten jeugdclub Vlaams-Brabant

3 november 2017 bezoek Natural

Bezoek aan Comed

Februari 2018 bezoek duivenmarkt Lier

4 maart 2018 jeugdmoment – kampioenviering jeugd Waerboom

OM EEN NIEUW MODERN GELAAT TE GEVEN AAN DE DUIVENSPORT

SCHENK UW VERTROUWEN VOOR DE VOLLEDIGE AMBTSTERMIJN  - 6 JAAR - BIJ LEVEN EN WELZIJN

ZODAT DE TOEKOMST VAN  UW GELIEFDE VOLKSSPORT VOOR ALTIJD GEGARANDEERD BLIJFT

contactgegevens

Albert Wees

Gentsesteenweg 65

1730 ASSE

0473 78 58 74

 

 

Verkiezingen KBDB - PE Limburg

Pottel Karel

Ik ben 56 Jaar vader van 3 kinderen en 1 klein kind. Werk reeds 31 jaar in het rusthuis van Hamont als onderhoudsman .

 

2)   Wat is uw functie in de duivensport? Welke discipline speelt u?

Ben in Bree ondervoorzitter

Voorzitter van het Kempisch samenspel 

Bestuurslid van mijn stille Kempen

Bestuurslid Midden Limburg

Bestuurslid Limburgse verzending 

Bestuurslid Limburgse fond club

Bestuurslid Bck en Tevens Keurmeester

Zelf speel ik op de snelheid wat hier achter niet gemakkelijk is .

 

3)   Wat is uw visie in de duivensport?

Moet opener naar alle liefhebbers

Met minder vluchten in een weekend

 

4)   Welk probleem in onze duivensport wil u het snelst aangepakt zien?

Een provinciale lossing van af Frakrijk

Voor al de gewesten afschaffen. Waar men de hoklijst binnen brengt ook een heel jaar spelen.  Limburg is Limburg

 

5)   Wil u iets veranderen aan de huidige vluchten? Zo ja, wat?

1 Schelheid

1 halve fond

1 fond vlucht  

1 zware Fond

In een weekend is meer dan voldoende 

 

6)   Eigen opmerkingen: Trachten voor alle liefhebbers er te zijn wat zeer moeilijk is .

 

 

 Koen Vanmeert

Mijn naam is Koen Vanmeert, ik ben 31 jaar, alleenstaande en woon in Zelem. Via mijn postgraduaat in Logistics Management ben ik terecht gekomen bij Marlux waar ik insta voor de productieplanning op korte en lange termijn plus het voorraadbeheer van de verschillende vestigingen. Vanop zeer jonge leeftijd ben ik betrokken geweest bij het reilen en zeilen binnen een duivenvereniging, wat me ondanks de jonge leeftijd toch al een heel pakket aan ervaring opgeleverd heeft. Momenteel bekleed ik de functie van secretaris bij “De Toekomst Halen”.

Als liefhebber speel ik samen met mijn vader onder de tandem Vanmeert Roger en Koen. We nemen deel aan alle vluchten van snelheid tot de nationale halve fond vluchten.

Indien jullie mij de kans geven zou ik van onderstaande punten werk willen maken:

Verbeteren van de communicatie tussen KBDB haar leden/maatschappijen.

 • Op regelmatige basis een verslag publiceren met de status van de lopende zaken en hun evolutie. Dit zal zorgen voor meer transparantie binnen de KBDB en op termijn
 • Ook de betrokkenheid van de liefhebbers vergroten.
 • Bij ingrijpende verandering zoals dit jaar het Wprol systeem, de maatschappijen per

provincie eens extra bij elkaar roepen om ze van de nodige uitleg te voorzien. Het is namelijk bij deze maatschappijen waar de vragen van de liefhebbers terecht komen.

Ik denk dat het stilaan tijd is dat de KBDB alle nationale vluchten zelf gaat inrichten Zo kunnen de organisatiekosten naar beneden en gaan de winsten van deze vluchten rechtstreeks naar de KBDB. Hierdoor kunnen andere kosten (ringen, hoklijsten, ...) gedragen worden zonder deze jaar na jaar zwaarder door te rekenen aan de liefhebber.

Vermijden om provinciale halve fondvluchten in te richten samen met nationale halve fondvluchten. Er zijn voldoende “vrije” weekends in een seizoen zonder nationale halve fondvlucht waarop provinciale vluchten van dergelijk afstand kunnen gespeeld worden.

Gebruik maken van de voorhanden zijnde technologie om lossingen bij slecht weer te vermijden, er wordt bij het lossen vooral gekeken naar het weer op start en aankomstplaats, en niet naar het weer onderweg. Het is dit jaar meerdere keren voorgevallen dat duiven gelost werden bij mooi weer op start en aankomstplaats, maar met hardnekkige nevel of mist onderweg, waardoor er toch een zeer moeilijk verloop was van deze wedstrijden.

Promotie van de duivensport via de kanalen die de jonge mensen gebruiken. Vb nieuws apps en online nieuwssites. Het voordeel is dat deze sites/apps om de paar minuten nieuwe feiten moeten brengen, en hier dus ook actief naar op zoek gaan. Het kan geen probleem zijn om hier op regelmatige een artikeltje op te krijgen over een straffe prestatie of verhaal van een duif dat niet over doping of verkoop aan gigantische bedragen gaat.

Voor meer info of verduidelijkingen kan je terecht op 0473/44.65.98 

 

 

Dany Geerinck

Provincie: Limburg

Beroep: Gepensioneerd

Leeftijd: 62 jaar

Gerwerkt als bediende bij Belgacom.

Secretaris van de Witpen Zolder

Voorzitter samenspel Midden-Limburg

Lid beheerraad van de Limburgse verzendingsdienst.

Ik speel snelheid en halve fond.

 

Wat is uw uw visie in de duivensport?

Dat er veranderingen moeten komen die de positieve beleving van de duivensport ten goede komen. Zo denk ik spontaan aan een degelijke lossingscommissie om rampvluchten en de daarbij gepaarde verliezen tot het absolute minimum te beperken. Nu gebeurt het nog al te vaak dat er bij te slecht weer toch onverantwoord gelost wordt met onnodige verliezen en ontmoedigde duivenliefhebbers tot gevolg. Verder moeten we ook de afbakening van de deelnemingszones eens onder de loep durven nemen in combinatie met de ligging van de lossingsplaatsen om tot een beter verdeeld spel te komen zodat de kansen voor iedereen wat gelijker worden. Hierbij moet iedere discipline aan zijn trekken komen van snelheid tot overnachtingsfond.

 

Welk probleem in onze duivensport wilt u het snelst aanpakken?

In de eerste plaats toch wel de communicatie vanuit de KBDB naar de liefhebbers toe. Een open beleid en het hoe en waarom van genomen beslissingen toelichten. Aansluitend daarbij een luisterend oor naar de verzuchtingen van de liefhebbers en de lokale besturen. Een mandataris wordt immers verkozen voor en door de liefhebbers. Hij stelt zich ten dienste van de duivensport. Een werkgroep van duivenliefhebbers uit verschillende disciplines zou daartoe kunnen bijdragen. M.a.w. luisteren naar wat er leeft bij de basis.

 

Wilt u iets veranderen aan de huidige vluchten? Zo ja, wat?

Op zich zit de vluchtkalender van mijn eigen provincie Limburg wel vrij goed in mekaar. Er is niet al teveel overlapping. Waar nog overlappingen zijn zou ik eerder vluchten schrappen zodat er wekelijks niet meer dan een vlucht per discipline is. Op nationaal vlak is de vluchtkalender op de eendaagse fond wat te druk. Het aantal deelnemende duiven per vlucht wordt zo laag dat we nog moeilijk de term nationaal kunnen gebruiken. Iets minder vluchten, met dan hopelijk meer deelnemende duiven per vlucht lijkt me beter dan de huidige overvolle kalender. Hierbij moet iedereen aan zijn trekken kunen komen van de gebruikelijke vluchtlijn ZZW tot vluchten uit de Rhône vallei. Om de 2 weken een nationale grote halve fond vlucht zoals dit jaar lijkt me prima. Alleen zou ik in de tussenweken de huidige versnippering tegengaan en er zonale lossingen en wedstrijden tussen 300km en 400km aan toevoegen.Verder dienen er net als in mijn eigen provincie Limburg over gans België weer mooie grote samenspelen gecreëerd worden voor de snelheids- en halve fond spelers. Nu zijn er streken waar nauwelijks enkele tientallen duiven tegen elkaar vliegen zonder daarboven een mooi samenspel te hebben. Zulke liefhebbers zijn op voorhand kansloos in de kampioenschappen.

Verkiezingen KBDB - PE Antwerpen

Bruurs Alphons

Provincie: Antwerpen

Beroep: Gepensioneerd                                            

Leeftijd: 67 jaar

Gehuwd met Peeters Annie en heb 2 kinderen en 5 kleinkinderen

38 jaar gewerkt bij Janssen Pharmaceutica.

Voorzitter VZW Recht Voor Allen Ravels

Voorzitter van de beheerraad VZW Recht Voor Allen Ravels

Mandataris in de provincie Antwerpen dus uittredend en herkiesbaar.

Ik speel vooral Halve fond met jonge duiven en Fond met de oude en jaarse duiven.

 

Hoe ik de duivensport zie voor de toekomst in onze provincie.

Snelheid: Ik zou beginnen met drie mogelijkheden :

1.     Oostkant Momegnies : keuze tussen 1 en 2

2.     Midden Quivrain oude en jonge samen

3.     Westkant Quivrain oude en jonge samen keuze tussen 2 en 3.

De duivensport gaat achteruit dat weet iedereen, de uitslagen worden kleiner, daarom zou ik dan in overleg met de verbonden en duivenmaatschappijen de 5 mogelijkheden bekijken

Interprovinciale lossing herzien.
Quiévrain alleen op zondag.
Jonge duiven op Noyon starten in 1 ste zondag van juni.
bekijken om van 2 snelheidsvluchten Quiévrain en Noyon tot 1 vlucht te komen
Noyon eventueel naar zaterdag te brengen

in uw provincie?

Kleine halve fond: Er zijn 9 Hafo-verbonden. Het halve fondspel in onze provincie is OK, misschien kunnen we meer gaan naar provinciaal in de toekomst.

De norm voor de inkorflokalen van 1200 duiven afschaffen.

Het programma voor jonge duiven aanpassen, starten vanaf laatste  zaterdag juni.

Met de 9 Hafo-verbonden aan tafel zitten ivm het vluchtprogramma.

Bekijken hoe we het probleem van transport en rust voor de duiven kunnen aanpakken voor het lossen van de duiven.

Grote halve fond, fond en marathon: Persoonlijk vind ik dat er teveel fondvluchten zijn (38 vluchten), soms drie in een weekend, dit is totale versnippering, want er zijn al zo weinig liefhebbers die fond spelen.

De normen voor de 12 fondlokalen van 20, 15 en 10 liefhebbers afschaffen.

Fondprogramma opstellen in overleg met de 12 inkorflokalen.

Herbekijken van de uitmaak en kosten voor de fondburelen.

 

Algemeen :

Trachten het vluchtprogramma eind oktober in orde te brengen voor volgend seizoen, gezien de maatschappijen eind december van jaar hun programma moeten binnenbrengen.

Het gehele vluchtprogramma herschikken in overleg met de verenigingen en verbonden.

De categories oude, jaarse en jonge duiven eventueel herleiden tot oude en jonge duiven.

 

Voordeel

 • grote uitslagen
 • minder vluchten
 • reductie van kostprijzen
 • minder werk in de maatschappijen

 

Nadeel

 • vrijdagavond inkorven( er zijn nog mensen die werken)
 • meer dan 1 vlucht inkorven
 • de liefhebbers gaan minder oude duiven houden

 

Wat wil u doen om onze sport nieuw leven in te blazen, en nieuwe leden aan te trekken?

Om de duivensport op te krikken denk ik, dat we aantal vluchten op zondag beperken, want op dit ogenblik komen er geen jonge liefhebbers bij.

De meeste jonge gezinnen gaan met 2 werken en willen genieten van het weekend.

 

Waar ik snel werk van wil maken in onze provincie

Statuten aanpassen en sportcomité hervormen( verdeling 5 Vlamingen en 5 Walen naar 8 Vlamingen en 2 Walen)

Meer overleg met maatschappijen en inkorfburelen voor klein- en grote halve fond, fond en marathon ivm automatisatie en andere onderwerpen.

Het vluchtprogramma

minder vluchten kalender vroeger bezorgen aan maatschappijen.

1 vluchtprogramma voor de provincie met keuze zaterdag of zondag.

Bij slechte weersvooruitzichten sneller ingrijpen door inkorvingen te verschuiven. Lossingen in sectoren. Propaganda nieuw leven inblazen.

Wanneer men normen stelt dan moet men deze toepassen of  anders moet men deze normen afschaffen.

 

Eigen opmerkingen:

Ik ben kandidaat voorzitter van Antwerpen om te komen tot meer communicatie met de maatschappijen, verbonden, hafo spelen  en nationale inkorfburelen.

Ik heb al veel jaren ervaring in de duivensport, vanaf mijn 18 jaar zit ik in het bestuur van de duivenvereniging, provinciaal als nationaal.

Wanneer men in het provinciaal bestuur zit, is men voor iedere liefhebber van de provincie en niet alleen voor zijn eigen vereniging.

Uw persoonlijke belangen moet u laten varen, en in het belang van de duivensport denken.

Ge kunt voorstellen doen maar dat vraagt tijd om deze te bespreken, te ontwikkelen en uit te werken.

 

 


Van Vlierberghe Guido
Wonende te mariekerke en geboren op 14-03-1957
Gewezen zaakvoerder banketbakkerij (34jaar).
Nu huisman... (nieuwe man).
Duiven sinds 1987 , thuis nooit geen duiven gehad kende (en nog niet) niks van duiven.
Er ingerold door klanten.
Altijd  bereid voor beginners gratis te helpen.

Ben nergens voorzitter zoals de meeste kandidaten wel zijn (enkele herkiesbare kandidaten Antwerpen hadden die eis gesteld, om eigen zitje veilig te stellen).
Ondertussen uitgenodigd geweest om een verkennend gesprek te hebben door de kandidaat die vind en dat hij voorzitter moet worden.
Uit beleefdheid eens wisten luisteren.....de begeven plaatsen waren daar blijkbaar al verdeeld ????zonder verkozen te zijn .
Zelf vind ik dat de begeven zetels maar kunnen ingevuld worden na verkiezingen ,en na overleg..liefst jonge voorzitter.

Discipline 
Vanaf frankrijk alles, noyon voor plaatselijk bond te steunen laten we onze duiven in wedstrijd deelnemen.
Voor hafo dit jaar st-job, al weten we waar we wonen dat dit hopeloos.
Voor kleine fond herentals ook hopeloos.
Voor fond en zw fond herentals en 3 x op rij algemeen kampioen.
We hebben hier in de prov geen lokaal vanaf hafo tot zw fond.
Dus spelen de liefhebbers hier in aanpalende prov.en zo vind men in gans klein brabant geen 5 liefhebbers op prov uitslag antwerpen.

Visie in duivensport ?
De slogan mag niet zijn veel beloven en weinig geven ..............
In de politiek werkt dat misschien ,hoop in de duivensport niet !!
Elke liefhebber waar ook moet kunnen deelnemen aan de gratis kampioenschappen die er zijn.
Het kan niet dat iemand 3 nat kampioen is hafo of Vitesse en in eigen prov niet mag deelnemen omdat ie in naburige prov in mand.(is gebeurt).
Er zijn kandidaten in prov die voorstel steunen  ook in de andere prov.
Als men eerste nat wint moet men ook de eerste prov winnen . rangschikken waar men woont zoals voor de zone's
De prov mogen momenteel zelf beslissen over portduiven , Antwerpen had gekozen voor geen portduiven toe te laten !!!!
Dat dit waanzin en alleen voor meer duiven op uitslag te krijgen, lijkt in werkelijkheid geen oplossing bijna overal pakken ze portduiven aan .
Dus verplichting terug afschaffen.
Als men van wedstrijd wil spreken moet men deelnemen , en niet gewoon meegeteld worden (vind da fraude).
Als ik samen gezeten heb met de kandidaten (allen voorzitters) hoorde ik hun allen zeggen meer controle !!!!!!!!!!!!
Heb eens gelachen (droge humor) en hen de vraag gesteld hoe ze dat zagen , geen antwoord , heb hun de vraag gesteld hoeveel ringen er volledig bij inkorving gecontroleerd
worden aan de gelinkte chip !!! Bleek nergens zelf niet één keer ,,,, toch staat dat in regelement !!!!dus hier is werk aan de winkel.
Zelf ben ik voorstander van als de duiven lokaal verlaten geen enkele duif nog de mand mag verlaten voor lossing.
Men moet in lokaal maar de duiven verdelen, komt het uit dat er ene minder inzit dan is dat maar zo.
De controle in lokalen moet gebeuren bij inkorving, het geld dat nu uitgegeven wordt door inrichters om te stempelen of wat dan ook, kan gebruikt worden om controleurs te betalen in lokalen.
Wat betreft het vervoer... onze duiven hebben recht om als atleten behandelt te worden, niet als goederen.
Manden tot tegen het dak en gang =totaal uit den boze.
Vervoerders die plastiek manden vervoeren dienen deze zo te stapelen dat er tussen de manden luchtcirculatie is kan door middel van balkje van 5 cm er tussen te leggen? Gebeurt in nl ook tussen riet manden.
De bijna perfecte lossingsmanden is degene die momenteel in china gebruikt word , manden klappen naar voor open over gans de breedte van de mand.
Met gevolg nooit staarten of vleugels tussen de schuifdeuren zoals hier veelvuldig voorkomt.
Wat betreft overkoepelingen van lokalen ben ik geen voorstander van ,Er is iemand die droomt van prov uitslag hafo ?????? reden eigen belang woont op juiste plaats voor knaluitslagen met dank aan degene die hier tegen geen enkele kans hebben en toch in dienen uitslag worden opgenomen.
Elk lokaal dient vrijwillig de kans hebben hier aan deel te nemen of niet geld voor elk samenspel. nooit gedwongen.
Samenspelingen om lokaal in stand te houden heeft geen enkele zin en dient alleen om winstbelang (alle tijde vermijden).
Het huidig Antwerps bestuur heeft enkel jaren gestemd en opgelegd aangaande de norm van aantal duiven en liefhebbers die men diende te halen, bonden zijn er van op de hoogte.
Nu na seizoen einde seizoen moeten men die normen toepassen .... blijkbaar is er plots verzet van de herkiesbare kandidaten die dit hebben goedgekeurd.....en plots zouden weigeren dit toe te passen .  wie gelooft deze mensen nog ?????
Gehoord van een betrokken voorzitter..... er is geen enkele vervoerder die bezwaren heeft als hij maar één of enkele manden dient op te halen !!!!!!!!!!!! zuiverste waanzin dus.
Men wil een betaalbare hobby zal men moeten snijden en of beurtrol inlassen.
In het begin van het jaar waren er enkel uitmakers en voorzitters die plots vonden er zijn teveel vluchten ......
Sorry niemand is verplicht alle wedstrijden in te manden liefhebber niet of lokaal niet (zou verworven vrijheid moeten zijn ), het kan niet dat enkel verplichtingen opleggen aan andere voor hun gemak.
Is er nog toekomst ja...... als de vernieuwing plaats vind en degene die jaren de kans gehad hebben meewerken en hun plaats afstaan aan nieuwkomers .
Ben geen voorstander dat we in Antwerpen een 60+ als voorzitter zouden hebben had dat graag in handen van jongere gezien(en velen onder ons).
Iemand die aan zij laatste termijn begint na vele termijnen bewezen te hebben zonder vooruitgang is geen oplossing.
Wat betreft vernieuwing en opwaardering geen holle slogans en beloften.
Heb één voorstel voor ledenwinst en meer mensen te betrekken bij hobby.
Laat toe dat men met meerdere liefhebbers op zelfde hok deelneemt aan wedstrijden . Wel maar op één plaats.
Voorbeeld:
Jongen uit de gebuurte is begeesterd door duivensport maar mag helaas thuis geen duiven houden.
Laat die enkele duiven op zijn hoklijst en naam spelen op bestaand hok , als die gast op uitslag geraakt gaat glunderen dat zijn beestje dat gedaan heeft ,kan met meerdere personen zo
zonder in tandem, na enkel geslaagde vluchten de microbe te pakken en thuis ja de fam ook en beginnen zelfstandig = winsituatie
En niks leuker met verschillende mensen duiven zien aankomen. idem voor mensen zonder tuin.
Gratis ringen en of gratis hoklijst wint men geen leden bij.
Elke hobby kost geld .... is geen schande .
Wat wel schande is ,,,dat enkelen op kap van liefhebber zich verrijken .
Zie provinciale uitslag .. wie gaat hier eens klare wijn schenken heb dat reeds aan huidige mandatarissen gevraagd ;; geen enkel kan of durft antwoorden.
Wprol rekent 15 cent voor prov uitslag die deze ook maken.
De prov rekent 25 cent extra per duif ????????? waar gaat deze heen .
In antwerpen rekent men op de meeste plaatsen 95 cent (zonder kortingen die lokalen nog geven ).voor hafo
In naburige gemeente voor 50km minder afstand 120 tot 130 cent en nergens korting van lokaal ..verklaring !!!!!! Voor eerlijke hobby voor liefhebber en prof.

Stem nieuwe kandidaat guido.

 

 

Roger Van Eynde

Roger Van Eynde, 66 jaar en gepensioneerde technicus Belgacom

 

2)   Wat is uw jullie functie in de duivensport? Welke discipline speelt u?

Ik ben voorzitter van duivenvrienden Zittaart,een kleine snelheidsclub met een 30-tal leden.Verder speel ik halve fond.

 

3)   Wat is uw visie in de duivensport?

Ik zou natuurlijk graag hebben dat men het snelheids- en hafospel zekerNiet verder laat afglijden zoals men nu bezig is.Er moet werk gemaakt worden om iedereen min of meer gelijke kansen te geven.

 

4)   Welk probleem in onze duivensport wil u het snelst aangepakt zien?

De afdelingen moeten veel transparanter worden wat betreft vergaderingen en beslissingen.Alles zou moeten kunnen geraadpleegd worden via hun website door de melkers.

 

5)   Wil u iets veranderen aan de huidige vluchten? Zo ja, wat?

Provinciaal iedereen dezelfde vluchten te spelen eventueel in enkele

Aparte lossingen,om iedereen een kans op goed spel tegeven.

 

6)   Eigen opmerkingen

Als ik verkozen zou worden zal ik mij zeker verdiepen in de problemen van bepaalde streken waar de duivensport stilaan verdwijnt.

 

 

Bodengien Pascal

Zoals u weet zijn er kortelings verkiezingen voor de komende 6 jaar. Dit houdt in dat u mee kan bepalen wie uw streek zal vertegenwoordigen op provinciaal en nationaal niveau. Ik, Bodengien Pascal, ben 54 jaar en mijn eerste hoklijst dateert al van 1975. Ik woon nu reeds 15 jaar in Geel en ken de streek ondertussen zeer goed. Zelf ben ik actief bezig als lid van ‘De Verlaten Hoek’ te Bergom en als voorzitter van het samenspel ‘De Kempense Vliegers’. Hierdoor weet ik hoe belangrijk deze streek is qua ligging voor de liefhebbers en heb ik besloten om mij als kandidaat op te geven voor deze verkiezingen.

Weet je dat onze streek nog heel wat duivenliefhebbers rijk is? Of dat onze streek zeer sterk vertegenwoordigd is wat betreft de nationale en internationale vluchten? Kijk maar naar de nationale kampioenschappen zowel op snelheid, als op vluchten van langere afstand. Ook daar zijn wij zeer sterk vertegenwoordigd.

Hoog tijd dus dat iemand uit onze streek mee zal bepalen hoe wij in de toekomst zullen omgaan met onze sport. Iemand die begaan is met onze duivensport en mee durft initiatief te nemen.

Ik ben geen bekende wat betreft resultaat op de uitslag, dat hoeft ook niet, maar ongetwijfeld zullen er mensen zijn uit uw omgeving, die al met mij samengewerkt hebben aan verschillende initiatieven. Deze mensen weten maar al te goed dat ik durf gaan voor verandering en vooral durf uitkomen voor mijn idee en visie, bv. dat ik niet hou van achterpoortjes zodat er een neutrale houding moet zijn t.o.v. iedere liefhebber. Er bestaat voor mij slechts één weg en dat is de correcte weg.  

Voor mij telt iedere liefhebber: snelheid, fond, zware fond, goede en minder goede liefhebbers, … want wij zijn één grote familie. Ik zal proberen onze regio te verdedigen, te beschermen, voorstellen te doen, … in functie van de liefhebbers.

In bijlage vindt u de punten waarvoor ik sta. Alleen met een sterk mandaat kan ik inspraak hebben op de toekomst van onze sport. Daarom reken ik op u!

Ik leef niet van de duiven, maar ik leef voor de duiven.

 

Mijn visie voor onze sport:

·De duif moet opnieuw meer centraal staan: bv. verzorging bij ophalen duiven, vervoer en lossing. Er zijn veel te veel lossingen op dezelfde lossingsplaats. Een correcte lossing is een correcte uitslag.

·Vergezellers van duiven moeten beter geïnformeerd worden: Dit omvat het samen plaatsen van korven per samenspel en lossing.

·Onze regio grenst aan de provinciegrens: Daardoor vind ik dat de liefhebbers de mogelijkheid moeten hebben om te kiezen tussen de oostenlijn en de middenlijn. Ook voor de liefhebbers aan de westkant.

·Problemen met roofvogels is een werkpunt waar de KBDB te kort schiet: Het kan niet dat zomaar overal aan de kerken nestbakken opgehangen worden voor slechtvalken. Hiervoor zou de KBDB gerechtelijke stappen moeten kunnen ondernemen.

·Bemoeienissen van inrichters: Organisatoren van nationale vluchten mogen in geen geval zich mengen in de lossingen, bv. als de vluchtlijn prima weer heeft, moet er gelost worden ongeacht de windrichting.

·Doping: Het probleem met doping moet voor iedereen duidelijk zijn. Geen achterpoortjes! Ook de onderzoeken moeten in België gebeuren.

·Nationale vluchten: Uitslagen moeten opnieuw gemaakt worden door Belgische uitmakers, zodat er geen maanden gewacht moet worden op correcte uitslagen.

·Internationale vluchten: Op de internationale vluchten zijn de reglementen niet voor elk land hetzelfde. Werkpunt!

·Kostprijs ringen: De ringen moeten in eigen land gemaakt worden, maar met de recente prijsverhoging heb ik het wel moeilijk.

·Bemoeienissen ex-mandatarissen: Er is geen plaats voor inmenging van ex-mandatarissen. Er is een tijd van komen en gaan.

·Publiciteit duivensport: De KBDB moet zich meer inzetten op het in de kijker zetten van de duivensport.

·Duivensport moet hertekend worden: We zitten tenslotte in de 21ste eeuw. Bv. Er moet gebruik gemaakt worden van de nieuwste technologieën zoals buienradar, ...

Dit zijn zeker niet alle werkpunten waarover nagedacht moet worden, maar deze wou ik toch al even aan jullie kwijt. Indien er bedenkingen/aanvullingen/andere werkpunten zijn, dan bent u altijd welkom om deze met mij te bespreken.

 
Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven