Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

WPROL zet Limburgse Fondclub schaakmat voor de (inter)nationale vluchten

Geplaatst op 22/12/2017, Auteur: pitts/PB


Enkele aandachtspunten uit de algemene vergadering van de Limburgse Fondclub

Op woensdag 20 december was er de jaarlijkse algemene vergadering van de Limburgse Fondclub waarvan elke maatschappij lid is die minstens 3 inkorvingen provinciaal organiseert.

De Limburgse Fondclub wordt door de nieuwste ontwikkelingen (WPROL) voor de nationale en internationale vluchten stap voor stap uitgeschakeld. Zo werden er in 2017 een stuk minder aan ristournes (terugbetalingen voor de inkorvingen) uitgekeerd en wordt de kas een stuk minder gespijsd. Ondanks deze ontwikkelingen is de Fondclub nog steeds gezond maar ziet men op kortere termijn (3-4 jaar) toch een ernstige daling van de inkomsten zodat de huidige prijzenregen aan winnaars en kampioenen in gedrang komen. Men heeft dan ook de algemene vergadering op de hoogte gebracht van de beslissingen genomen door de raad van bestuur voor 2018.

 

Uitschakelingen van de Limburgse Fondclub door WPROL

Concreet betekent dit dat er geen tussenkomst meer is vanuit de Limburge Fondclub in de nationale en internationale vluchten. Al de stortingen en afhandelingen dienen immers rechtstreeks te gebeuren via WROL en men zal dan ook het huidig ingeven van de data die nu wordt gebruikt niet langer kunnen gebruiken (als dit allemaal in orde komt). Gevolg hiervan zal zijn dat ook de centrale aanmeldingen binnen Limburg zullen stoppen en alles via WROL zal dienen te gebeuren, Limburg zal dan geen inbreng meer hebben en dat gebeuren. De lokalen zullen zelf altijd een aanmeldingsdienst dienen te organiseren ook voor de vluchten waar nu de ‘centrale Bos’ zorgde voor een overzichtelijk gebeuren van meldingen. Daarnaast zullen bepaalde kampioenschappen fond en zware fond die nu door LFC werden berekend niet langer meer kunnen en kan dit wel door WPROL kunnen doch hiervoor zal er dan dienen betaald te worden en hiervoor is nog geen duidelijkheid gegeven.

In de rand werd ook meegegeven dat voor de nationale en internationale vluchten die huidige provinciale poelbrief mogelijk niet meer mag worden gebruikt maar dat er een uniforme poelbrief komt voor gans België voor de dubbeling op andere niveaus.

 

Organisatie van de zuiver provinciale vluchten blijft bestaan

De Limburgse Fondclub blijft wel de zuiver provinciale vluchten organiseren, Gien en Fay-aux-Loges, Nevers en mogelijk nog euregiovluchten, maar met minder inkorflokalen aangezien op meerdere zuiver provinciale vluchten enkele lokalen de norm van minstens 5 liefhebbers niet haalden. Deze lokalen worden op de hoogte gebracht dat zij geen inkorving meer gaan kunnen doen op de aangeduide vluchten uit Gien of andere. Voor de maatschappijen die de fondvluchten inkorven zijn er nationaal geen schrappingen gedaan en blijven zij, indien ze dat wensen, ook inkorven voor 2018.

 

Geen auto meer te winnen uit Orléans (Fay-aux-Loges), lossing op zondag 22 juli.

Omdat de week voordien de lossing op zondag dient te gebeuren in Frankrijk omwille van de nationale feestdag in Frankrijk op zaterdag heeft men gekozen om in te korven op vrijdag 20 juli en te lossen op zondag 22 juli. Er zal voor het eerst ook geen auto meer worden verspeeld maar geldprijzen waaronder 500 € voor elke winnaar in elke reeks en blijft het systeem van Derby-duiven bestaan en hierop worden dezelfde regels toegepast als in het verleden nl. winnen kan alleen met één van de 4 eerste inzetten. Deze beslissing heeft natuurlijk gevolgen voor de organisatie maar men denkt hiermee meer duiven aan de start te krijgen. De gevolgen met andere inkorvingen zoals de verplichting voor Zuidoost en West om op vrijdag snelheid in te korven tegelijk dan is niet besproken. Ook de kankervlucht waar het provinciaal bestuur vorig jaar had gevraagd om toch eens na te denken om ook op donderdag in te korven voor zaterdag dient nog besproken te worden aangezien de duiven die Orleans hebben gedaan een dag minder recuperatie hebben.

Bij het afsluiten was het duidelijk dat vele zaken nog niet kunnen doorgesproken aangezien alles pas definitief in zijn plooi zal vallen na de nationale vergadering van februari 2018 en mogelijk zullen er dan nog bijsturingen gebeuren. Hoe en wat de inkorvingslokalen dienen te doen en of ze mogelijk ristournes gaan krijgen van de inrichters is momenteel voor niemand duidelijk wat bij de aanwezigen toch wel liet ontvallen van ‘wij mogen het werk doen en betalen, maar wat krijgen we ervoor terug’.

 

 


Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven