Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Vogelgriep: vogelgriep in Lennik en Lontzen (26/11)

Geplaatst op 27/11/2022, Auteur: FAVV/Persbericht - Davy

374450-favv-web_groot_3339d661-a62c-41c4-a6df-79534cd098a41-croppedxs1.jpg | Pitts

26-11-22 Mededeling FAVV – vogelgriep in Lennik en Lontzen

Er zijn deze week nieuwe besmettingen met het hoogpathogene H5N1 virus vastgesteld bij een hobbyhouder in Lennik (Vlaams-Brabant) en een roofvogelhouder in Lontzen (Luik). In beide gevallen worden de maatregelen beperkt tot enkel de besmette site. Er zijn dus geen beperkingszones afgebakend, noch bijkomende maatregelen getroffen in de omgeving van de betrokken sites. De bron van besmetting is te zoeken bij directe of indirecte contacten met besmette wilde vogels.

De besmettingen bij wilde vogels blijven overigens onrustwekkend hoog. In de afgelopen 2 weken werden 17 nieuwe besmettingen met het H5N1 virus vastgesteld, verspreid over het land. De omgevingsdruk is dus nog steeds erg hoog. Het risico van insleep in de stal is dus zeker nog niet afgenomen.

Er is tenslotte ook goed nieuws: de eindscreening in de zone Hoogstraten is met gunstig resultaat afgerond. De bewakingszone Hoogstraten wordt dan ook in de nacht van zondag 27 op maandag 28 november opgeheven. Er zijn daar dan nog enkel de landelijke maatregelen van kracht.
In de zone Turnhout zal de eindscreening worden georganiseerd in de week van 5 december.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:
www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

 

16-11-22 Mededeling van het FAVV – Vogelgriep in Le Doulieu (Frankrijk – Département du Nord) – bewakingszone Heuvelland (W-Vlaanderen)

Er is een besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld in Noord-Frankrijk, in de gemeente Le Doulieu (Département du Nord). Rond deze besmetting zijn de gebruikelijke 3 km- en 10 km-zones afgebakend. De getroffen pluimveehouderij ligt op minder dan 10 km ligt van de Belgische grens. Hierdoor valt een deel van de bewakingszone in Heuvelland, West-Vlaanderen: zie bijlage.

In dat deel van de zone worden de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht.

De impact is beperkt: er ligt slechts één pluimveebedrijf in het Belgische deel van de zone.

Ik geef nog mee dat afgelopen nacht de bewakingszone Theux is opgegeven.

En in Hoogstraten werd eergisteren het niet overlappende deel van de initiële 3 km-zone omgezet in bewakingszone.

Later deze week, op 19 november, komt nog de bewakingszone Evergem vrij en wordt de rest van de 3 km-zone Hoogstraten omgezet in bewakingszone.

De eindscreening voor de zone Hoogstraten is gepland voor komende week dinsdag 22 tot donderdag 24 november.

 

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 

10-11-22 Mededeling van het FAVV – uitbraak in Turnhout

Er is een nieuwe besmetting met het hoogpathogene H5N1-virus vastgesteld.

Het getroffen pluimveebedrijf ligt in Turnhout (ANT) en is een opfokbedrijf met ca. 60.000 legpoeljen.

De dieren worden vandaag gedood. Het onderzoek naar de bron loopt nog.

Rond de besmette site worden de klassieke beperkingszones van 3 en 10 km afgebakend, waarin de gebruikelijke beperkingen en maatregelen van kracht zijn.

Het betreft een pluimveedense zone met meer dan 50 pluimveehouderijen en een broeierij.

Jullie vinden in bijlage de betrokken instructies.

De derogaties voor de afvoer van slachtpluimvee en broedeieren gaan in op dinsdag 15 november.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website: www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

1758467 instructie beschermingszone turnhout v1 – 20221110 nl

1758470 instructie bewakingszone turnhout v1 – 20221110 nl


10-11-2022 Mededeling FAVV – opheffen beperkingszones

Zoals maandag aangekondigd is de bewakingszone Tongeren afgelopen nacht opgeheven. En vannacht wordt de 3 km-zone Evergem omgezet in bewakingszone.

Ondertussen zijn ook de instructies voor de eindscreening in de bewakingszones Theux en Evergem op de website gezet (www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Bij gunstige resultaten worden deze zones op 16, respectievelijk 19 november opgeheven.

Er resten nadien nog enkel de zones Hoogstraten.

 


09-11-2022 Mededeling van het FAVV  – stand van zaken

Zoals maandag aangekondigd is de bewakingszone Tongeren afgelopen nacht opgeheven. En vannacht wordt de 3 km-zone Evergem omgezet in bewakingszone.

Ondertussen zijn ook de instructies voor de eindscreening in de bewakingszones Theux en Evergem op de website gezet (www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Bij gunstige resultaten worden deze zones op 16, respectievelijk 19 november opgeheven.

Er resten nadien nog enkel de zones Hoogstraten.

10-11-22 Mededeling FAVV – opheffen beperkingszones

Zoals maandag aangekondigd is de bewakingszone Tongeren afgelopen nacht opgeheven. En vannacht wordt de 3 km-zone Evergem omgezet in bewakingszone.

Ondertussen zijn ook de instructies voor de eindscreening in de bewakingszones Theux en Evergem op de website gezet (www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Bij gunstige resultaten worden deze zones op 16, respectievelijk 19 november opgeheven.

Er resten nadien nog enkel de zones Hoogstraten.

 

9-11-22 Mededeling van het FAVV – stand van zaken

Zoals maandag aangekondigd is de bewakingszone Tongeren afgelopen nacht opgeheven. En vannacht wordt de 3 km-zone Evergem omgezet in bewakingszone.

Ondertussen zijn ook de instructies voor de eindscreening in de bewakingszones Theux en Evergem op de website gezet (www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp).

Bij gunstige resultaten worden deze zones op 16, respectievelijk 19 november opgeheven.

Er resten nadien nog enkel de zones Hoogstraten.

 

8 -11-22 Mededeling van het FAVV – stand van zaken

Het opheffen van de zones heeft de afgelopen dagen kunnen plaatsvinden zoals gepland:

 • de bewakingszone Diksmuide is sinds 5 november opgeheven;
 • de 3 km-zone Theux is afgelopen nacht omgezet in bewakingszone en valt nu onder dezelfde maatregelen als de rest van de zone.

Het verdere opheffen van de zones is als volgt gepland:

 • Vandaag wordt de eindscreening in de bewakingszone Tongeren georganiseerd. Deze zone zal in de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 november worden opgeheven.
 • De 3 km-zone Evergem wordt in de nacht van woensdag 9 op donderdag 10 november omgezet in bewakingszone.
 • Deze week en begin volgende week worden de eindscreenings in de bewakingszones Theux en Evergem georganiseerd. Ingeval van gunstige resultaten worden deze zones op 16 en 19 november opgeheven.
 • De planning voor de zone Hoogstraten is nog niet vastgelegd.

De druk vanuit wilde vogels blijft onverminderd hoog en het risico van een introductie bij gehouden vogels is dus zeker nog niet afgenomen.

Zo is er dit weekend een besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in het dierenpark Pairi Daiza in Brugelette, provincie Henegouwen. De besmetting is daar afkomstige van wilde ganzen, die foerageren op de vijvers in het dierenpark. Op de site werden alle dierentuinvogels geïsoleerd en zijn de nodige maatregelen genomen om het virus opnieuw uit te roeien. Gezien het gaat om waardevolle, beschermde vogelsoorten, worden er hier geen dieren geëuthanaseerd.

De maatregelen blijven beperkt tot het dierenpark. Er zijn dus geen zones afgebakend rond de besmette site.

3-11-22 Mededeling van het FAVV – stand van zaken

Het opheffen van de beperkingszones voor vogelgriep is de afgelopen dagen kunnen doorgaan zoals gepland.

Dat betekent dat ondertussen het niet overlappende deel van de bewakingszone Sint-Laureins en de bewakingszone Wingene zijn opgeheven.

Daarnaast is ook de 3 km-zone Tongeren omgezet in bewakingszone.

De volgende opheffing betreft de bewakingszone Diksmuide. Daarvan is de eindmonitoring momenteel bezig. De opheffing is voorzien voor de nacht van vrijdag 4 op zaterdag 5 november.

De kaart en de informatie op de website zijn ondertussen aangepast aan de nieuwe situatie:
zie www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 

28-10-22 Mededeling van het FAVV – vogelgriep in Hoogstraten (Antwerpen) en Eke (Oost-Vlaanderen)

Er is vannacht een nieuwe besmetting met het H5N1-virus vastgesteld in de 3 km-zone Hoogstraten (ANT), op zo’n 2 km van de eerdere haard. Het betreft ook nu een vermeerderingsbedrijf. Er werd gisterennamiddag bij de 22.000 moederdieren een licht verhoogde sterfte vastgesteld. De dieren worden geruimd. Er is nog geen duidelijkheid omtrent de oorsprong van de besmetting.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Ze overlappen grotendeels met de eerdere zones. Hierdoor komen 4 bedrijven uit de 10 km-zone nu in de 3 km-zone te liggen. In de uitbreiding van de bewakingszone liggen 6 nieuwe pluimveebedrijven.

De bestaande derogaties in de zones blijven lopen, maar de timing voor het opheffen van bijna de volledige bewakingszone Hoogstraten schuift verder op in de tijd.

Er is daarnaast gisteren ook een besmetting vastgesteld op een hobbyhouderij in Eke (OVL). Hier zijn door het kleine aantal dieren geen bijkomende maatregelen nodig.

Ik geef nog mee dat de eindscreenings in de bewakingszones Sint-Laureins en Wingene met gunstig resultaat afgerond zijn. Dit betekent dat het deel van de zone Sint-Laureins, dat niet overlapt met de zone Evergem, in de nacht van zaterdag 29 op zondag 30 oktober wordt opgegeven; de bewakingszone Wingene wordt opgeheven in de nacht van 1 op 2 november.

Tussendoor wordt in de nacht van zondag 30 op maandag 31 oktober ook de 3 km-zone in Tongeren volledig omgezet in bewakingszone.
De eindscreening in de zone Diksmuide is volgende week gepland.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

1756805 instructie beschermingszone hoogstraten v2 – 20221028 nl

1756806 instructie bewakingszone hoogstraten v2 – 20221028 nl

 

24-10-22 Mededeling van het FAVV – vogelgriep in Hoogstraten

Er is gisteren een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld op een vermeerderingsbedrijf in Hoogstraten, provincie Antwerpen. De ca. 30.000 vogels zijn geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Deze vallen deels op Nederland. Het gaat om een gebied met een hoge pluimveedensiteit: er liggen 5 inrichtingen met pluimvee in de 3 km-zone en een vijftigtal in de 10 km-zone. Er ligt ook 1 broeierij in de 10 km-zone.

De derogaties voor slachtkippen en broedeieren in de zones gaan in aanstaande vrijdag 28 oktober.

Ik kan niet genoeg de meest strikte toepassing van de bioveiligheidsmaatregelen benadrukken. Deze is op elke pluimveehouderij maar zo goed als de zwakste schakel in het beheer, de bevoorrading en de afvoer op de site. De toegang tot een stal kan enkel voor de houder en zijn werknemers en enkel via een sas dat effectief en in alle omstandigheden gebruikt wordt. Gezien de omstandigheden en de vaststellingen van de afgelopen weken doet elke pluimveehouder er goed aan om de situatie op zijn bedrijf grondig te evalueren en waar nodig de maatregelen, in het bijzonder wat betreft het personeel en de toegang, aan te scherpen.

Ik geef nog mee dat de zones Beernem en Bocholt afgelopen weekend opgeheven zijn zoals gepland.

Daarnaast is vanaf vandaag ook de 3 km-zone in Sint-Laureins volledig omgezet in bewakingszone. Hetzelfde is morgen het geval met de 3 km-zone Wingene.

 

21-10-22 Mededeling FAVV – stand van zaken

Jullie vinden hieronder een korte stand van zaken voor wat betreft de toestand omtrent vogelgriep.

Wat betreft de uitbraken en verdenkingen is er slecht en goed nieuws:

 • Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-virus vastgesteld, ditmaal bij een particuliere houder in Aywaille, provincie Luik.
  Het gaat om een contact van de vogelhandelaar in Theux, waar afgelopen weekend een besmetting was vastgesteld. De tien vogels van de houderij waren reeds gestorven. Er worden dan ook geen verdere maatregelen genomen voor deze site.
 • Er is gelukkig geen vogelgriep noch ziekte van Newcastle kunnen bevestigd worden op het bedrijf met de klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen, waarvan gisteren sprake. Er worden dan ook geen specifieke maatregelen genomen op en rond de betrokken site.

De eindscreenings in de bewakingszones Beernem en Bocholt zijn met gunstig resultaat afgerond.

 • Het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt met de zones Sint-Laureins en Wingene, kan dus zoals voorzien vannacht worden opgeheven.
 • De zone Bocholt wordt opgeheven in de nacht van zondag op maandag.
  Let wel: er zijn nog steeds onderzoeken hangende van verdenkingen in Nederlands Limburg. Mochten er als gevolg van nieuwe besmettingen daar nieuwe zones moeten worden afgebakend, dan bestaat altijd het risico dat een deel daarvan op België valt en eventueel overlapt met de zone Bocholt. Het overlappende deel zal dan moeten uitgesloten worden van de opheffing van de bewakingszone.

Volgende week zijn alvast de eindscreenings in de zones Wingene en Sint-Laureins gepland en worden daarnaast de 3 km-zones in Wingene en Diksmuide omgezet in bewakingszone.

Er is nog geen afname in het aantal gevallen bij wilde vogels op te merken. Er zijn bv. in de afgelopen week besmettingen vastgesteld in Oudenaarde, Rochefort, Clavier, Brugge, Roeselare, Veldegem, Kapellen, Lanaken en Heers. Ook blijft het aantal nieuwe kadavers, dat voor een analyse wordt aangeboden, erg hoog.

 

20-10-22 Mededeling FAVV – vogelgriep in Evergem

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een hoogpathogeen H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Evergem, provincie Oost-Vlaanderen. Daarnaast zijn er monsters in onderzoek van een ernstige klinische verdenking in Ath, provincie Henegouwen.

De site in Evergem betreft een vogelhandel met zo’n 1.250 dieren waar sinds gisteren klinische problemen en verhoogde sterfte is vastgesteld. De resterende dieren worden geruimd. De bron is vermoedelijk insleep vanuit wilde vogels.

Rond de site worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een relatief lage pluimveedensiteit zonder andere bedrijven in de 3 km-zone en een twintigtal inrichtingen in de 10 km-zone. De 10 km-zone overlapt deels met de bestaande zone Sint-Laureins. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn in de zone Evergem van kracht.

In het overlappende deel van de zone blijven de al geldende derogaties van de zone Sint-Laureins verder lopen. In de rest van de zone Evergem treden deze in werking vanaf komende maandag 24/10.

De eindscreening in de zone Sint-Laureins wordt als gevolg van de nieuwe zone aangepast. Deze wordt volgens de vooropgestelde timing afgehandeld in het niet overlappende deel. De bedrijven in het overlappende deel zullen dan pas later, samen met de andere bedrijven in de zone Evergem, bemonsterd worden.

De resultaten van de klinische verdenking in Ath zullen morgen gekend zijn. Ook hier zijn ziekte en sterfte vastgesteld bij de aanwezige dieren. Indien de analyses de aanwezigheid van een hoogpathogeen virus aantonen, dan zullen ook rond deze site een 3 en een 10 km-zone worden afgebakend.

Ik geef nog mee dat de eindscreening in de zone Beernem is voltooid en dat de eindscreening in de zone Bocholt normaliter vandaag wordt afgerond. De analyseresultaten zijn in beide zones voorlopig gunstig. Als dit ook bij de laatste analyses het geval is, dan wordt de bewakingszone Beernem opgeheven in de nacht van vrijdag 21 op zaterdag 22/10 en de bewakingszone Bocholt in de nacht van zondag 23 op maandag 24/10.

In diezelfde nacht van zondag 23 op maandag 24/10 wordt ook de beschermingszone Wingene omgezet in bewakingszone. En ten slotte wordt vannacht ook het laatste deel van de beschermingszone Sint-Laureins omgezet in bewakingszone.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

 

17-10-22 Mededeling FAVV – vogelgriep in Theux (Luik)

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Theux, provincie Luik. Het gaat om een vogelhandel met zo’n 150 dieren, waar verhoogde sterfte was vastgesteld. De aanwezige vogels zijn ondertussen geëuthanaseerd. De bron van besmetting wordt nog onderzocht, maar is waarschijnlijk te zoeken in contacten met hobbyhouders, waar op zijn beurt de besmetting door wilde vogels is geïntroduceerd.

In en rond Theux worden de klassieke zones van 3 en 10 km afgebakend. Het gaat om een gebied met een lage pluimveedensiteit. Er liggen een 15-tal kleinere pluimveehouderijen en handelspunten, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/.

Zoals vorige week aangegeven, zijn ondertussen de 3 km-zones in Bocholt en Beernem en deels in Sint-Laureins omgezet in bewakingszone. In de bewakingszones Beernem en Bocholt wordt deze week de eindscreening uitgevoerd.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft onverminderd hoog. Het rigoureus toepassen van alle voorzorgsmaatregelen en bioveiligheidsregels is nog steeds een absolute noodzaak.

 

10-10-22 Mededeling FAVV – vogelgriep in Tongeren

Er is vandaag een nieuwe besmetting met een H5N1-vogelgriepvirus vastgesteld, ditmaal in Tongeren, Limburg. Het gaat om een klassiek legbedrijf met zo’n 22.000 leghennen. Er werd in de voorgaande dagen verhoogde sterfte vastgesteld. De resterende dieren worden geëuthanaseerd. De bron van besmetting is waarschijnlijk te zoeken in contacten met wilde vogels.

De klassieke zones van 3 en 10 km worden afgebakend. Deze liggen in de provincies Limburg en Luik en overlappen niet met de zones rond de andere besmettingen. Er liggen een 10-tal pluimveehouderijen, maar geen broeierijen noch slachthuizen in de nieuwe zones. De gebruikelijke verbodsbepalingen en voorzorgsmaatregelen zijn er van kracht.

De infectiedruk vanuit wilde vogels blijft onverminderd erg hoog. Het valt op dat de meerderheid van de haarden, die in de afgelopen weken zijn vastgesteld, klassieke pluimveebedrijven zonder enig buitenbeloop betreft. Mogelijk speelt de ventilatie een rol bij de introductie van het virus in de stal. Dit betekent ook dat de recente verplichting om pluimvee af te schermen weliswaar helpt om het risico te verminderen, maar zeker geen absolute garantie op het vermijden van insleep van virus betekent. Het rigoureus toepassen van alle voorzorgsmaatregelen en bioveiligheidsregels is dan ook een absolute noodzaak.

Alle relevante informatie is terug te vinden op de website:  https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/

 • De duiven in de beschermingszone moeten opgehokt worden en mogen niet deelnemen aan verzamelingen.
 • In de bewakingszone mogen de duiven lokaal rond de duiventil vliegen MAAR ook deze mogen niet deelnemen aan wedstrijden en andere verzamelingen.

 

3-10-22 Mededeling FAVV – vogengriep in Wingene

Nieuwe besmetting in Wingene

Er is afgelopen weekend een nieuwe besmetting met hoogpathogene vogelgriep H5N1 vastgesteld, ditmaal op een legbedrijf in Wingene (WVL). Het bedrijf is gelegen in de bewakingszone Beernem, nabij de buitengrens van die zone. De 110.000 legkippen worden vandaag geruimd.

Gezien het ontbreken van contacten met de eerdere besmettingen, gaat het vermoedelijk om een nieuwe introductie vanuit wilde vogels.

Rond de nieuwe besmetting worden de klassieke beperkingszones afgebakend: een beschermingszone met een straal van 3 km en een bewakingszone met een straal van 10 km. Deze zones overlappen met de zones Beernem: zie de kaart in bijlage.

De volgende maatregelen zijn van kracht:

 • In de beschermingszone Wingene zijn de maatregelen van een beschermingszone van kracht. Voor de bedrijven, die voordien in de bewakingszone Beernem lagen, vervallen de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee. De derogatie voor de afvoer van broedeieren worden er opnieuw van kracht op donderdag 6 oktober. De afvoer van slachtpluimvee dient geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.
 • In de beschermingszone Beernem blijven de derogaties gewoon verder duren. In afwezigheid van nieuwe uitbraken in deze zone, wordt deze op 12 oktober omgezet in bewakingszone. Ook hier dient de afvoer van slachtpluimvee geval per geval bij het FAVV te worden aangevraagd.
 • In het deel van de bewakingszone Wingene dat tot op heden vrij was gelden de gebruikelijke maatregelen van een 10 km-zone. De derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee worden er van kracht vanaf donderdag 6 oktober.
 • In het deel van de bewakingszone Wingene dat overlapt met de bewakingszone Beernem, blijven de derogaties voor de afvoer van broedeieren en slachtpluimvee verderlopen.
 • In het deel van de bewakingszone Beernem dat niet overlapt wordt door de zones Wingene blijven de maatregelen en derogaties verderlopen.

Voor de 3 broeierijen in de bewakingszone Wingene worden corridors voorzien voor de aan- en afvoer van eieren en eendagskuikens. Er liggen geen pluimveeslachthuizen in de zones Wingene.

Ik verwijs voor de instructies omtrent de zones Wingene naar de website: https://www.favv-afsca.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp.

 

Afschermplicht

Zoals afgelopen vrijdag al aangegeven, heeft Minister Clarinval beslist om de afschermplicht voor alle geregistreerde pluimveehouderijen opnieuw in te voeren. Aanleiding is de erg hoge omgevingsdruk op alle pluimveehouderijen die een gevolg is van de sterk toegenomen circulatie in wilde vogels sinds half september. De beslissing van de minister zal in de komende dagen gepubliceerd worden in het Staatsblad en gaat in op woensdag 5 oktober 2022.

De afschermplicht geldt voor alle geregistreerde inrichtingen, te weten:

 • alle klassieke commerciële inrichtingen voor pluimvee,
 • alle handelsbedrijven voor vogels en pluimvee,
 • alle in Sanitel geregistreerde particuliere houders.

Die laatste categorie omvat alle particuliere houders met meer dan 200 stuks pluimvee, maar ook alle andere particuliere houders die zich laten registreren hebben in Sanitel, bv. omdat zij vogels verkopen op markten.

Er geldt voorlopig nog geen algemene afschermplicht voor particuliere houders, maar het FAVV raadt iedereen toch sterk aan om zijn dieren eveneens af te schermen.

Zoals steeds, betekent afschermen dat de dieren in hun stallen of hokken worden opgesloten, hetzij onder netten in open lucht worden gehouden.  Het voederen en drenken van de dieren dient eveneens binnen of onder netten te gebeuren.

De website wordt in de komende dagen aangepast met de nodige informatie omtrent de afschermplicht.

1-10-22 Mededeling FAVV – derde geval van vogelgriep in Sint-Laureins

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een derde commercieel pluimveebedrijf in de gemeente Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd.


Rond de haard worden een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Deze zones overlappen bijna volledig met de zones die reeds werden afgebakend na de vaststelling van twee eerdere besmettingen in Sint-Laureins.

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen.

 

28-09-22 Mededeling FAVV – Vogelgriep in Zwevezele en 2de geval in Sint-Laureins

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een particuliere houder in de gemeente Zwevezele en bij een commercieel pluimveebedrijf in de gemeente Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd.

Rond de haard in Sint-Laureins worden een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Deze zones overlappen grotendeels met de zones die vorige week in Sint-Laureins werden afgebakend na de vaststelling van een andere besmetting.

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen. Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels opnieuw de oorzaak van de besmettingen.

Vogelgriep circuleert meer en meer onder wilde vogels!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat het vogelgriepvirus meer en meer aan het circuleren is onder wilde vogels. Daardoor stijgt het risico dat pluimvee met vogelgriep wordt besmet, via contact met wilde vogels.

Hoewel het niet meer verplicht is sinds 14 mei, blijft het daarom aangeraden om je dieren af te schermen van wilde vogels die het virus mogelijk dragen. Dit kan met behulp van netten. De dieren voederen moet wel nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd.

Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Help mee ons pluimvee te beschermen! Deze maatregelen moeten helpen om te vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en onze dieren kunnen besmetten.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

 

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Het FAVV heeft een bewustmakingscampagne gelanceerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de ziekte en hoe je de maatregelen goed kan toepassen, meer info via deze website.

 

Er is vogelgriep van het type H5 vastgesteld bij een particuliere houder in de gemeente Zwevezele en bij een commercieel pluimveebedrijf in de gemeente Sint-Laureins (provincie Oost-Vlaanderen). Om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, worden – zoals bepaald in de Europese en Belgische wetgeving – het pluimvee en de vogels die nog aanwezig zijn geruimd.

Rond de haard in Sint-Laureins worden een beschermingszone van 3km en een bewakingszone van 10 km ingesteld. Deze zones overlappen grotendeels met de zones die vorige week in Sint-Laureins werden afgebakend na de vaststelling van een andere besmetting.

In de zones worden strenge bioveiligheidsmaatregelen opgelegd. Wie symptomen bij zijn pluimvee of vogels vaststelt, dient een dierenarts te raadplegen. Vermoedelijk zijn besmette wilde vogels opnieuw de oorzaak van de besmettingen.

Vogelgriep circuleert meer en meer onder wilde vogels!

Het FAVV herinnert particuliere en professionele houders van pluimvee eraan dat het vogelgriepvirus meer en meer aan het circuleren is onder wilde vogels. Daardoor stijgt het risico dat pluimvee met vogelgriep wordt besmet, via contact met wilde vogels.

Hoewel het niet meer verplicht is sinds 14 mei, blijft het daarom aangeraden om je dieren af te schermen van wilde vogels die het virus mogelijk dragen. Dit kan met behulp van netten. De dieren voederen moet wel nog steeds verplicht binnen gebeuren, drenken gebeurt ook bij voorkeur afgeschermd.

Wanneer houders een verhoogde sterfte bij hun dieren opmerken, of bij elk ander symptoom van ziekte, moeten ze onmiddellijk hun dierenarts contacteren.

Alle maatregelen zijn terug te vinden op de website van het Agentschap: http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/maatregelen.asp

Help mee ons pluimvee te beschermen! Deze maatregelen moeten helpen om te vermijden dat pluimvee in contact komt met wilde vogels die besmet zijn met het vogelgriepvirus en onze dieren kunnen besmetten.

Wandelaars die een dode wilde vogel opmerken worden gevraagd om dit te melden via het gratis nummer 0800/99 777.

 

Wat is het vogelgriepvirus?

Aviaire influenza (AI) of vogelgriep, is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er is geen wetenschappelijke indicatie dat dit H5-virus ook schadelijk is voor de mens. De aard van de symptomen en het verloop van de ziekte hangen af van het pathogeen karakter van de virusstam, het getroffen dier, de omgeving en eventuele andere infecties. De besmetting kan plaatsvinden via direct contact met zieke dieren of door blootstelling aan besmet materiaal, zoals mest of vuile kratten. Ook via de lucht is indirecte besmetting mogelijk, maar over relatief korte afstand.

Het FAVV en dierengezondheid

Het FAVV mag dan wel bekend staan om zijn controles doorheen de voedselketen, het Agentschap is ook verantwoordelijk voor de preventie en bestrijding van gereglementeerde dierziekten. Voor wat betreft vogelgriep, werkt het Agentschap nauw samen met de gewestelijke overheden.

Het FAVV heeft een bewustmakingscampagne gelanceerd waarin meer uitleg wordt gegeven over de ziekte en hoe je de maatregelen goed kan toepassen, meer info via deze website.


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven