Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Vogelgriep: verdere opheffing van de beschermingszones

Geplaatst op 18/01/2022, Auteur: Persbericht / Davy


18-01-22 Mededeling FAVV

Het opheffen van de zones vogelgriep gaat op dit ogenblik door zoals gepland:

 • De beschermingszone Veurne (3 km-zone) is afgelopen nacht omgezet in bewakingszone (10 km-zone). In de hele zone Veurne gelden vanaf vandaag dus nog enkel de maatregelen van de bewakingszone.
 • De zone Herzeele wordt vannacht opgeheven. Dat deel van WVL valt vanaf morgen dan nog enkel onder de algemene landelijke maatregelen.

 

15-01-22 Mededeling FAVV

De eindscreening in de bewakingszones rond de uitbraken in Winnezeele (FR) en Herzeele (FR) is ondertussen afgerond.
Alle analyseresultaten zijn gunstig. Deze zones kunnen dus zoals gepland opgeheven worden, op voorwaarde dat de situatie niet verandert door nieuwe besmettingen:

–          Het niet gearceerde deel van de zone (zie de kaart onder) wordt vannacht om middernacht opgeheven en is dus vrij vanaf morgen, zondag 16 januari.

–          Het gearceerde deel van de zone komt vrij op woensdag 19 januari.

Vanaf die datums gelden daar nog enkel de algemene maatregelen die van kracht zijn in het hele land.

De website wordt in de komende dagen bijgewerkt in functie van de wijzigingen.

 

14-01-22 Mededeling FAVV

De eindscreening in de bewakingszones rond de uitbraken in Winnezeele (FR) en Herzeele (FR) is nog niet helemaal afgerond. Ik kan dan ook pas morgennamiddag meegeven of de geplande opheffing van deze zones zal kunnen plaatsvinden.

De verdere planning voor wat betreft het opheffen van de nog resterende zones is als volgt:

 • De beschermingszone Veurne wordt op 18 januari omgezet in bewakingszone. De eindscreening in de bewakingszone Veurne wordt georganiseerd op 24 januari. Deze zone kan dan vrij komen op 27 januari.
 • De beschermingszone Bocholt wordt op 28 januari omgezet in bewakingszone. De eindscreening in de bewakingszone Bocholt wordt georganiseerd rond 2 februari. Deze zone kan dan vrij komen op 6 februari.

Deze planning is provisoir en moet mogelijk nog aangepast worden indien er nieuwe besmettingen opduiken.

Tot slot:

Alle relevante informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

 

374450-favv-web_groot_3339d661-a62c-41c4-a6df-79534cd098a41-croppedxs1.jpg | Pitts

7-01-22 Mededeling FAVV – vogelgriep in Bocholt

Er is opnieuw een besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld, ditmaal bij een handelaar in (sier)vogels en (sier)pluimvee in Bocholt, Limburg. De houderij wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) worden afgebakend.

De nieuwe zones liggen deels op Nederland. In de Belgische beschermingszone liggen 5 pluimveehouderijen, in de bewakingszone nog eens 17. Daarnaast is ook het slachthuis in Bree betrokken.

In de beide zones zijn dezelfde maatregelen van kracht als in eerdere zones. De gebruikelijke derogaties voor de afvoer van braadkippen (enkel 10 km) en broedeieren (3 en 10 km) zijn mogelijk vanaf woensdag 12 januari.

Alle informatie, inbegrepen de inzoombare kaart, wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

–        https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

–        https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid.

Tot slot:

 • Sciensano heeft de afgelopen weken maar liefst 15 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Middelkerke, Oostduinkerke, De Haan, Lombardsijde, Gistel, Ichtegem, Desselgem, Oostakker, Waarschoot, Wondelgem, Gent, Deinze, Brakel en Merksem. Het gaat zowel om al gekende locaties als nieuwe locaties.
  Een volledig overzicht is terug te vinden op https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.
 • Jullie vinden onder ook het gebruikelijke overzicht van de toestand elders in de EU. Dit maakt duidelijk dat de epizoötie nog niets aan kracht heeft ingeboet.

1721275 instructie beschermingszone Bocholt v1 – 20220107 nl

1721279 instructie bewakingszone Bocholt v1 – 20220107 nl

 

6-01-22 Mededeling FAVV

De eindscreening in de zone Weelde en in de delen van de zones Alveringem, Warhem en Rexpoede, die niet door latere zones worden bedekt, is afgerond.
Alle analyseresultaten zijn gunstig. Hierdoor kunnen deze zones vannacht opgeheven worden. Vanaf morgen, 7 januari, gelden hier nog enkel de algemene maatregelen die van kracht zijn in het hele land.

De planning voor de nog resterende zones in West-Vlaanderen (zie de kaart) is als volgt:

 • De eindscreening in het deel van de zone Winnezeele dat niet door andere zones wordt bedekt (niet-gearceerde zone op de kaart), wordt georganiseerd op 12 januari. Bij gunstig resultaat is dit deel van deze zone vrij op 16 januari.
 • De eindscreening in de zone Herzeele (gearceerde zone) wordt eveneens georganiseerd op 12 januari. Bij gunstig resultaat komt deze zone vrij op 19 januari.
 • De eindscreening in de zone Veurne tenslotte wordt georganiseerd op 24 januari. Deze zone is dan vrij op 27 januari.

Deze planning is provisoir en moet mogelijk nog aangepast worden indien er nieuwe besmettingen opduiken in de Westhoek of net over de grens in Frankrijk.

 

28-12-21 Mededeling van het FAVV – vogelgriep

Er is een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep vastgesteld in Veurne, West-Vlaanderen. Het betreft een leghennenbedrijf dat gelegen is in de 10 km-zone Alveringem. Het bedrijf wordt geruimd en de klassieke beschermingszone (3 km) en bewakingszone (10 km) worden afgebakend.

Deze nieuwe zones (zie kaart in bijlage – een overzichtskaart van alle zones is terug te vinden op de website) overlappen voor een groot stuk met de al bestaande zones in West-Vlaanderen. Enkel aan de noordelijke zijde wordt er een nieuw stuk bewakingszone toegevoegd. In dit nieuwe deel liggen 7 bijkomende pluimveebedrijven. Zij moeten alle een inventaris overmaken aan de LCE.

De maatregelen in de bestaande zones worden uitgebreid naar de nieuwe zones: cf. de beide instructies in bijlage. De derogaties die al van kracht waren, blijven doorlopen en worden ook onmiddellijk van toepassing in het nieuwe deel.

De omzetting van de 3 km-zones Alveringem, Rexpoede en Weelde in bewakingszone gaat zoals gepland door. Vanaf morgen gelden daar dus de maatregelen van de 10 km-zone.

De nieuwe zones bemoeilijken de organisatie voor de eindscreening in WVL die gepland was voor komende week. De bedrijven die in de nieuwe zones Veurne liggen, worden geschrapt voor deze eindscreening. Zij zullen opgenomen worden in een nieuwe screening die in de tweede helft van januari zal georganiseerd worden voor de zones Veurne.

Alle informatie wordt zoals gebruikelijk op de webpagina’s vogelgriep geplaatst:

Er wordt later deze namiddag ook een persbericht verspreid.

1720628 instructie bewakingszone Veurne v1 – 20211228 nl

1720629 instructie beschermingszone Veurne v1 – 20211228 nl 

 

24-12-21 Mededeling FAVV – vogelgriep

Toestand in BE

In Noord-Frankrijk is afgelopen zaterdag een bijkomende besmetting vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Herzeele. De bewakingszone daarrond ligt deels in WVL (zie paars op de kaart in bijlage; de rode zone is deze rond de uitbraak van vorige week donderdag in Winnezeele), maar wordt volledig overlapt door de bestaande zones. Dit zorg wel voor verder uitstel in het opheffen van dat deel van de bewakingszone (zie ook de info onder).

Er zijn in de afgelopen week 5 nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld in WVL, OVL en ANT, nl. in

 • Bredene (grote mantelmeeuw)
 • Nijlen (Canadese gans)
 • Drongen (kerkuil)
 • Lo-Reninge (kolgans)
 • De Haan (kolgans)

Dit brengt het totaal sinds begin november op 19. Een overzicht van de besmettingen bij wilde vogels is te vinden op www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp.

 

Toestand in de EU

De afgelopen week is de stijgende lijn in het aantal besmettingen verdergezet. Ik verwijs naar het overzicht onderaan de mail en naar de kaarten op de website van het Europese referentielaboratorium Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe): https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf.

 

Informatie i.v.m. het opheffen van de zones

De procedures over het opheffen van de zones in WVL en ANT zijn op de website geplaatst. Ik geef de krachtlijnen mee:

 • De beschermingszones Alveringem en Weelde en het Belgische stukje van de beschermingszone rond de Franse uitbraak in Rexpoede worden alle drie in de nacht van 28 op 29 december omgezet in bewakingszone. De maatregelen en derogaties van de 10 km-zone zijn daar dan van toepassing.
 • Voor het opheffen van de diverse 10 km-zones wordt zoals gebruikelijk een eindscreening georganiseerd op alle geregistreerde pluimveehouderijen.
  • De bewakingszone Weelde wordt opgeheven in de nacht van 6 op 7 januari. De monsternemingen voor de eindscreening daar zijn gepland tussen 2 en 4 januari.
  • De bewakingszones in WVL zijn ondertussen door de opeenvolgende uitbraken en de overlap van zones die daarbij gebeurt met elkaar versmolten tot één grote bewakingszone ‘Westhoek’.
   Die zone wordt omwille van de timing van de Franse uitbraken in 2 keer opgeheven:
   • De zone Alveringem en delen van de zones rond de eerste Franse uitbraken worden opgeheven in de nacht van 6 op 7 januari. De monsternemingen voor de eindscreening daar zijn zoals in Weelde gepland tussen 2 en 4 januari.
   • De delen van de bewakingszones ten westen van Poperinge, die afgebakend werden naar aanleiding  van de besmettingen in Winnezeele (16-12) en Herzeele (18-12) in Frankrijk, kunnen ten vroegste opgeheven worden in de nacht van 16 op 17 januari.
    De monsternemingen voor de eindscreening daar worden gepland in de week van 10 januari.

Het materiaal om te swabben en de te volgen planning worden via DGZ aan de dierenartsen verdeeld. Voor de monsternemingen van begin januari zal dit ten laatste volgende week gebeuren. Voor de zones die in de week van 10 januari worden bemonsterd, zal dit begin januari gebeuren.

Ik verwijs voor alle informatie naar de webpagina’s omtrent vogelgriep:

Ik geef tot slot nog mee dat de LCE tussen Kerstmis en Nieuwjaar via de gebruikelijke contactgegevens bereikbaar zijn: www.favv-afsca.be/professionelen/contact/lce/. Het hoofdbestuur van het FAVV is gesloten, maar er is een algemene wachtdienst voorzien en de crisiscel blijft bereikbaar via onder meer ccc@favv-afsca.be.

 

17-12-21 Mededeling FAVV

De Franse overheid heeft een nieuwe haard van hoog pathogene vogelgriep in Winnezeele betekend.

De bewakingszone (10 km) errond valt deels in West-Vlaanderen.

In bijlage vindt u de duivenliefhebbers gelegen in deze zone.

De lijnen in het geel zijn nieuw: deze adressen lagen nog niet in de bewakingszone “Westhoek”.

In deze zone zijn de volgende maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd of opgehokt zodanig dat er geen contact mogelijk is met wilde vogels;
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer;
 • Alle verzamelingen, zoals beurzen, markten, tentoonstellingen, wedstrijden en prijskampen, van pluimvee en andere in gevangenschap gehouden vogels zijn verboden;
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht.

Voor bijkomende informatie over de maatregelen kan u terecht op deze webpagina:

https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

1716923 instructie bewakingszone Winnezeele v2 – 20211217 nl

 

 

9-12-21 Mededeling FAVV

Frankrijk heeft gisterenavond een derde besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een braadkippenbedrijf in Rexpoede, op enkele km van de grens met België, tussen de 2 voorgaande besmettingen.

Rond de uitbraak worden vandaag de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De beide zones vallen gedeeltelijk in WVL, nl. in de gemeenten Alveringem, Poperinge, Veurne en Vleteren. De nieuwe zones overlappen voor een stuk met de bestaande zones. In het Belgische deel van de beschermingszone van 3 km liggen geen pluimveehouderijen, in de bewakingszone van 10 km liggen 6 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zones zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht (zie de bijlagen):

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs voor details naar het documenten in bijlage en de website.

De gebruikelijke derogaties voor de afvoer van slachtdieren en broedeieren van bedrijven in de nieuwe delen van de 10 km-zone gaan vanaf maandag 13 december in. De derogaties voor de al bestaande zones blijven lopen, met uitzondering van de derogatie voor uitkippen in de stal, die zoals gisteren is aangegeven is ingetrokken.

Het geheel aan bewakingszones zal ten vroegste op 7 januari e.k. worden opgeheven na het voltooien van de eindscreening. Let op dat deze datum nog kan wijzigen in functie van de ontwikkelingen en het verloop in de corresponderende zones in FR.

Alle informatie komt op de website vogelgriep:

1717694 instructie bewakingszone Rexpoede v1 – 20211209 nl

1717696 instructie beschermingszone Rexpoede v1 – 20211209 nl

 

8-12-21 Mededeling FAVV

Sciensano heeft het hoogpathogeen karakter van de H5N1-besmettingen in Weelde (Ravels), prov. ANT, en Alveringem, prov. WVL bevestigd.

Dit betekent dat rond elke uitbraak de beschermingszone en de bewakingszone worden afgebakend en dat daarin de maatregelen voorzien door de regelgeving van kracht worden.

Ik verwijs voor details naar de instructies in bijlage en naar de website.

Een inzoombare kaart ter beschikking op de site.
Een persbericht zal later deze namiddag verspreid worden.

Ik heb ter aanvulling ook de presentatie van deze namiddag toegevoegd.

Alle informatie komt op de gebruikelijke webpagina’s:

1717337 instructie bewakingszone Alveringem v1 – 20211208 nl

 

6-12-21 Mededeling van het FAVV

Frankrijk heeft vandaag een tweede besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een vermeerderingsbedrijf in Winnezeele, op enkele km van de grens met België, vlakbij de zones Warhem. De besmetting is mogelijk het gevolg van een contact met de haard in Warhem en het toepassen van een gebrekkige bioveiligheid.

Rond de uitbraak worden vandaag de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De zone van 10 km valt gedeeltelijk in WVL, nl. in Alveringem en Poperinge. De nieuwe zone overlapt voor een klein stuk met de bestaande zone. In het Belgische deel van de bewakingszone liggen 10 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs voor details naar het document in bijlage.

Ten vroegste vanaf komende vrijdag worden in de zone derogaties van kracht voor het wegladen van slachtpluimvee en de afvoer van broedeieren. De voorwaarden zijn dezelfde als het geval was in eerdere zones.

Deze bewakingszone zal ten vroegste op 5 januari e.k. worden opgeheven na het voltooien van de gebruikelijke eindscreening. Er wordt nog bekeken hoe deze eindscreening in de eindejaarsperiode zal georganiseerd worden.

De besmetting op dit legbedrijf toont alweer aan hoe makkelijk het vogelgriepvirus kan geïntroduceerd worden. Ik roep dus nogmaals op om extreem voorzichtig te zijn en alle nodige voorzorgen te nemen bij alle activiteiten in en rond de stal.

Ik geef voor de volledigheid nog de gebruikelijke overzichten mee:

 • Er zijn deze week geen nieuwe besmettingen bij wilde vogels vastgesteld.
 • In Europa is het aantal besmettingen fors opgelopen, met ook uitbraken in een aantal bijkomende landen.

Ik verwijs naar de tabel onderaan en het kaartmateriaal dat op de website van het Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), het Europese referentielaboratorium voor AI, ter beschikking is: https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf.

 

Alle informatie komt op de website vogelgriep:

 

26-11-21 Medeling FAVV: Vogelgriep

Frankrijk heeft vandaag een besmetting met hoogpathogene vogelgriep bevestigd in een legbedrijf in Warhem, op enkele km van de grens met België. De besmetting is waarschijnlijk afkomstig van wilde vogels, maar het is nog niet geweten hoe het virus in de stal is geraakt.

Rond de uitbraak zijn de klassieke beperkingszones – een beschermingszone van 3 km en bewakingszone van 10 km – afgebakend. De zone van 10 km valt gedeeltelijk in WVL, nl. in De Panne, Veurne, Alveringem en Poperinge.

In het Belgische deel van de bewakingszone liggen 17 geregistreerde pluimveehouderijen, maar geen slachthuis noch broeierij.

In deze zone zijn de gebruikelijke maatregelen van kracht:

 • Alle pluimvee, hobbypluimvee en andere vogels (duiven, roofvogels, siervogels e.d.) moeten worden afgeschermd.
 • Alle verplaatsingen van pluimvee, hobbypluimvee, andere vogels en broedeieren zijn verboden, uitgezonderd de doorvoer.
 • Op de geregistreerde pluimveehouderijen zijn bijkomende maatregelen van kracht. Ik verwijs voor details naar het document in bijlage.

Merk op dat er op deze bedrijven een strenger toezicht wordt opgelegd dat gelijk is aan wat nu al van kracht is op de bedrijven die uitladen.

Vanaf komende maandag worden in de zone derogaties van kracht voor het wegladen van slachtpluimvee en de afvoer van broedeieren. De voorwaarden zijn dezelfde als het geval was in eerdere zones.

Deze bewakingszone zal ten vroegste op 26 december worden opgeheven na het voltooien van de gebruikelijke eindscreening. Deze wordt in afwezigheid van bijkomende besmettingen georganiseerd in de week van 22 december.

Het is nog niet geweten of er risicovolle contacten zijn geweest tussen het besmette bedrijf in Warhem en pluimveebedrijven, leveranciers of afnemers in ons land. Wie zelf al weet heeft van dergelijke contacten dient meteen alle activiteiten stil te leggen en contact op te nemen met zijn LCE.

De besmetting op dit legbedrijf toont nogmaals aan hoe makkelijk het vogelgriepvirus kan geïntroduceerd worden. Ik roep dus nogmaals op om extreem voorzichtig te zijn en alle nodige voorzorgen te nemen bij alle activiteiten in en rond de stal.

Ik geef voor de volledigheid nog de gebruikelijke overzichten mee:

 • Er zijn deze week 3 nieuwe besmettingen met een H5-virus bij wilde vogels vastgesteld, nl. in Oostende, Alveringem en Oudenburg (alle WVL).
 • In Europa is het aantal besmettingen fors opgelopen, met ook uitbraken in een aantal bijkomende landen.

Ik verwijs naar de tabel onderaan en het kaartmateriaal dat op de website van het Instituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVe), het Europese referentielaboratorium voor AI, ter beschikking is: https://izsvenezie.com/documents/reference-laboratories/avian-influenza/europe-updates/HPAI/2021-1/maps.pdf.

Er wordt morgenvroeg een persbericht verspreid.

Alle informatie komt op de website vogelgriep:

1663138 derogatie slachten 10 km v4 – 20211125 nl

1663174 derogatie broedeieren 10 km v3 – 20211125 nl

1715557 maatregelen bewakingszone v1 – 20211125 nl

1715558 instructie bewakingszone Warhem v1 – 20211126 nl

 

19-11-21 Mededeling FAVV: Vogelgriep

Er zijn deze week 7 nieuwe besmettingen met het H5N1-virus bij wilde vogels ontdekt in ons land. In 2 gevallen heeft Sciensano ondertussen ook het hoogpathogeen karakter van het virus (H5N1) bevestigd. Voor de 5 andere vogels is die bevestiging nog lopende, maar het leidt op basis van wat er al geweten is weinig twijfel dat het ook bij hen om een hoogpathogeen virus gaat.

De nieuwe besmettingen zijn gesitueerd zich in West-Vlaanderen (Middelkerke en Oostende), Antwerpen (Duffel, Kalmthout en Zandhoven) en Limburg (Bree en Zonhoven). Het gaat om watervogels (eenden, ganzen en strandlopers) en een roofvogel. Het volledige overzicht is terug te vinden op de website.

In het zuiden van het land zijn voorlopig nog geen besmettingen aangetroffen, maar er zijn al wel besmette wilde vogels in Noordoost-Frankrijk gevonden, op ongeveer 70 km van de grens met BE en LU. Deze bevindingen geven aan dat er hoogstwaarschijnlijk overal in ons land virus circuleert bij verschillende soorten wilde vogels. Het risico op insleep van vogelgriep bij pluimvee is dus zoals verwacht fors toegenomen.

Het is dan ook belangrijk om de maatregelen, die afgelopen maandag van kracht zijn geworden strikt toe te passen. Deze maatregelen zijn immers bedoeld om de insleep vanuit wilde vogels zoveel als mogelijk tegen te gaan.

Tot slot geef ik nog de onderstaande tabel mee die een samenvatting geeft van de voor dit seizoen (vanaf 1 oktober) in de Europese notificatietool ADIS gerapporteerde besmettingen bij pluimvee en wilde vogels. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, heeft vogelgriep zich dit seizoen al veel meer verspreid in Europa en zijn er vooral veel meer besmettingen vastgesteld bij pluimvee. Vooral Noord-Italië, waar het virus rondgaat in de kalkoenenhouderij, springt daarbij in het oog.

Bijkomende informatie is terug te vinden op de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/ en https://www.favv-afsca.be/consumenten/extra/vogelgriep/. Op die laatste pagina is ook een korte video geplaatst om het belang van de preventieve maatregelen voor hobbypluimvee te benadrukken (https://www.onderdeloep.be/wil-je-gezond-gevogelte_wij-ook/).

Prettig weekend.

 

12-11-21 Mededeling FAVV: Vogelgriep

Sciensano heeft gisteren de eerste besmetting van het nieuwe vogelgriepseizoen bij wilde vogels bevestigd. Het gaat om een hoogpathogeen H5N1-virus; dit is het virus dat verantwoordelijk is voor de meeste besmettingen van de afgelopen weken in Europa. De besmette vogel, een brandgans (branta leucopsis), was eind vorige week gevonden in Schilde (ANT). Het dier had zenuwsymptomen en werd daarom geëuthanaseerd en via het Vlaamse ophaalnetwerk voor een analyse aan Sciensano overgemaakt.

Deze vondst betekent dat ook in ons land het nieuwe vogelgriepseizoen op gang is gekomen. Elders in Europa wordt al sinds een aantal weken een opstoot vastgesteld: er zijn sinds begin oktober besmettingen vastgesteld bij wilde vogels en/of bij pluimvee in Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Ierland, Italië, Kosovo, Nederland, Oekraïne, Polen, Rusland, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden. Zoals ik al in eerdere boodschappen heb aangegeven, werd deze opstoot verwacht op basis van de vogelgriepactiviteit in de broedgebieden in Azië tijdens de zomer en het gegeven dat er al die tijd uitzonderlijk ook restvirus van het vorige seizoen is blijven circuleren in de Europese vogelpopulaties. De geografische spreiding van de besmettingen in de afgelopen weken, toont dat de belangrijkste migratieroutes naar Europa alle besmet zijn. Dit geld zeker voor de migratieroutes, die ons land aandoen: de vele besmettingen in Nederland, Duitsland, de Britse eilanden en rondom de Baltische Zee onderstrepen dat de viruscirculatie langsheen de noordwestelijke routes hoog is. Het zwaartepunt langsheen die routes ligt nog steeds enkele honderden kilometers ten noorden van ons, maar in termen van vogelmigratie is dat een relatief korte afstand. De vogelgriepactiviteit in ons land kan dus snel toenemen.

 

Gezien deze ontwikkelingen, zal Minister Clarinval op advies van het FAVV beslissen om – zoals vorig jaar – een periode van verhoogd risico voor vogelgriep af te kondigen en bijkomende voorzorgsmaatregelen te nemen.

Hoewel zij al streng zijn, zijn de dagdagelijkse basismaatregelen immers onvoldoende voor het huidige hogere risiconiveau. Deze aanvullende maatregelen trekken bijkomende barrières op naar wilde vogels toe en helpen om contact tussen wilde vogels en gehouden pluimvee te vermijden, zowel op het niveau van de commerciële bedrijven als bij de hobbyhouders.

Deze periode van verhoogd risico zal ingaan komende maandag 15 november. De maatregelen, die tegelijk in het hele land geactiveerd worden, zijn de volgende:

 • Het pluimvee van commerciële bedrijven en van particuliere houders moet worden afgeschermd.
 • Alle pluimvee en andere vogels moeten afgeschermd worden gevoederd en gedrenkt. Er mag om te drenken geen onbehandeld oppervlaktewater of regenwater worden gebruikt.
 • Het uitladen van slachtpluimvee kan enkel gebeuren volgens de voorschriften van het FAVV.

Enkele verduidelijkingen:

 • Er kan nu al met het afschermen van de dieren gestart worden. Er hoeft m.a.w. niet gewacht te worden tot maandag.
 • Loopvogels en andere vogels (sportduiven, roofvogels, siervogels, …) moeten voorlopig niet afgeschermd worden.
  • Bij loopvogels is dit omdat het afschermen vanuit praktisch oogpunt moeilijker realiseerbaar is en steeds snel problemen op het gebied van dierenwelzijn veroorzaakt.
  • Andere vogels dan pluimvee worden als minder gevoelig beschouwd en zitten veelal reeds afgeschermd in volières.
  • Sportduiven en roofvogels tenslotte, kennen wel buitenactiviteiten, maar die zijn voor duiven beperkt rond de til en bij roofvogels specifiek gericht op welbepaalde activiteiten. Beide worden die op dit ogenblik als weinig risicovol beschouwd.
 • Het uitladen van slachtpluimvee dient vanaf 15 november te gebeuren volgens de instructies in bijlage. Het gaat om dezelfde regels die tijdens het voorgaande vogelgriepseizoen hun nut bewezen hebben. Deze voorschriften moeten helpen het uitladen zo te organiseren zo gebeurt dat er geen virus in de stal wordt gebracht. Ik reken erop dat iedereen ze in het belang van de sector strikt en weldoordacht toepast.

Ik herhaal mijn gebruikelijke oproep om bij alle activiteiten in en rond de stallen een strikte bioveiligheid toe te passen. Ook bij andere activiteiten dan uitladen kan er immers virus, dat door wilde vogels verspreid werd rond de stal, geïntroduceerd worden bij de dieren. Het is op dat vlak ook belangrijk dat alle materiaal en grondstoffen, die buiten gestockeerd worden – bv. strooisel, kratten – steeds afgedekt is zodat het niet door uitwerpselen van wilde vogels kan gecontamineerd worden.

Er wordt vandaag over de nieuwe maatregelen een persbericht verspreid. We passen zoals gewoonlijk de website zo snel mogelijk aan.

algemene maatregelen v1 – 20211112 nl

voorwaarden uitladen v1 – 20211111 nl

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven