Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Vlaams Brabant: mandataris Jos Konings lanceert nieuwe sportieve voorstellen voor 2018.

Geplaatst op 06/12/2017, Auteur: pItts/PB


Jos Konings uit Scherpenheuvel is uittredend en niet herverkiesbaar mandataris voor Vlaams Brabant. Nog voor de verkiezingen liet Jos van zich horen door een mail te sturen naar wie zijn grieven wou lezen. De mail stond dan ook op meerdere duivenfora. Het was zijn testament en een ‘état des lieux’ zeg maar een beschrijving van de leefwereld en gedachtegang waarin hij al die tijd als mandataris op kwam voor het algemeen belang.

 

Ook nu laat Jos Konings van zich horen. Een mail die hij richtte naar de oude bestuursploeg en de nieuwe bestuursploeg van gans Vlaams Brabant. Ondertussen circuleert deze mail in gans Vlaams Brabant onder liefhebbers en maatschappijen. Onze redactie mocht hem al meerdere keren ontvangen. Reden waarom wij u deze mail niet onthouden, dit met goedkeuring van Jos zelf. Het zijn maar voorstellen zegt Jos en voorstellen zijn wat ze zijn. Het is nog altijd aan de huidige bestuursploeg om dit goed te keuren. Het provinciaal comité dus.

 

Wij mogen gerust stellen dat Jos Konings een zeer integer man is die de algemene belangen van de duivensport in Vlaams Brabant wou en nog wil dienen tot het einde van zijn mandaat in februari 2018. Maar Jos weet als geen ander dat niet iedereen op zijn of haar wenken kan bediend worden. 

jos-konings.jpg | Pitts

Zijn betoog en voorstellen voor het provinciaal comité (pc) luiden als volgt:

 

Beste,

 

de teerlingen zijn geworpen. Zoals ik op het laatste PC reeds voorspeld had waren de

melkers niet te vrede met het huidig bestuur en dit zowel provinciaal als nationaal.

Het is dan ook meer dan nodig om een nieuwe start te maken waar eigenbelang en

vriendjespolitiek op de achtergrond belanden en waar er naar de melkers geluisterd wordt. De meesten zijn niet tegen vernieuwing, maar wensen wel dat hun stem gehoord wordt. Om nogmaals geen jaar te verliezen heb ik onderstaande voorstellen geformuleerd. Dit op basis van de binnengekregen wensen van de melkers en de voorstellen uit de verkiezingsprogramma's van de nieuw verkozen mandatarissen.

 

Om in maart geen nieuwe provinciale vergadering te moeten samenroepen vraag ik

om deze voorstellen in nauw overleg met het nieuw bestuur nu reeds goed te keuren.

 

Opgelet, enkel het PC is bevoegd voor het bepalen van de sportieve zaken van een PE.Hierbij mijn voorstellen voor het eerstvolgend PC van Vlaams Brabant:

 

Voorstel 1: Vlaams-Brabant verdelen in 2 gelijke regio's. Regio West en Regio Oost.

 

Hierdoor komen de 3 sectoren te vervallen.

 

Gezien de scheidingslijn uit Limoges van de nationale sectoren b1 en b2 de provincie

in twee +- gelijke helften verdeeld, deze lijn gebruiken als scheidingslijn tussen de regio's. 

Maatschappijen die op of aan de scheidingslijn liggen dienen in de regio te spelen

waarvan ze het meeste hoklijsten hebben. Idem zo voor de samenspelen die op de

scheidingslijn liggen. De maatschappijen dienen de vluchten van de regio waarin ze vallen te spelen.

 

Voorstel 2: Minder vluchten en lossingsplaatsen en lossingen beperken.

 

Nog één snelheidsvlucht per weekend. Vb Laon voor regio oost en Noyon voor West. De maatschappijen kunnen in 2018 snelheid nog kiezen voor zaterdag of zondag. Na het seizoen evalueren wat nog haalbaar is naar het aantal duiven toe. Voor de kleine halve fond een +- 300km vlucht met inkorving op vrijdag. Overleggen met anderen provincies om kruislossingen te vermijden.

 

Voorstel 3: vergissingen bij het inkorven beperken en betere controle vd duiven.

 

Alle duiven per regio gelijk los voor de snelheid en de kleine halve fond. Oude en jaarduiven in één reeks met voor de lokalen die het wensen een dubbeling voor de jaarduiven mogelijk. Provinciaal enkel een kampioenschap voor de oude. Geen portduiven bij wedstrijdvluchten. Alle duiven dienen geregistreerd te worden.

 

Voorstel 4 : oefenvluchten / kermis- en midweekvluchten/  feestdagen in de week.

 

Dagen inkorving / lossingen te regelen tussen de maatschappijen en de vergezellers. Om verliezen bij vooral de jonge te beperken geen samen lossing verplicht. Maatschappijen bepalen zelf hun straal. Straal doorgeven op het vluchtprogramma.

 

Voorstel 5: de kleine maatschappijen beschermen.

 

Geen samen lossingen met andere provincies. Wel mogelijk voor samenspelen over de grens. Aantal hoklijsten bepaald met wie men lost. De stralen voor de snelheid zijn max 12km vanaf het lokaal. Voor de kl hafo max 16km. Melkers die nergens in de straal vallen mogen in één van de twee dichts bij gelegen lokalen inkorven. Lokalen mogen melkers uit een andere provincie aanvaarden als ze binnen de straal vallen. Bij samenspelen kan men enkel inkorven in een lokaal waar men in de straal valt.

 

Voor de provinciale kampioenschappen dienen deze per reeks in het zelfde lokaal behaald te worden daar niet iedereen in meerdere lokalen kan inkorven. Voor de lokalen: toelating om vluchten te mogen inkorven volgens duidelijke, op voorhand vastgelegde criteria. Voor 2019 overleggen met de maatschappijen over de mogelijkheid om per reeks steeds in hetzelfde lokaal te moeten blijven gedurende dat jaar. Dit geeft de lokalen de mogelijkheid om de waarborgen beter te kunnen bepalen.

 

Het is niet noodzakelijk dat nu al deze punten al aangenomen worden. Met het standpunt van het nieuwe bestuur dient hierin uiteraard rekening gehouden te worden. Het is het nieuwe bestuur dat het beleid de volgende jaren gaat bepalen. In het belang van de duivensport reken ik erop om de mening van de melkers te respecteren.

 

Groetjes, Jos Konings.

Dwarskijker

Het zou goedkoop zijn om te stellen dat alle voorstellen van mandataris  Jos Konings in ieders oren klinken als muziek of ‘af’ zijn. Maar één ding weten we zeker. De voorstellen zijn geschreven met de beste bedoelingen. Vermits Jos een mandataris is uit sector 2 en de grieven die hij verzamelde dan ook komen uit die hoek vonden wij het raadzaam om te reageren vanuit het oogpunt van een liefhebber en/of maatschappij uit sector 3.

Vermits de druk op sector 3 ieder jaar de inzet is van de nodige commotie is het misschien beter om voor eens en altijd de lijn te herleggen. Dat deze samenvalt met de scheidingslijn van de nationale sectoren is meegenomen. Maar niet iedere liefhebber in sector 3 is hier blij mee. Alleen de belofte om per lossing één uitslag te maken waarin alle duiven van alle maatschappijen van de aangegeven zone in worden opgenomen kan deze tegenstand doen afnemen. De proeflossingen sector 2 en sector 3 in 2017 op de kleine halve fond toonden immers aan dat bij westenwind de duiven van sector 3 de duiven van sector 2 aftroefden en dat bij oostenwind de rollen omgekeerd waren. Wel, als de vrienden van sector 2 willen dat de duiven van sector 3 gelijk met hun duiven gelost worden moeten ze de blutsen en de builen er maar bij nemen klinkt het in sector 3. Duiven gelijk laten lossen en dit niet koppelen aan een sportief gegeven is niet sportief. Nog een voordeel voor één grote uitslag is dat geen enkele maatschappij nog in een hoek kan gedrumd worden door concurrerende maatschappijen die een coalitie vormen om andere maatschappijen ‘dood te doen’. Zeg maar te weren uit een samenspel. Alle achterkamerpolitiek verdwijnt bij deze en vele maskers zullen afvallen waardoor het bestuurswerk van de huidige beleidsploeg veel makkelijker zal worden. Wij hopen dat dit het  algemeen belang zal dienen.

Besluit punt één: te overwegen mits één grote uitslag per lossingsuur.

Wat het verminderen van het aantal lossingen en lossingsplaatsen betreft kan dit enkel een goede zaak zijn voor het welzijn van de duiven. Je moet niet bijster slim zijn om te beseffen dat de druk bij duiven in de mand toeneemt als ze andere duiven de vrijheid horen en zien nemen en dat ze denken dat dit ook voor hen het geval is. Duiven die met dorst thuis komen van pakweg een Momignies gebeurt maar al te vaak. En dat is niet altijd de fout van de vergezellers. Duiven krijgen stress en zijn al verloren nog voor de korven open gaan. Hoe komt het dat men bekvecht om per lossingsplaats als eerste te mogen lossen? Juist. Niet het feit dat de duiven die het verst vliegen het eerste moeten gelost worden. Dus een goede zaak om te kiezen voor één lossing per lossingsplaats. Maar….dan mogen er ook geen andere provincies lossen op diezelfde lossingsplaats. Of neem nu de uitgestelde lossingen van 2017 in Vlaams Brabant. De duiven die ingemand werden op vrijdag mochten bij een uitgestelde lossing op zaterdag niet gelijk gelost worden met de duiven die op zaterdag werden ingekorfd. Het gaat hem hier over de snelheid waar een merendeel van de maatschappijen van sector 3 Momignies en Soissons speelden op zondag. Vlaams Brabant sector 3 had 2 verschillende lossingsuren bij een uitgestelde lossing te Momignies. Komaan. Nu er slechts één snelheidsvlucht per week-end is is dit een goede zaak in de zin dat er terug duiven gaan zijn op één uitslag per lokaal, dat de vergezellers zich beter kunnen organiseren en dat maatschappijen minder volk moeten inzetten bij het inkorven en minder waarborggeld moeten ophoesten. Dus allemaal winnaars. Prima idee. Of dit nu altijd Laon moet zijn is zeer de vraag. Dit mag ook een Soissons of Nanteuil zijn in functie van het feit welke provincies de lossingsplaatsen aandoen die dag. Misschien hier een beurtrol organiseren om zo het aantal lossingen per lossingsplaatsen te reduceren tot één lossing. Vraag is zeer of de maatschappijen nog moeten of kunnen kiezen tussen zaterdag en zondag. Ook dit is een doorn in het oog van de vitessers die beweren dat het klad duiven nu ook verdeeld wordt. Een habbekrats op zaterdag en een habbekrats op zondag. In sector 3 situeert het snelheidsspel zich vooral op zondag en zijn de maatschappijen om wie het te doen is veel duiven te vangen eerder actief op zaterdag. Redenen voor meer duiven op zondag in sector 3: het aantal duiven op zondag die gelost worden in Momignies en Soissons komen uit dezelfde hoek. De meeste maatschappijen van sector 2 en andere provincies lossen op zaterdag. (mogelijke reden om de duiven van sector 3 bij uitgestelde lossing in 2017 op zaterdag niet samen te lossen met deze die ingekorfd worden op zaterdag). Andere redenen zijn dat er liefhebbers zijn die en zaterdag en zondag met dezelfde duiven op Momignies spelen (de tweede dag komen de duiven beter naar huis wegens hun kort geheugen… beweren boze tongen) en dat er liefhebbers zijn die op zaterdag moeten werken enkel kunnen spelen op zondag. Nu ieder voordeel heeft zijn nadeel. De liefhebber kan in functie van het weer kiezen of hij zaterdag of zondag speelt. Maar dit zou kunnen opgelost worden door eerder de week in te grijpen als het weer tegen zit op zaterdag of zondag. Dit zou ook de vergezellers en maatschappijen beter uitkomen om financiële redenen. Bij een uitgestelde lossing moeten de maatschappijen opleggen per korf zonder dat ze dit kunnen doorrekenen aan de liefhebber. Op de kleine halve fond moet men zich niet beperken tot 300 Km om één nacht korf te spelen. Zelfs tot Montargis kunnen de vergezellers zonder problemen tijdig op de lossingsplaats geraken. Criticasters die de kleine halve fond één nacht korf willen bannen moeten zich eens de vraag stellen of het niet moeilijker  is tijdig in Soissons te raken als de duiven pas om 2 uur s’nachts worden opgehaald in de maatschappij. Dit is meer de regel dan de uitzondering, zeker in volle seizoen.

Besluit punt 2: te overwegen mits één grote uitslag en het spel op de snelheid te spelen op zaterdag of zondag. Laat dit bij stemming beslist worden op de algemene vergadering van de leden. Naar kampioenschappen toe krijgt men ook een eerlijker resultaat daar de duiven allemaal dezelfde dag in dezelfde omstandigheden dienen te vliegen.

Alle duiven gelijk los per regio bevestigt ons verhaal. Eén uitslag, één kampioenschap. Wat de portduiven betreft: volledig akkoord mits één uitslag. De reden is simpel. Fondspelers moeten hun duiven ook opleren en de meeste van hen pakken hun duiven niet. Zo zijn er uitslagen die lokaal soms een kwartier langer duren op de kleine snelheid als er veel fondspelers deelnemen. Wel, door dit feit kunnen bepaalde liefhebbers uitslagen indienen met coëfficiënten die hoger liggen dan uitslagen waar enkel echte vitessers aan deel namen. Beïnvloeding van de kampioenschappen. Wel, laat enkel die ene uitslag tellen provinciaal. De fondduiven of de lapduiven van anderen die niet zullen gepakt worden maken ons inziens nooit of zelden een derde uit van het totaal duiven die gelost worden in een lossingsplaats. En maatschappijen: reken de fondliefhebbers (zie ingediende hoklijst) geen bijkomende onkosten aan voor een uitslag en andere administratie. Alle duiven voor prijs betekent ook dat er geen lapduiven van buiten de speelstraal in de korven van de maatschappij terecht kunnen komen en dat de controle op paramyxo-inentingen kan daar alle duiven geregistreerd worden.

Besluit punt 3: te overwegen mits dat die ene uitslag ook enkel telt voor kampioenschappen in de provincie Vlaams Brabant en geen extra kosten voor liefhebbers die hun duiven niet pakken (klokken blijven in het lokaal of worden afgeslagen na de inkorving voor die vlucht).

Kleine snelheid in de week moet kunnen. De duiven worden gestaag voorbereid op grotere lossingen en leren al doende.  Dat maatschappijen zelf kunnen beslissen samen met de vergezellers om op hun site leervluchten aan te kondigen in functie van het weer kunnen we enkel maar toejuichen. Enkel de wedstrijdvluchten dienen aangevraagd te worden aan de K.B.D.B. Zo kan men snel op de bal spelen. Zowel de maatschappijen als de vergezellers. Minpuntje is dan weer dat zij die al jaren de kleine snelheid spelen en moeten werken in de week moeten omschakelen naar grote snelheid. Andere zorg zijn dan weer de vele lossingen (ook vanuit andere provincies ) en de kruislossingen die men zou kunnen veroorzaken als er geen coördinatie en communicatie is omtrent deze vluchten in de week.

Besluit punt 4: te overwegen mits coördinatie en communicatie met andere provincies door bepaalde dagen lossingsplaatsen te reserveren per provincie/per sector.

Dat kleine maatschappijen moeten beschermd worden is een gegeven. Zij betalen evenveel aansluitingsgeld bij de K.B.D.B. Iedere maatschappij heeft haar reden van bestaan, al korven er wekelijks maar 5 liefhebbers in. Duivensport moet toegankelijk blijven voor iedereen. Deze liefhebbers verplichten elders gaan te spelen gaat hen eerder aanzetten te stoppen met hun geliefde sport. Reden van de grote uitslag waarvoor we telkens pleiten is ook om kleine lokalen een ‘grote uitslag’ te geven. Liefhebbers moeten goesting blijven hebben om te blijven spelen. Ook belet men dat ‘kleine kampioenen’ meerdere maatschappijen voorbij rijden om elders te gaan spelen wegens betere ligging. En een straal is een straal. Als men niet in de lokale straal valt hoeft men in die maatschappij in die discipline niets te zoeken. Zo kunnen de stralen van kleine maatschappijen niet meer bij ‘een groot samenspel’ misbruikt worden. Een minpunt is, maar dit is een nationaal gegeven, dat men voor de nationale vluchten bij verplichting van een provinciale uitslag liefhebbers van over de provinciegrens moet kunnen toelaten als ze in de speelstraal vallen van de maatschappij in kwestie. Het kan toch niet moeilijk zijn met WPROL om liefhebbers uit Antwerpen of Limburg die nationaal inmanden in een maatschappij van Vlaams Brabant laten deel te nemen in de provinciale dubbeling van de provincie (Limburg of Antwerpen in dit voorbeeld) waar hun hok staat?

Algemeen besluit: Jos Konings heeft zijn huiswerk voortreffelijk gedaan en heeft alleszins zijn nek uitgestoken. Heel moedig. Maar het zijn en blijven voorstellen van deze mandataris die met goede bedoelingen zijn voorstellen lanceerde. Het is aan het provinciaal comité van Vlaams Brabant om te shoppen uit de voorstellen. Enkel één grote uitslag per lossing met (om het windvoordeel ergens te beperken) lokale dubbelingen (bvbv de oude sector 3 als lokale dubbeling in de grote uitslag Oost) zou mogelijke tegenkanting vanuit sector 3 kunnen temperen.

Maar we zijn er ons van bewust dat niet iedere liefhebber zich kan vinden in de voorstellen van Jos Konings of zich aansluiten bij onze argumenten pro en contra. “De coloribus et gustibus non disputandum est” dixit Julius Caesar.

 

Maar..er is een maar. De beste oplossing om iedereen tevreden te stellen binnen sector 3 is nog simpeler. Het lossingsuur van sector 3 blijft enkel gereserveerd voor maatschappijen die enkel duiven inkorven van binnen de huidige sector 3 en de provincie aanpalende grensgemeentes. Voorwaarde is wel dat deze liefhebbers vanuit een andere provincie kiezen waar ze gaan inkorven en dit het hele seizoen lang. In hun provincie of die net over de grens.  De maatschappijen aanpalend aan de grens sector 2 en sector 3 lossen mee met de sector (2 of 3) waarvan ze de meeste hoklijsten hebben. Zij verdedigen immers de belangen van deze liefhebbers. Het zijn die liefhebbers die hun duiven bezorgen en hun werking rechtvaardigen. Er wordt één grote uitslag gemaakt van Momignies tot en met de provinciale vluchten van volledig sector 3 (lokale dubbeling) onder impuls van het hoofdlokaal ( die de meeste hoklijsten heeft van binnen sector 3). Maatschappijen van sector 3  die wensen mee te lossen met sector 2 kunnen dit. Deze redenering is de beste proef op de som van wat de liefhebber en de maatschappijen van sector 3 wensen. Benieuwd wat er van sector 3 zal overblijven.  

 

samen-spelen-is-plezier-voor-velen.jpg | Pitts

Naar overzicht van verenigingsnieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven