Pitts-globePitts-loginPitts-premiumPitts-registerPitts-search

Zeer geanimeerde algemene statutaire vergadering in West-Vlaanderen

Geplaatst op 24/11/2017, Auteur: Phil


003-2.jpg | Pitts

 

vlnr: Kurt De Keyser, Frank Verkinderen & Dirk schreel

 

De voorzitters, of hun afgevaardigde, van de verenigingen van de P.E. West-Vlaanderen  waren uitgenodigd om op 23 november  de vergadering bij te wonen in zaal Rolarius te Roeselare.

Voorzitter Frank Verkinderen opende de vergadering om 19u30 en heette iedereen welkom.

Na de goedkeuring van het verslag van de algemene vergadering van 24/11/2016 werkte de voorzitter met behulp van een powerpoint presentatie de topics in volgorde af.

Status 2017 versus 2016

Het aantal aangesloten leden duivenliefhebbers steeg met 9 t.t.z. van 3.002 in 2016 naar 3.011 in 2017.

Er viel 1 vereniging weg, dus in 2017 waren er nog 64 actief.

Het aantal verkochte ringen daalde met    8.217, van 145.452 naar 137.235.

Nationale kampioenschappen 2017

Dankzij inrichter WVOU en lokalen die door hun grote omtrekken veel duiven inkorfden staan er verscheidene West-Vlaamse liefhebbers op het nationaal podium. Er is een Asduif op de Snelheid Jaarlingen alsook in de categorie Asduif Grote Fond en Fond Jaarlingen.

Zes West-Vlaamse liefhebbers behaalden in 2017 een nationale overwinning.

De Provinciale Dag was opnieuw een succes

Net geen 400 personen namen deel aan het feestmaal.

De provinciale kampioenen van 2018 zullen gehuldigd worden op de Provinciale Dag die zal doorgaan op 4 november in de Vossenberg te Hooglede.

Compiègne 2018

De VVV Roeselare zal opnieuw de hoofdsponsor zijn voor deze vlucht. Zij schenken 1.500€ die inrichter WVOU zal gebruiken voor het aankopen van geschenkpakketten.

Ringen 2018

De verenigingen zullen de ringen 2018 kunnen afhalen op 29 december op de provinciale zetel te Kortemark tussen 09u00 en 12u00.

Vogelgriep

Om,in geval van vogelgriep, problemen bij de inkorflokalen te voorkomen, zal het provinciaal sportreglement als volgt aangepast worden :

“Wanneer er in de provincie vogelgriep wordt vastgesteld,dan worden op geen enkele vlucht nog leerduiven aanvaard, dan moet alles gespeeld worden.
Dit ter bescherming van de liefhebber en zijn duiven”

 

Sportieve organisatie voor vluchtseizoen 2018 op Snelheid en Kleine Halve Fond.

Voor dit gedeelte moest gestemd worden over een voorstel dat de vereniging van Dadizele en enkele verenigingen op de agenda hadden laten zetten, nl. de omtrekken. Er werd volgens hen teveel met te grote omtrekken gespeeld.

Hun voorstel : verplicht aanpalend, toegelaten over-aanpalend en een toegelaten extra: max. 3 over-overaanpalende deelgemeentes.

Een tweede luik werd ter stemming gebracht : het reisrooster 2018.

Rooster 1 : het schema van vorig jaar blijft, dus met vluchten uit Arras en Clermont los op zondag en Fontenay los op zaterdag.

Rooster 2 : de vluchten uit Clermont en Fontenay worden vervangen door Pontoise, dus een reisrooster met overwegend Arras en Pontoise met inkorving op vrijdag en lossing op zaterdag (geen zondagspel)

Rooster 3 : Vluchten uit Arras, Clermont, Fontenay, Pontoise en Compiègne maar met inkorving op vrijdagavond (2 speelvluchten en 1 leervlucht zijn toegelaten) en los op zaterdag. (geen zondagspel).

Voor de provinciale kleine HAFO vluchten, voor de drie voorstellen, telkens met inkorving op donderdag en los op zaterdag.

Aangekomen bij dit gedeelte van de vergadering was het gedaan met de rust in de zaal. De afgevaardigde van Dadizele vroeg het woord  en stelde volgende vraag : “Op de reisroosters staat niet ingevuld wie de kleine HAFO vluchten zal inrichten. Ook voor de prov. vluchten met de jonge duiven staat de lossingsplaats nog niet ingevuld. Wij zouden graag weten wie die vluchten zal organiseren.”

Antwoord van de prov. voorzitter:”Op die vraag is er nog geen antwoord mogelijk aangezien alle vluchtkalenders moeten ingediend worden tegen 31 dec.17. Wij zullen pas een overzicht hebben als alle vluchtkalenders ingediend zijn.”

Terug Dadizele: “Met welke stemmen wordt rekening gehouden bij het stemmen?”

Prov. Voorzitter:”Met het aantal hoklijstleden. Het aantal voor elke vereniging staat bovenaan het stemformulier.”

Dadizele provocerend:”Dan zou ik graag willen weten hoeveel hoklijsten/stemmen bepaalde verenigingen hebben zoals Langemark en Oostkamp”.

Prov. Voorzitter:” Er zijn meerdere lokalen die in dit geval verkeren en ik zal nogmaals uitleggen hoe dat komt. Ik heb mij de laatste 3 jaar ingezet om het reglement aangepast te krijgen van de vereiste 3.000 leden naar 1.500 leden, de grens voor bijvoeging bij een andere P.E. – En dat is nu gelukt. Het was ons ook opgevallen dat sommige verenigingen graag een grote bonverkoop deden waarop wij actie genomen hebben en het provinciaal sportreglement aangepast hebben met artikel 8.1 :

“Elke maatschappij kan bonverkoping(en) organiseren waarvan het aantal bons beperkt wordt tot maximum 50. Indien de maatschappij meer dan 50 leden telt mag het aantal bons opgetrokken worden en dit tot het aantal  leden.”

Een aantal verenigingen hebben daar creatief op gereageerd.

Maar misschien waren jullie liever ingelijfd geworden bij Oost-Vlaanderen……?

Ik stel voor dat we nu gaan stemmen. Onze adm. secretaris, Tina Van Bockstaele, zal binnen enkele ogenblikken de stembrieven komen ophalen.”
 

Voor beide te stemmen gedeeltes hadden de verenigingen per mail de back-up documenten ruim op voorhand ontvangen zodat iedereen wist waar het over ging en wat er gestemd diende te worden.

Het resultaat van de stemming :

Reisroosters : een ex-aequo!! 1.181 stemmen voor reisrooster 2 en 1.181 stemmen voor reisrooster 3.

Hier stelde de voorzitter, na wat geharrewar, voor om in 2018 met reisrooster 3 te werken.

Omtrekken : aantal stemmen pro het voorstel voor de nieuwe omtrekken : 1.194 met 1.581 tegen, dus de omtrekken,geldend in 2017 blijven behouden.

Er dient opgemerkt dat niet alle verenigingen hun stem over de omtrekken uitbrachten en dat er enkele verenigingen niet aanwezig waren. Ook Lendelede, de vereniging van de prov. secretaris, schitterde door afwezigheid en stemde dus niet mee.

Nadat de uitslag bekend gemaakt was en het voorstel voor de nieuwe omtrekken was weggestemd, heerstte er verbolgenheid in het kamp van Dadizele. De aanwezigen van die vereniging  vonden dat de prov. voorzitter hun idee niet genoeg gepromoot had, hierbij totaal uit het oog verliezend dat een  prov.voorzitter onpartijdig hoort te zijn en niet zomaar voorstellen kan gaan promoten!

Bedenkingen van Dirk Schreel

Na de stemming nam Dirk Schreel, voorzitter nat. sportcomité het woord:” Ik hoop dat iedereen denkt aan de liefhebbers. Ik heb hier opmerkingen gehoord als zou het omzeggens onmogelijk zijn om op vrijdag 3 vluchten in te korven tegen 19u30. Welnu, in Antwerpen stoppen ze om 16u00 met inkorven en dat lukt ook.

Er is hier geopperd om Fontenay met 2 nachten mand in te korven. Dat is mogelijk, natuurlijk, maar dat zou wel een meerkost betekenen voor de liefhebber. Wie is bereid uit te leggen aan zijn leden dat er een meerkost van misschien wel 30 cent/duif is voor een Fontenay met 2 nachten mand?

Dan wil ik ook nog meegeven dat ik de stemming van vanavond  “onder voorbehoud” zet. De reden daarvoor is dat er nationaal een klacht uit West-Vlaanderen binnen gekomen is. Ik wil meteen ook een misverstand uit de wereld helpen. Het is niet het provinciaal bestuur dat verantwoordelijk is voor de hoklijsten maar elk lokaal op zich is verantwoordelijk voor zijn eigen hoklijsten. De klacht van West-Vlaanderen moet nu eerst nationaal behandeld worden en nationaal zal dan ook een beslissing genomen worden, nadat het dossier juridisch voorgekomen is.”

De (inter)nationale vluchtkalender

België heeft voorgesteld om de internationale vluchten in te korven op dinsdag en niet meer op maandag. Nederland gaat daar niet mee akkoord en wil op maandag blijven omdat zij hun nationale vluchten op dinsdag inkorven. Wordt vervolgd…
Inkorving voor Barcelona blijft op zondag.

Op 14 juli (nationale feestdag Frankrijk) zijn er geen vluchten op zaterdag. Alles moet los op zondag maar transport van de duiven kan wel.

Voor 21 juli (nationale feestdag België) kan er nog een wijziging komen. Er zouden dan mogelijks geen duiven mogen vliegen omwille van het défilé en de vliegshow, maar dat is nog niet beslist.

Kosten :

Dirk Schreel:”Naar de prijzen toe is er een voorstel aan de inrichter van Pau om de prijs te verlagen naar 3.45€, nu is de inleg 5€.

Voor de internationale vluchten is er een teruggave aan Nederland van 0.65€ /duif. Ik kan daar niet mee akkoord gaan, dat is teveel!

Dit alles moet besproken worden in het nationaal sportcomité in februari ’18.”
 

Sportieve organisatie vluchtseizoen 2018 (nat.)

Klik hier voor de ppt.(vanaf p.15)

-   Afschaffing van de gummiringen op de grote halve fond vluchten : kostreductie voor de inkorflokalen!

-   De zones blijven ongewijzigd

-   Lossingsuren idem als in 2017

-   Voorstel : Verplichte dubbeling provinciaal op de nationale vluchten

-   Voorstel : Een identieke poelebrief voor alle provinciale dubbelingen op de nationale vluchten.

 

Nationale Dagen 2017

Deze keer organiseert West-Vlaanderen!

Er is geen beurs, dus geen standen en de avonden gaan door op Domein Vossenberg te Hooglede op vrijdag 5 en zaterdag 6 januari 2018.

Deze hoogdagen van de Belgische duivensport worden zonder twijfel een topper!!

 

 

 

rolarius-231117.jpg | Pitts

Naar overzicht van nieuws

Reageren


Om te reageren dient u aangemeld te zijn.
Terug naar boven