Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Verkiezingen KBDB - PE West-Vlaanderen : team Verkinderen, De Keyser, Schreel & Logie

Geplaatst op 21/09/2017, Auteur: Pitts.be


UW KANDIDATEN VOOR DE KBDB-VERKIEZINGEN

Binnenkort krijgt elke liefhebber uit onze provincie opnieuw de kans om de personen te verkiezen die de volgende zes jaar onze provincie zullen besturen en die ons op de hoofdzetel in Halle zullen vertegenwoordigen.

Het is  belangrijk dat u uw stem uitbrengt op ernstige, eerlijke  mensen met ervaring  die bekwaam zijn om onze liefhebbers te verdedigen, en die er in onze provincie voor kunnen zorgen dat de duivensport een aangename hobby blijft voor de liefhebbers en voor de medewerkers in de verenigingen.

Dit kan alleen maar door mensen die op dezelfde lijn zitten en die samen een team vormen dat opkomt voor jullie belangen. Daarom vragen we jullie om te stemmen op deze ploeg die ervaring en talent samenbrengt:

fotofolder-2.jpg | Pitts

vlnr. Kurt De Keyser, Wim Logie, Frank Verkinderen, Dirk Schreel.

 

-          voor arrondissement Brugge : Dirk SCHREEL, voorzitter van het nationaal sportcomité

-          voor Oostende-Veurne-Ieper-Diksmuide : Frank VERKINDEREN, provinciaal voorzitter en Wim LOGIE, nieuwe     kandidaat

-          voor Roeselare-Tielt: Kurt DE KEYSER, provinciaal ondervoorzitter

 

Dirk heeft als voorzitter van het nationaal sportcomité veel positiefs verwezenlijkt, waaronder

-          de KBDB terug financieel gezond gemaakt,

-          herstructurering van het aantal nationale fondvluchten,

-          meer vluchten die ingericht worden door de KBDB zelf,

-          een moderne website met een perfect systeem voor het aanmelden van verdwaalde duiven,

-          KBDB-Online, waar de liefhebbers alle meldingen van de nationale vluchten kunnen volgen,

-          een modernisering en een gebruiksvriendelijkere opmaak van uitslagen en kampioenschappen is opgestart,

-          een programma over de duivensport op Plattelands TV vanaf oktober.

 

Samen met Richard Matton (niet herkiesbaar) hebben Frank, Kurt en Dirk in West-Vlaanderen zaken gerealiseerd waar  andere provincies jaloers naar opkijken, zoals :

-          het behoud van West-Vlaanderen als zelfstandige duivenprovincie. Er waren plannen om ons met Oost-Vlaanderen te fuseren, maar dat hebben wij gelukkig kunnen vermijden,

-          het behouden van een Provinciale zitdag in Kortemark,

-          het schuiven met inkorvingsdata bij heel slechte weersvoorspellingen. De vluchtkalender aanpassen wanneer de opleerperiode in het water valt door het slechte weer. De voorbije jaren waren er daardoor in onze provincie, in tegenstelling tot het binnenland, op de snelheid en halve fond, geen rampvluchten,

-          verbod aan Oost-Vlamingen om in onze provincie in te korven op Provinciale vluchten,

-          de herstructurering van Nationale en Provinciale inkorflokalen is een succesformule gebleken voor de leefbaarheid van deze verenigingen die dan ook verspreid zitten over de provincie,

-          terug Arras tot eind september,

-          onze provincie doet weer mee bij de nationale kampioenen en nationale asduiven, snelheid en kleine halve fond. West-Vlaamse liefhebbers kunnen weer schitteren op het nationale podium!

-          ondanks de druk van sommige voerders en de invoering van de kilometerheffing voor vrachtwagens zijn de vervoerskosten quasi dezelfde gebleven en op de provinciale halve fond vluchten zelfs gedaald,

  -      versnippering beteugelen waardoor er vluchten zijn met een grotere deelname,

-         de provinciale dag werd terug opgewaardeerd, een feest waar iedereen weer graag bij is,

 

Daarnaast zijn Kurt en Frank nog actief in de WVOU, waar elk jaar 10.000 euro aan gratis prijzen wordt verdeeld onder de liefhebbers van alle arrondissementen.

 

In de toekomst moeten wij dit behouden maar ook andere problemen aanpakken:

-          een dialoog aangaan met Dierenwelzijn om te vermijden dat de duivensport van hogerhand wordt beperkt,

-          dringend een overeenkomst sluiten met het Voedselagentschap om de sportduiven buiten de vogelgriepmaatregelen te houden,

-          handhaven van de huidige (provinciale) zones A1 en A2,

-          behoud van onze fond klassiekers waaronder Barcelona,

-          kritisch bekijken van de algemene kosten en dit  ten voordele van liefhebbers en verenigingen,

-          inspraak van liefhebbers en maatschappijen zoals in de voorgaande jaren reeds het geval was,

-          eventuele tips en suggesties kunnen jullie sturen naar volgende e-mailadressen,

              -  Frank Verkinderen :frank.verkinderen@wvou.be

              -  Kurt De Keyser  : dekeyserkurt@yahoo.com

              -  Dirk Schreel : dirk.schreel@telenet.be

              -  Wim Logie : wim.logie@qmr.be

 

Hoe kunt u voor ons stemmen? 

U krijgt binnenkort een stembiljet en een envelop: kleur het bolletje achter onze vier namen zwart of blauw, en stop het biljet in de envelop gericht aan de KBDB in Halle (port betaald door bestemmeling dus geen postzegel nodig!). Opgelet: niets schrijven op het stembiljet of uw stem is ongeldig.

U mag ook maar stemmen voor 5 kandidaten:
2 voor Oostende-Veurne-Ieper-Diksmuide, 1 voor Kortrijk, 1 voor Brugge en 1 voor Roeselare-Tielt.

 

ALS U REEDS VAN PLAN WAS OP EEN VAN ONS TE STEMMEN, STEM DAN ALSTUBLIEFT OOK OP DE DRIE ANDEREN!!

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven